Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Tháng 05 : 63.369
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy giá trị văn hóa và phẩm chất đạo đức tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

Nhắc đến “Bộ đội Cụ Hồ” là nhắc tới những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, được hòa quyện bởi những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.

Giá trị văn hóa, phẩm chất ấy được hình thành từ truyền thống văn hóa dân tộc, được lưu giữ và phát huy trong công cuộc dựng nước và giữ nước trong cả hiện tại và tương lai; đó là tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn gian khổ, hiểm nguy; tinh thần gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn. Nhìn từ góc độ vào chiều sâu nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, một lần nữa chúng ta khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam đã chiến thắng tất cả các kẻ thù xâm lược và đô hộ bằng sức mạnh của văn hóa Việt Nam mà cốt lõi của nó là bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam; là nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.

Đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Công Sơn - Phó Giám đốc Học viện Lục quân phát động phong trào thi đua vì một Việt Nam xanh

Giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” do các thế hệ cha, ông hun đúc, không chỉ trong chiến đấu chống lại kẻ thù chung của dân tộc mà còn được tu dưỡng và rèn luyện trong quá trình học tập, công tác, lao động sản xuất và được phát huy ở mọi lúc, mọi nơi. Phẩm chất đạo đức tốt đẹp ấy là sự kết tinh giữa đời sống vật chất và tinh thần của mọi quân nhân cách mạng; kết tinh từ truyền thống văn hóa dân tộc, được lưu giữ phát huy trong công cuộc dựng nước và giữ nước: đó là tinh thần yêu nước nồng nàn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tinh thần gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo; tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn chí nghĩa, chí tình. Với góc nhìn từ chiều sâu của giá trị văn hóa về phẩm chất đạo đức tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi chúng ta có thể khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù chung của dân tộc bằng sức mạnh của nền văn hóa truyền thống Việt Nam, đường lối quân sự và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là “Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh”.  

Cán bộ, sỹ quan, QNCN, CCQP, CN & CVQP Học viện Lục quân tham gia giáo dục truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trải qua hơn 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc nhất về giá trị văn hóa truyền thống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đó chính là xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng phẩm chất đạo đức của con người nói chung, người quân nhân cách mạng nói riêng. Xây dựng giá trị phẩm chất tốt đẹp của anh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc. Mục đích hoạt động của Quân đội là bảo vệ mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Quân đội luôn ra sức phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, văn hóa Quân sự Việt Nam mang đậm nét nhân văn và dân tộc sâu sắc, sống mãi trong lòng nhân dân. Giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” chính là nét văn hóa đặc trưng cơ bản, thể hiện bản chất của giai cấp công nhân, mang tính nhân dân và dân tộc. “Bộ đội Cụ Hồ”, tên gọi rất đỗi bình dị nhưng lại vô cùng cao quý mà dân tộc ta, nhân dân ta đã giành cho Quân đội, đó là hình tượng cao đẹp, hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý nhất của tập thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội. “Bộ đội Cụ Hồ”, một danh hiệu không phải do Nhà nước phong tặng mà là sự tiếp bước truyền thống anh hùng bất khuất của một dân tộc anh hùng; tiếp nối truyền thống cha, ông đánh giặc ngoại xâm thể hiện qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành lấy nền độc lập tự do, hòa bình cho dân tộc và cho Tổ quốc quyết sinh.

 

Cán bộ, sỹ quan, QNCN, CCQP, CN & CVQP Học viện Lục quân dâng hương tưởng nhớ Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam; là Quân đội nhân danh văn hóa chống lại phản văn hóa, nhân danh văn minh chống lại những cái lạc hậu, dã man. Bản chất cách mạng là một trong hệ thống những giá trị văn hóa của Quân đội ta; tính cách mạng không chỉ ở mục tiêu, lý tưởng mà phải được biểu hiện trong nhận thức và nếp sống hàng ngày của quân nhân. Nó đối lập với những hiện tượng quân phiệt, thiếu tính tôn trọng con người, thiếu tình thương yêu đồng chí, đồng đội, thiếu dân chủ và minh bạch; chạy theo lợi ích cá nhân mà quên đi trách nhiệm đối với tập thể. Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là phẩm chất bên trong của văn hóa quân sự, được thể hiện bằng những hình thức phong phú, bằng mọi hoạt động của đơn vị và mỗi quân nhân. Nếu chỉ nói văn hóa chung chung, trừu tượng mà không thể hiện trong thực tế thì đó chỉ là khẩu hiệu, là những lời nói suông vô nghĩa mang tính ngụy trang, giả tạo. Các hiện tượng quan liêu, cơ hội, thực dụng, tham ô, lãng phí, vô tổ chức, vô kỷ luật... hoàn toàn trái ngược với bản chất cách mạng của Quân đội và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Nếu không kiên quyết khắc phục thì nó sẽ ngày càng suy giảm, thậm chí còn là nguy cơ làm thay đổi bản chất chính trị của Quân đội mà Đảng và Bác Hồ đã dày công xây đắp.

Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang dùng mọi thủ đoạn kết hợp âm mưu thâm độc nhằm đánh phá quyết liệt vào mặt trận tư tưởng - văn hóa truyền thống trên đất nước ta; chúng ra sức tìm mọi thủ đoạn nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” với mục đích phi chính trị hóa Quân đội. Chúng thường xuyên xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời tác động nhiều mặt tiêu cực vào đời sống xã hội, nhất là tác động vào mặt trái của cơ chế thị trưởng; bằng sự dụ dỗ, mua chuộc, dẫn dắt, kích động, lôi kéo… làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hiểu sai về đường lối, quan điểm của Đảng; mặt khác, chúng còn kích hoạt vào sự phân hóa giàu, nghèo, châm ngòi cho những vấn đề bức xúc nảy sinh trong xã hội, tác động trực tiếp vào tư tưởng, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

Cán bộ, sỹ quan, QNCN, CCQP, CN & CVQP Học viện Lục quân phát động phong trào trồng cây xanh nhớ ơn Bác  

Để phát huy hơn nữa những giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, mọi quân nhân nhất là đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên đã và đang học tập, công tác tại Học viện Lục quân cần phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Là người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng danh người chiến sỹ cách mạng, mỗi chúng ta cần phải thực sự tự giác, gương mẫu tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt để thực sự thấm nhuần đường lối cách mạng của Đảng; không dao động trước những diễn biến phức tạp trong tình hình hiện nay. Giữ vững và phát huy cao hơn nữa về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đó vừa là yêu cầu vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính cấp bách của người chiến sĩ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ càng phải thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng cần phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm trong quản lý tư tưởng, tự giác trong duy trì kỷ luật; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc. Thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ đơn vị; tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tự xây dựng cho mình có phong cách và lối sống trong sáng, lành mạnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh, khó khăn nào, việc giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là đặc biệt cần thiết./.

B.X.H


Tác giả: KCHTM. Bùi Xuân Hoàn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?