• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3.567
Tháng 04 : 81.258
Tháng trước : 98.800
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong các học viện, nhà trường Quân đội
Khoa Tin học - Ngoại ngữ tham gia tập huấn xây dựng học liệu số cho cán bộ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ các học viện, nhà trường quân đội
Hội thảo khoa học Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 giá trị lịch sử và hiện thực
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Hội nghị Tổng kết công tác Lịch sử quân sự năm 2020
Học viện Lục quân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống của Quân đội "Trung với Đảng, hiếu với dân" trong thời kỳ mới
Chào mừng 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020) và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)
Một số giải pháp về phòng chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng trong Quân đội ta hiện nay
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới
Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo phong cách dân vận Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”
Lợi ích áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
“Đăng đàn tự ứng cử” – thủ đoạn chống phá rất nguy hiểm của các thế lực thù địch
Phủ nhận vai trò của Quốc hội - âm mưu, thủ đoạn chống phá rất nguy hiểm của các thế lực thù địch hiện nay
Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở nước ta
Tổng quan về những thay đồi cơ bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phản động thù địch chống phá Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở nước ta
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể tách rời Tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng đại dịch Covid-19 để chống phá Việt Nam
Hướng đến kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam “Chiến sĩ áo trắng” - trên tuyến đầu chống dịch Covid - 19
Tin tưởng, phấn khởi, tự hào về Đảng quang vinh và tương lai tươi sáng của dân tộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?