• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.324
Tháng 06 : 121.398
Tháng trước : 189.037
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kích động người dân “tẩy chay bầu cử” – mưu đồ chống phá rất nguy hại của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử ở nước ta

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng ở Việt Nam đang tiến hành công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đối tượng thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân” và số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị trong nước đã phát tán nhiều tài liệu kêu gọi, kích động người dân “tẩy chay bầu cử” nhằm phá hoại Cuộc bầu cử ở nước ta. Trong đó, chúng hô hào, kêu gọi, kích động người dân bằng những khẩu hiệu như: “lá phiếu của người dân Việt Nam là vô nghĩa, bởi các “ghế” trong Quốc hội đều đã được Đảng Cộng sản sắp xếp từ trước”; “không biết, không bầu”, “không bầu cho các ứng viên do Đảng giới thiệu”…

Những luận điệu và thủ đoạn trên đều nhằm “tước bỏ” quyền bầu cử của cử tri, phá hoại Cuộc bầu cử của chúng ta. Do đó, vạch trần sự thâm độc, xảo trá trong những luận điệu của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ Cuộc bầu cử nói chung, bảo vệ quyền bầu cử của mỗi công dân nói riêng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như cử tri và nhân dân cả nước hiện nay.

Trước hết, chúng ta khẳng định rằng, ngay trong những luận điệu của các thế lực thù địch đã chứa đầy mâu thuẫn: một mặt, chúng cho rằng “lá phiếu của người dân Việt Nam là vô nghĩa”, mặt khác chúng lại kêu gọi, kích động người dân “không biết, không bầu”, chứng tỏ những luận điệu đó là hoàn toàn có ý đồ phá hoại không hơn không kém. Bởi vì, ngay trong Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định rõ: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”(1). Nghĩa là, lá phiếu mà mỗi cử tri cầm trên tay đi bầu cử vừa khẳng định quyền chính trị của mỗi người, vừa là niềm vinh dự, tự hào của một công dân sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đầy tính ưu việt. Vậy mà chúng lại cho rằng “lá phiếu của người dân Việt Nam là vô nghĩa” thì quả là một điều phi lý, trái với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi vì, để giành lấy quyền dân chủ, nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc, lập nên nhà nước kiểu mới - nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á sau Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945. Đó là nhà nước của dân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhân dân ta từ địa vị nô lệ được đưa lên làm chủ nhà nước và xã hội, nhân dân vừa là chủ vừa làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị rất cơ bản và thiêng liêng của mọi công dân Việt Nam. Điều đó đã được hiến định rất rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân”(2). Vì vậy, các thế lực thù địch cho rằng “lá phiếu của người dân Việt Nam là vô nghĩa” thì quả là sự phủ nhận quyền cơ bản nhất của người dân Việt Nam!

Cùng với đưa ra luận điệu vô lý “lá phiếu của người dân Việt Nam là vô nghĩa”, chúng còn kích động nhân dân và cử tri “không biết, không bầu” “không đi bầu cử”, lại càng vi phạm Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách nghiêm trọng hơn. Vô hình chung, chúng tước bỏ quyền cơ bản của công dân, thực chất là kích động nhân dân “tẩy chay” và phá hoại Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở nước ta. Từ đó, gây tâm lý hoang mang, thiếu tin tưởng của nhân dân vào Cuộc bầu cử; gieo rắc thái độ thờ ơ, bàng quan với chính trị. Vì vậy, nhân dân và cử tri cả nước luôn xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của mình trước vận mệnh của đất nước, không nghe theo, tin theo sự kích động của các thế lực thù địch, mà tự đánh mất quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước, đối với dân tộc.

Không những thế, các thế lực còn xúi giục, lôi kéo, kích động nhân dân và cử tri vẫn tham gia bầu cử, nhưng “không bầu cho ai” trong danh sách bầu cử, hoặc “không bầu những người trong danh sách bầu cử do các tổ chức Đảng giới thiệu”. Đây là thủ đoạn cũng không kém phần nguy hiểm. Bởi vì, chúng đánh trực tiếp vào việc thực thi quyền làm chủ của mỗi công dân và gây chia rẽ giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị của chúng ta. Một điều hiển nhiên, là một công dân có quyền bầu cử mà lại xúi giục người dân “không bầu cho ai” thì thật là một điều phi lý không thể chấp nhận được. Mặt khác, xúi giục người dân “không bầu cho những người trong danh sách bầu cử do các tổ chức Đảng giới thiệu”, thực chất trong luận điệu ấy là xúi giục nhân dân chống lại Đảng, chia rẽ khối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, làm cho Nhân dân không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, những thủ đoạn trên của các thế lực thù địch thực chất là cướp đi quyền làm chủ chân chính của mỗi người dân Việt Nam được hưởng trong Cuộc bầu cử - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Như vậy, thủ đoạn “tẩy chay bầu cử” của các thế lực thù địch đã và đang diễn ra với tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc. Chúng không chỉ lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự lơ là mất cảnh giác của một bộ phận dân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để hành động, mà còn đánh trực tiếp vào hành vi dân chủ của mỗi người dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mọi tầng lớp nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về những quyền cơ bản của mình, nhất là những quyền về chính trị trong đó có quyền bầu cử. Từ đó, không nghe theo, tin theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, phản động, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị của mình đối với Cuộc bầu cử ở nước ta. Phát huy quyền làm chủ, tinh thần xây dựng nhà nước, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, đủ trí, đủ tâm, đủ tầm bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất, địa biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, trong đó có quyền lợi chính đáng của mình. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Cuộc bầu cử, nội dung, quy định của bầu cử, làm cho các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước nắm chắc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước lá phiếu của mình. Tăng cường công tác bám nắm cơ sở, phân tích đúng tình hình, kịp thời phát hiện những hành vi chống đối, lôi kéo, kích động nhân dân; đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Cuộc bầu cử của chúng ta, trong đó có thủ đoạn “tẩy chay bầu cử”, nhằm tổ chức và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

-------------------

Tài liệu tham khảo:

- (1), (2). Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2015, tr. 22, 11.


Tác giả: HSDH. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?