Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Tháng 05 : 63.372
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023, Học viện triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học theo Đề án mới, thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng về Biểu tổ chức biên chế Học viện (thời bình) và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, trong đó, công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông tư, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, xây dựng chương trình khung và điều chỉnh chương trình chi tiết môn học bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn. Công tác thi, kiểm tra, đánh giá được tiến hành chặt chẽ, kết quả 100% các môn thi, kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi.

Các cơ quan và các khoa giảng viên đã làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện, luyện tập, diễn tập; tổ chức tốt việc giảng bài thí điểm vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, tích cực. Cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện được bổ sung; giảng đường, phòng học, phòng làm việc tiếp tục được trang bị nhiều thiết bị hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng Học viện số.

Thiếu tướng Đỗ Minh Xương – Giám đốc Học viện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng

Hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai toàn diện, bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, chặt chẽ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề, đề tài, giáo trình, tài liệu; tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng hiệu quả. Thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng Đảng; xây dựng, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Học viện về lãnh đạo công tác giáo dục - đào tạo, huấn luyện, tài chính, khoa học quân sự, hậu cần - kỹ thuật chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, chủ động, kịp thời thông tin, định hướng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, tốt đẹp. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Học viện tiến hành tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” chặt chẽ, sát thực. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia Cuộc thi chính luận lần thứ ba, năm 2023; Học viện có 20 tác phẩm tham gia Cuộc thi Chính luận lần thứ ba, cấp toàn quân.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh – Chính ủy Học viện trao thưởng cho các cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen

Học viện đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện Mẫu mực, tiêu biểu”. Chấp hành nghiêm quy định về tổ chức biên chế và quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của Học viện.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đã bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Học viện. Hoạt động sản xuất kết hợp dịch vụ thực hiện đúng quy định. 

Trong năm học 2022 - 2023, công tác thi đua, khen thưởng được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, tiến hành chặt chẽ, kịp thời, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Đậu Văn Nậm – Phó Chính ủy Học viện trao thưởng cho các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023

Học viện đã tập trung thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Quyết thắng năm học với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Học viện và chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ X (2023-2028), phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”...

Nhiều cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến, như mô hình “An toàn, thân thiện”, “Sổ vàng thành tích” (Phòng Chính trị); “Giảng viên nòng cốt”, “Bài giảng mẫu” (Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh); “5 nhất trong phục vụ diễn tập” (Trung tâm Bảo đảm huấn luyện/Phòng Đào tạo); “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Vườn hoa thanh niên” (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật)…

Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn – Phó Giám đốc Học viện trao thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023, với những thành tích đã đạt được, Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua Quyết thắng năm 2022; 12 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 16 đồng chí được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Học viện tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 14 tập thể, danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 35 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 119 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 640 cá nhân; 92 lao động xuất sắc và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong tổng kết, sơ kết các mặt công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện.

Năm học 2023 - 2024, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XIII. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương Về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương Về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Đảng ủy Học viện.

Tập trung xây dựng Đề án “Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” khoa học, sát tình hình thực tiễn. Đồng thời, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt theo 3 nội dung đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất - Quản lý, rèn luyện nghiêm nhất - Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”; 3 thực chất: “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”; 3 không: “Không tiêu cực trong thi cử, không bệnh thành tích trong giáo dục và không vi phạm đạo đức nhà giáo”. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện Lục quân anh hùng “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, toàn Học viện quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Học viện chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, hiện đại, giữ vững vị thế, uy tín là một trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia./.

P.Đ.C. 

Ảnh: Tiến Linh


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?