Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 734
Tháng 07 : 37.093
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giảng viên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở Học viện Lục quân hiện nay

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng ý thức sống, làm việc theo pháp luật, kỷ luật, mà còn trực tiếp tạo động lực để họ phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện nhân cách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện. Vì vậy, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giảng viên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo của Học viện hiện nay.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Lục quân là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học trở lên, có phẩm chất tốt, năng lực toàn diện. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không chỉ góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; mà còn trực tiếp củng cố niềm tin, động cơ phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác, rèn luyện và năng lực tổ chức, quản lý, duy trì kỷ luật, thực thi pháp luật theo chức trách, nhiệm vụ; ngăn ngừa, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hành vi vi phạm pháp luật... bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, công tác giáo dục, phổ biến pháp luật của Học viện Lục quân luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Chính vì vậy, ý thức, văn hóa pháp luật, kết quả chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, giảng viên trong Học viện được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên có nhận thức đúng, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của Quân đội và đơn vị; qua đó, góp phần tạo nên sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong từng cơ quan, đơn vị.

 Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Học viện số, Học viện thông minh cũng như ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật đối với mọi cán bộ, giảng viên. Thời gian tới, để phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với việc chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, giảng viên

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng giáo dục, phổ biến pháp luật ở Học viện. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp là nhân tố bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa những nội dung giáo dục, phổ biến pháp luật của Học viện vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy cấp mình. Trong đó, xác định rõ chủ trương, biện pháp, lấy kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, giảng viên làm tiêu chí để phân loại, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ hằng năm. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; rút kinh nghiệm, chỉ rõ những khâu yếu, mặt yếu để có biện pháp khắc phục; kịp thời biểu dương, khích lệ gương “người tốt, việc tốt”. Đồng thời, nghiêm khắc xử lý những cán bộ, giảng viên vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị.

Môi trường văn hoá quân sự có vai trò to lớn trong việc xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, là điều kiện quan trọng củng cố các mối quan hệ xã hội, tinh thần đoàn kết, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Do đó, cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Quan tâm xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh và bầu không khí tâm lý, tinh thần tập thể quân nhân tốt đẹp. Tạo lập không gian “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng bầu không khí dân chủ, kỷ cương, văn hóa, đoàn kết, thống nhất, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các lực lượng sư phạm, nhất là mối quan hệ giữa người dạy và người học. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng tập thể, cá nhân xuất sắc, mô hình, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục và đào tạo. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước và Quân đội. Quan tâm đúng mức, hài hòa, hợp lý đến các vấn đề thiết yếu như đề bạt, bổ nhiệm, nhà ở; tạo môi trường sư phạm lành mạnh, tốt đẹp, giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên giáo yên tâm phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                               N.H.T

Tài liệu tham khảo:

1. Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027”.

2. Kế hoạch số 3889/KH-BQP ngày 01/10/2021 của Bộ Quốc phòng thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” giai đoạn 1 (2021 - 2024) và năm 2022.

3. Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác PBGDPL trong Bộ Quốc phòng.


Tác giả: CTD. Nguyễn Hữu Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?