Khu kinh tế quốc phòng 78

Xã Ninh Gia huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.