• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 4.586
Tháng 09 : 94.619
Tháng trước : 116.207
Người cán bộ lớp gương mẫu
Khoa Quân sự chung giảng dạy trực tuyến cho sinh viên Đại học Đà Lạt
Hội phụ nữ Hệ Quốc tế đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện Lục quân lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học viện Lục quân tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021
Hệ Đào tạo Sau đại học tổ chức thành công hội thảo khoa học
Học viên Lục quân tổ chức tiếp nhận học viên từ các đơn vị trong toàn quân về nhập học
Ngành Quân khí Học viện Lục quân phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ngành Quân khí Quân đội (16/9/1951 – 16/9/2021)
Khoa Tin học Ngoại ngữ tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy- học trong tình hình mới
Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu và giảng dạy”.
Hội nghị trao quyết định nghỉ chờ hưu; nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng
Học viện Lục quân phát động phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19
Những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
Võ Nguyên Giáp - “vị tướng huyền thoại” của dân tộc Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam
Nhận diện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa
Cảnh giác trước các thông tin sai lệch về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
“Việt Nam vi phạm quyền tự do báo chí” – luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
Vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam
Học viện Lục quân tham gia Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hành trình tìm đường cứu nước và những chuyển biến trong nhận thức về con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc
Tính sáng tạo, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại trong quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?