Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 152
Tháng 07 : 43.897
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn bản pháp luật Việt Nam

TT

TÊN VĂN BẢN

Nội dung

1

Luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

2

Luật biển Việt Nam: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

Xem nội dung

3

Luật an toàn thông tin mạng: Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Xem nội dung

4

Luật bảo hiểm y tế: (Được sửa đổi bổ sung năm 2014)

Xem nội dung

5

Luật điều ước quốc tế: (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016)

Xem nội dung

6

Luật nghĩa vụ quân sự: (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016)

Xem nội dung

7

Luật cư trú: Được sửa đổi, bổ sung năm 2013

Xem nội dung

8

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

Xem nội dung

9

Luật căn cước công dân: Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016

Xem nội dung

10

Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân

Xem nội dung

11

Luật phá sản năm 2014: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Xem nội dung

12

Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

13

Luật tiếp cận thông tin: (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018

Xem nội dung

14

Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế

Xem nội dung

15

Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

16

Luật đấu thầu

Xem nội dung

17

Luật doanh nghiệp

Xem nội dung

18

Luật dược: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Xem nội dung

19

Luật thi hành án hình sự

Xem nội dung

20

Luật giáo dục - Luật giáo dục nghề nghiệp

Xem nội dung

21

Luật kinh doanh bảo hiểm  

Xem nội dung

22

Luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan

Xem nội dung

23

Luật tố cáo - luật khiếu nại và văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

24

Luật tổ chức chính quyền địa phương: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

Xem nội dung

25

Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

26

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

27

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản liên quan

Xem nội dung

28

Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

29

Luật hình sự  

Xem nội dung

30

Luật tố tụng hành chính: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

31

Luật thừa kế

Xem nội dung

32

Luật an toàn, vệ sinh lao động: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

33

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

34

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

35

Luật tổ chức tòa án nhân dân: Được thông qua ngày 24/11/2014

Xem nội dung

36

Luật kiểm toán nhà nước: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

Xem nội dung

37

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

38

Luật ngân sách nhà nước: Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017

Xem nội dung

39

Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2015

Xem nội dung

40

Luật đầu tư: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015

Xem nội dung

41

Luật lý lịch tư pháp và văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

42

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

43

Luật an ninh quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

44

Luật biên giới quốc gia  

Xem nội dung

45

Luật thống kê: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016

Xem nội dung

46

Luật tổ chức Chính phủ: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

Xem nội dung

47

Luật hôn nhân và gia đình: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

Xem nội dung

48

Luật khoa học và công nghệ: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014

Xem nội dung

49

Luật tiếp công dân

Xem nội dung

50

Luật khám chữa bệnh

Xem nội dung

51

Luật kinh doanh bất động sản: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015

Xem nội dung

52

Tìm hiểu luật công chứng năm 2014: Có hiệu lực từ ngày 01/01/ 2015

Xem nội dung

53

Luật doanh nghiệp: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/ 2015

Xem nội dung

54

Luật thương mại

Xem nội dung

55

Luật tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

56

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xem nội dung

57

Luật Cảnh vệ

Xem nội dung

58

Luật Kế toán

Xem nội dung

59

Luật Du lịch

Xem nội dung

60

Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xem nội dung

61

Luật Chuyển giao công nghệ

Xem nội dung

62

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem nội dung

63

Luật Thanh niên năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

64

Luật Quốc phòng, Luật về an ninh quốc gia

Xem nội dung

65

Luật Di sản văn hóa

Xem nội dung

66

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Xem nội dung

67

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Xem nội dung

68

Luật an toàn thông tin mạng

Xem nội dung

69

Luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân

Xem nội dung

70

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xem nội dung

71

Bộ luật lao động

Xem nội dung

72

Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

73

Luật phòng chống khủng bố, luật phòng chống rửa tiền

Xem nội dung

74

Luật tín ngưỡng tôn giáo

Xem nội dung

75

Luật trợ giúp pháp lý

Xem nội dung

76

Luật về các lực lượng vũ trang: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan QĐND, Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ.

Xem nội dung

77

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

78

Luật thống kê và các nghị định hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

79

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Xem nội dung

80

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Xem nội dung

81

Luật quản lý nợ công: Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018

Xem nội dung

82

Luật quy hoạch: Được thông qua ngày 24/11/2017

Xem nội dung

83

Luật đường sắt: Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018

Xem nội dung

84

Luật hành chính Việt Nam

Xem nội dung

85

Tìm hiểu luật an toàn thực phẩm

Xem nội dung

86

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xem nội dung

87

Luật phòng, chống mua bán người 

Xem nội dung

88

Luật biển Việt Nam

Xem nội dung

89

Luật phòng cháy và chữa cháy và những sửa đổi, bổ sung mới nhất

Xem nội dung

90

Luật bảo vệ Môi trường 

Xem nội dung

91

Luật Hộ tịch

Xem nội dung

92

Luật Tổ chức Quốc hội

Xem nội dung

93

Luật cán bộ, công chức

Xem nội dung

94

Luật Bảo hiểm xã hội 

Xem nội dung

95

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem nội dung

96 

Luật bảo hiểm xã hội

Xem nội dung

97

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá  

Xem nội dung

98

Luật giao thông đường thủy nội địa  

Xem nội dung

99

Luật phòng, chống tham nhũng  

Xem nội dung

100

Luật hộ tịch  

Xem nội dung

101

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam  

Xem nội dung

102

Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem nội dung

103

Luật phòng, chống bạo lực gia đình  

Xem nội dung

104

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Xem nội dung

105

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xem nội dung

106

Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Xem nội dung

107

Quyết định 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

Xem nội dung

108

 

 

 


Tác giả: PTT. Huấn Cao
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?