Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 565
Tháng 06 : 40.431
Tháng trước : 88.157
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Học viện Lục quân hiện nay

Quán triệt, thực hiện khâu đột phá về chấp hành kỷ luật, pháp luật Nhà nước đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đảng ủy Học viện Lục quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Học viện, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Quân đội nói chung, với Học viện Lục quân nói riêng. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Học viện. Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, các chế độ, nền nếp chính quy trong cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị luôn được chú trọng. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy tắc, quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, tham gia giao thông; phát huy hiệu quả vai trò của các cấp, các ngành và tổ chức, lực lượng trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các tiêu cực, các tệ nạn xã hội tác động vào Học viện.

Kiểm tra Điều lệnh cho sĩ quan hàng năm của Học viện Lục quân

Cùng với đó, Học viện luôn duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp theo quy định; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý kiên quyết các vụ việc vi phạm xảy ra. Đã và đang đầu tư xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong toàn Học viện.

Kiểm tra giấy tờ trước khi vào cổng gác tại Học Viện Lục quân

Tuy nhiên, công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có thời điểm còn hạn chế, một số ít cán bộ, chiến sĩ còn vi phạm kỷ luật phải xử lý. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở Học viện Lục quân, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với việc chấp hành kỷ luật, pháp luật của mọi cán bộ, chiến sĩ. 

Đây là nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo của từng cấp ủy, tổ chức đảng, với chủ trương, biện pháp đồng bộ, sát với từng cơ quan, khoa  giảng viên, đơn vị. Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Học viện, Chỉ thị số 547-CT/ĐU ngày 28/01/2019 của Thường vụ Đảng ủy Học viện “Về tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên năm 2019 và những năm tiếp theo”. Chỉ thị số 454/ CT-HV ngày 13/03/2020 của Giám đốc Học viện “về tăng cường công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của Học viện lục quân”. Trong đó, bảo đảm an toàn đơn vị là một khâu đột phá, nội dung trọng tâm, cần phải thường xuyên rà soát, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời. Đồng thời, triển khai cho cấp ủy đảng các cấp, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, kết luận của ban thường vụ Học viện, bằng nghị quyết và kế hoạch công tác của người chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị trong toàn Học viện. Trên cơ sở đó, cán bộ chủ trì các cấp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị mình để tổ chức thực hiện theo nghị quyết và kế hoạch đã đề ra.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

 Đây là giải pháp rất quan trọng nhằm biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục và chuyển thành  tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Học viện. Vì vậy, hoạt động giáo dục cần phải tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, với nhiều biện pháp phù hợp từng cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị.

Trong đó tập trung vào giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho mọi quân nhân trong Học viện có ý nghĩa rất quan trọng. Lấy việc xây dựng lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đấu tranh có hiệu quả lối sống thực dụng, vi phạm nhân cách đạo đức, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, cần chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đơn vị như: Mối quan hệ cấp trên với cấp dưới, quan hệ đồng chí, đồng đội, quan hệ với nhân dân. Gắn kết với thực hiện các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở;  xây dựng Học viện có môi trường văn hóa lành mạnh; kịp thời giải quyết những vướng mắc và có biện pháp ngăn chặn các hiện tượng vi phạm, tiêu cực có thể xảy ra, tránh các biểu hiện giản đơn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của chỉ huy các cấp trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

 “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, kỷ luật Quân đội ta là sự thống nhất chặt chẽ giữa tự giác và nghiêm minh. Do vậy, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho mọi quân nhân đòi hỏi chỉ huy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, giáo dục, rèn luyện ý thức tự giác chấp hành kỷ luật với xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, làm tốt việc phân tích, dự báo tình hình kỷ luật của đơn vị mình; bên cạnh đó, tiến hành xử lý, thi hành kỷ luật nghiêm túc, kịp thời và nghiêm minh.

Khi đơn vị xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, một mặt, lãnh đạo, chỉ huy báo cáo kịp thời, trung thực; mặt khác, cần tập trung tìm biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng người; chủ động làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tình hình đơn vị. Việc xem xét, xử lý kỷ luật phải bám sát các văn bản hiện hành, tránh xử lý theo cảm tính, thiếu khách quan, gây bất bình trong đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt việc phân công quản lý, giúp đỡ để quân nhân vi phạm có điều kiện thuận lợi rèn luyện phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong Học viện luôn chịu sự tác động, chi phối của nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan, đòi hỏi, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị các giải pháp nêu trên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho đơn vị mình, góp phần xây dựng Học viện ngày càng chính quy, tiên tiến, mẫu mực, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

                                                    T.V.H


Tác giả: HSDH. Trịnh Văn Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?