• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.101
Tháng 03 : 13.654
Tháng trước : 42.268
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập và làm theo lời Bác, Phòng Chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian qua, Phòng Chính trị đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng bằng nhiều giải pháp, hình thức hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực góp phần xây dựng Đảng bộ Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phòng vững mạnh toàn diện.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến công tác thi đua, Người khẳng định: Thi đua của chúng ta là thi đua của những người lao động làm chủ đất nước - thi đua XHCN; thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ1thi đua là yêu nước... những người thi đua là những người yêu nước nhất2. Đối với quân đội ta, Bác dạy: Các cháu phải ra sức thi đua: luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau dồi tinh thần cho vững chắc. Hun đúc đạo đức cách mạng của người quân nhân cách mạng cho vững vàng3. Thấm nhuần lời dạy của Bác và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Học viện về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, đó là:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng phong trào thi đua Quyết thắng vào nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giáo dục chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông và âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Phòng vẫn luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhất là mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong Học viện, tạo động lực tinh thần to lớn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị trao tặng Giấy khen về Đảng cho tập thể Chi bộ Ban Cán bộ và các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Hai là, phong trào thi đua Quyết thắng đã hướng vào xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cấp ủy, chi bộ và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy (bí thư, phó bí thư) với xây dựng cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng; tích cực chuẩn hóa cán bộ theo Thông tư 24 của Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đã kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (Khóa X) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chi đoàn thanh niên, Công đoàn phụ nữ của Phòng luôn đề cao vai trò trách nhiệm, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phòng vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đã đạt được năm học 2018 - 2019, Phòng Chính trị được Học viện tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng; 06 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 25 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến; 40 đồng chí được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Đang - Phó Chủ nhiệm UBKT/ĐUHV trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến năm học 2018 - 2019

Ba là, chú trọng hướng phong trào thi đua Quyết thắng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sỹ nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của Phòng. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện những chủ trương và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn Học viện; đồng thời, chủ động hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, khoa, hệ tổ chức thực hiện; tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành các văn bản về công tác đảng, công tác chính trị; góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự gương mẫu, mẫu mực, Học viện vững mạnh toàn diện.

Bốn là, phong trào thi đua Quyết thắng đã tập trung đẩy mạnh vào công tác xây dựng chính quy, rèn luyện k luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Học viện, nhất là quy định về thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Các ban, ngành, Đoàn An, điều dưỡng 198 tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý con người, trang bị, cơ sở vật chất, góp phần tạo sự đồng bộ trong các hoạt động; tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào thi đua “Cán bộ chiến sỹ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, góp phần xây dựng cơ quan có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, Phòng Chính trị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo phong trào thi đua Quyết thắng thực sự là đòn bẩy, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Phòng, xây dựng Đảng bộ Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phòng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tài liệu tham khảo

1-Hồ Chí Minh-Toàn tập, Nxb CTQG, H.2001, Tập 6, tr.270.

2-Sđd, tr.473.

3-Sđd, Tập 5, tr.708.

V.T.A


Tác giả: PCT. Võ Tuấn Anh
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?