Trạm khách Gò Vấp

93, Lê Đức Thọ
Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh