Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.556
Tháng 04 : 58.202
Tháng trước : 72.315
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn Hệ Đào tạo sau đại học và giảng viên nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Hệ, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan Chính trị, Công đoàn cơ sở Hệ Đào tạo Sau đại học và Giảng viên luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, phát huy tốt vai trò trong công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Hệ vững mạnh toàn diện. Trước yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục -  đào tạo của Học viện, nhiệm vụ quản lý, chỉ huy rèn luyện các đối tượng học viên của Hệ ngày càng cao, việc tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ sở Hệ vững mạnh là vấn đề quan trọng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Hệ, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Công đoàn cơ sở Hệ luôn phát triển, hoạt động theo đúng chức năng, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân viên, lao động quốc phòng. Công đoàn cơ sở Hệ luôn được củng cố, kiện toàn bảo đảm về số lượng, phù hợp về cơ cấu, chất lượng chuyên môn, tay nghề không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; công tác chuyên môn, chế độ nền nếp luôn được duy trì ổn định. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thường xuyên xác định tốt trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn của bản thân, gia đình và đơn vị trong quá trình công tác; thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Đại biểu Phòng Chính trị tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Hệ Nhiệm kỳ 2023 - 2028 (tháng 4/2023)

Các phong trào hoạt động của công đoàn luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị của Hệ và Học viện có những bước phát triển mới, yêu cầu xây dựng phát triển Công đoàn cơ sở của Hệ đặt ra ngày càng cao. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác Công đoàn cơ sở của Hệ, cần thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đoàn viên

Trước hết, mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn cần quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nhiệm vụ đơn vị, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về việc chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; tập trung nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X giai đoạn 2023 - 2028; nghị quyết, chỉ thị của Hệ, hướng dẫn của cơ quan Chính trị.

Trên cơ sở đó, giáo dục truyền thống, lý tưởng, lập trường giai cấp công nhân và truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ công đoàn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ; tạo điều kiện để đoàn viên nghiên cứu, nắm vững kiến thức pháp luật trong quá trình công tác. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong công tác cho đoàn viên; chú trọng tổ chức các lớp học, bồi dưỡng theo định kỳ, các cuộc thi tay nghề giỏi, tham gia các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; tham gia các cuộc thi viết chính luận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

2. Duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào ở đơn vị

Đây là biện pháp quan trọng để xây dựng phát triển Công đoàn cơ sở của Hệ, tạo động lực để đoàn viên, công nhân viên chức, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, Công đoàn cơ sở Hệ cần bám sát chức năng của mình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, trọng tâm là hướng vào việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao tay nghề, chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ, bảo đảm. Thường xuyên gắn phong trào thi đua do công đoàn phát động với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong tổ chức phong trào, cần chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, công trình, sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ”, phong trào “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Phòng chống dịch Covid-19”... chú trọng công tác phục vụ nuôi quân bảo đảm đời sống bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường; phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ cơ sở và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ trưởng Hệ kiểm tra, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị

3. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục đoàn viên

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị, cần tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và các văn bản quy định của Học viện, với nhiều hình thức như: học tập chính trị, quán triệt nghị quyết của Đảng, nghe thông tin thời sự, tọa đàm trao đổi, sinh hoạt học tập ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở phối hợp với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên trong Hệ tổ chức và tham gia nhiều buổi giao lưu, tọa đàm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu các sự kiện nhân dịp kỷ niệm các ngày ngày lễ lớn của đất nước, các đợt thi đua cao điểm, ngày truyền thống của Quân đội, Học viện và của Hệ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy khả năng trí tuệ của mỗi cán bộ, công đoàn viên trong đơn vị.

Thường xuyên, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn nắm vững nhiệm vụ chính trị của Học viện, của Hệ; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Giữ vững và phát huy “phẩm chất bộ đội cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối của Đảng, phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, yêu ngành, yêu nghề, tích cực học tập nâng cao trình độ công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tích cực tham gia quản lý đơn vị; bảo vệ lợi ích của đoàn viên

Công đoàn cơ sở Hệ phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của quân nhân, viên chức quốc phòng. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị phải được tiến hành theo nghị định của Chính phủ và Luật Công đoàn Việt Nam, quy định của Quân đội và đơn vị. Mọi đoàn viên được tham gia đầy đủ các hội nghị viên chức của đơn vị; phát huy quyền làm chủ của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm trong tham gia quản lý đơn vị như: Kịp thời phát hiện báo cáo với chỉ huy các cấp nhắc nhở những quân nhân chấp hành không nghiêm nội quy nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hệ.

Chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy Hệ tạo mọi điều kiện cho đoàn viên được nghe phổ biến các chế độ, chính sách; tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Hệ trong sạch vững mạnh, Hệ vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tham gia bình xét, đề nghị khen thưởng, thăng quân hàm, nâng lương đối với đoàn viên, tạo điều kiện cho các đoàn viên được thi nâng bậc lương, đi khám sức khỏe định kỳ đầy đủ theo đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Hệ Đào tạo Sau đại học và Giảng viên tiếp tục có sự phát triển, yêu cầu ngày càng cao. Công đoàn cơ sở tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Hệ, sự hướng dẫn của cơ quan Phòng Chính trị; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, thực sự là hạt nhân vận động, tập hợp, chăm lo bảo vệ quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức quốc phòng, góp phần xây dựng Đảng bộ Hệ trong sạch vững mạnh, Hệ vững mạnh tiêu biểu, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X Công đoàn Học viện, Công đoàn Quân đội; hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

H.T.N


Tác giả: HSDH. Hoàng Thị Nhâm
Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?