Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 541
Tháng 07 : 36.900
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng đạo đức lối sống của người quân nhân ở Học viện Lục quân theo chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một số chứng “bệnh” mà mọi người dễ mắc phải và những bài thuốc cơ bản để phòng, chữa “bệnh”

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những chứng bệnh mà mọi người dễ mắc phải, trong này có những cán bộ, đảng viên. Những chứng bệnh đó vừa làm cho người bệnh không có một tâm hồn lành mạnh, trong sáng, vừa góp phần không nhỏ phá hoại sự nghiệp cách mạng. Do vậy, việc phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa, và chữa những loại bệnh đó chẳng những cần thiết cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta, mà còn rất thiết thực trong công cuộc chống những hiện tượng tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

Trong mục: “Những khuyết điểm sai lầm”, vừa khái quát, vừa có tính khơi gợi để chỉ ra các loại bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh liệt kê một số loại bệnh, bao gồm tám loại cơ bản đó là: bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh thiếu kỷ luật; bệnh hẹp hòi; bệnh óc địa phương; bệnh óc lãnh tụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Tiểu đoàn súng máy tự hành 241 và Đại đội 1, Trung đoàn Pháo cao xạ 234 tại sân bay Bạch Mai ngày 19/7/1965

Về cách sửa chữa cụ thể hơn, đó là tiếp cận đến cái bản lĩnh, cái tâm của con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, … không vì thế mà khinh sợ. Ta đã thấy rõ nhưng bệnh ấy thì ta tìm cách chữa. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp đỡ nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. “Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố gắng sửa chữa thì khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng thêm”.

Các loại bệnh trên chung quy chúng xuất phát từ một nguồn gốc cơ bản, đó là chủ nghĩa cá nhân. Đây là một bệnh nguy hiểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn mọi người phải chú ý đề phòng, đồng thời Người còn đặt thẳng nhiệm vụ phải “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Mục đích thiết thực để chỉ ra cách chữa các loại bệnh như trên cũng xuất phát từ yêu cầu của công tác cán bộ. Trong công tác này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Từ quan điểm ấy, Người đưa ra một chân lý quan trọng “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Như vậy, khi tìm hiểu, nghiên cứu các loại bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, có thể xuất phát từ cái “tâm” của con người. Đó là những bệnh rất chủ yếu thuộc v tâm chứ không phải về thể. Cái tâm ở đây không phải duy tâm mà là cái đức, cái lòng người, nên bệnh tâm phải chữa bằng tâm đi đôi với thể. Phải đi đôi với việc nhanh chóng khắc phục bệnh gắn với từng bước xây dựng nền kinh tế - văn hóa - xã hội mới tạo môi trường cho mọi người có tâm hồn lành mạnh.

Hiện nay, nước ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn bộc lộ những hạn chế, tiêu cực đáng lo ngại, mà lối sống, đạo đức là một trong những nguy cơ cho chế độ. Những chứng bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là nguy cơ tiềm ẩn để phá hoại sự nghiệp cách mạng. Do vậy, trên nét phổ quát của toàn xã hội phải xây dựng nền văn hóa mới gắn với xây dựng con người mới là động lực tinh thần cho phát triển xã hội. Phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì ngoài việc xây dựng các thành tố khác như kinh tế, cơ sở vật chất v.v., điểm mấu chốt cũng phải xây dựng cái “tâm” của con người. Nói cách khác, đó là xây dựng một cách sinh động về lối sống, lẽ sống của người cách mạng, đồng thi phải nhìn ra thế giới xem họ sng thế nào để mình biết mà sống. Vì vậy, để xây dựng đạo đức lối sống của người quân nhân ở Học viện Lục quân trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tập trung vào các nội dung sau:

http://hvlq.vn/upload/61311/20180907/grabc816fh6_1.jpg

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân tham gia trồng cây góp phần bảo vệ môi trường

Một là, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ ở Học viện Lục quân, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển tư duy nhận thức, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, pháp luật; đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ; xây dựng đội ngũ trí thức; đảm bảo và phát huy quyền sáng kiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các giá trị mới của người quân nhân cách mạng ở Học viện Lục quân thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập quốc tế nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng con người mới - con người Việt Nam thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ba là, cần tập trung cho việc cụ thể hóa những đức tính của người quân nhân cách mạng ở Học viện Lục quân trong giai đoạn hiện nay phù hợp với từng giới, từng ngành, khoa, hệ, đơn vị, kết hợp sâu sắc giữa giá trị truyền thống tốt đẹp và giá trị mới.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, học viênchiến sĩ ở Học viện Lục quân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đây là đòi hỏi cấp thiết của toàn xã hội đối với công tác văn hóa trong những năm tới. Đặc biệt, bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong cán bộ sĩ quan trẻ và chiến sĩ, nhất là lý tưởng sống, năng lực trí tuệ, đạo đức, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.... làm cho cán bộ sĩ quan trẻ và chiến sĩ ở Học viện Lục quân trở thành đội quân hậu bị, cánh tay đắc lực của Đảng. 

Tóm lại, điểm quan trọng, đáng chú ý là trải qua 76 năm, tư tưởng trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, đáng để cho mọi người phải suy ngẫm, nhất là trong giai đoạn hiện nay và chúng ta có thể khai thác được nhiều giá trị của nó./.

VXT


Tác giả: CTD. Võ Xuân Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?