• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 166
Tháng 10 : 102.412
Tháng trước : 140.031
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân phát động phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào thi đua đặc biệt: "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã phát động. Sáng ngày 27/8/2021,  Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã tổ chức Lễ Phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Học viện Lục quân cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19”.

Đồng chí Trung tướng Lê Quang Xuân – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên, Khu KT-QP 78; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí đại biểu đại diện các tổ chức quần chúng trong toàn Học viện.

Đồng chí Trung tướng Lê Quang Xuân thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện phát động thi đua

Các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động thi đua

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện; đồng chí Trung tướng Lê Quang Xuân đã tiến hành phát động phong trào thi đua đặc biệt và yêu cầu các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên, Khu KT-QP 78 quán triệt và thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:       

Một là, thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và Học viện về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Làm cho mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt phương châm "chống dịch như chống giặc", nêu cao ý thức tự giác, đề cao trách nhiệm góp phần cùng toàn quân và cả nước phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Quyết tâm bảo vệ, giữ vững toàn bộ Học viện là vùng xanh, an toàn của Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hai là, tập trung thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và địa phương. Chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp “5K + vắc xin; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng dịch là chủ yếu; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào Học viện, nhất là khi có Kế hoạch tiếp nhận học viên mới.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Học viện hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh; bình tĩnh, không hoang mang, bi quan, dao động trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh; nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, phủ nhận, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch, bệnh của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lực lượng vũ trang và địa phương.

Bốn là, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của Ban Chỉ đạo, các tổ chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện và các tổ phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm diễn biến tình hình dịch, bệnh trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, kịch bản chặt chẽ, khoa học, sát tình hình thực tế để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống với tinh thần “Chủ động triển khai các biện pháp sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 mức để phòng, chống hiệu quả dịch, bệnh”. Tổ chức luyện tập, diễn tập thành thạo các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ thị, mệnh lệnh, điều động của cấp trên. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn có ý chí quyết tâm cao; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh của cấp ủy, người chỉ huy, của cấp trên với cấp dưới. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả phòng, chống dịch của đơn vị. Kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân, người chủ trì nếu để người trong cơ quan, đơn vị vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của tập thể, cá nhân để gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua hằng năm. Kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và thân nhân gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Sáu là, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội để hỗ trợ lương thực, thực phẩm,bảo đảm đời sống vật chất, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách"; thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Quân đội phải chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội” Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển cho các địa phương và đơn vị bạn, góp phần đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid-19 phù hợp với khả năng cao nhất của Học viện.     

Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Trung tướng Lê Quang Xuân đã biểu dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 cấp Học viện, các tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo và các tập thể trực tiếp tham gia thu, mua, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nông sản hỗ trợ các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trong vùng dịch trong thời gian qua.

          Với tinh thần quyết tâm cao, Đảng ủy - Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện, kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động phát huy cao độ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo thực hiện tốt Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: "Học viện Lục quân cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm chiến thắng đại dịch Covid-19; để đất nước Việt Nam của chúng ta nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới./.

L.Đ.L


Tác giả: PCT. Lê Đình Lâm
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?