GIÁM ĐỐCCHÍNH ỦY
Trung tướng Hoàng Văn MinhThiếu tướng Lê Quang Xuân

 

                    

PHÓ GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCPHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng Trần Khắc ĐàoThiếu tướng Nguyễn Khắc ĐứcThiếu tướng Đậu Văn Nậm

 

 

                                                           

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng Trần Quốc Thái
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá Trần Văn Thành