• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 776
Tháng 09 : 41.856
Tháng trước : 45.254
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, giảng viện Học viện Lục quân đẩy mạnh nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thời gian qua cán bộ, giảng viên của Học viện luôn đẩy mạnh nêu gương, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách của Người, những năm qua Học viện Lục quân đã thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực tổ chức thực tiễn, đặc biệt là nêu gương làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII; quán triệt Kết luận số 01- KLTW ngay 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Quy định số 646- QĐ/QUTW ngày 06/11/2012 của Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”...; xây dựng phong cách tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Học viện; thời gian qua đội ngũ cán bộ, giảng viên và các tổ chức, lực lượng có liên quan đã quán triệt và thực hiện tốt việc nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao   nhận thức về việc học tập và làm theo phong cách nêu gương Hồ Chí Minh

 Thông qua các hình thức như: học tập chính trị, sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm, trao đổi, hội thi,… Cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng đã tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ, giảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể. Từ đó, từng cán bộ, giảng viên thấy rõ sự cần thiết, vai trò, nội dung, yêu cầu trong học tập và làm theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; mỗi cán bộ, giảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách của mình, thực sự xứng đáng với vai trò trung tâm của người thầy, người quản lý giáo dục ở Học viện. Đồng thời, tuyên truyền gương điển hình về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, giảng viên trong Học viện để lan tỏa, cổ vũ, động viên ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tạo thành phong trào sâu, rộng, bảo đảm cho việc thực hiện trách nhiệm nêu gương mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai là, luôn phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng rèn luyện, nêu gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống

Mỗi cán bộ, giảng viên luôn là “kiểu mẫu” trong công việc và lối sống, mọi lúc, mọi nơi, nói đi đôi với làm để học viên noi theo; luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy định về công tác giáo dục - đào tạo; thực sự tiêu biểu về ý thức tổ chức kỷ luật; qua đó, tác động tích cực đến quá trình học tập, rèn luyện kỷ luật của các đối tượng đào tạo ở Học viện. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn đề cao ý thức tự giáo dục, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; luôn đặt ra yêu cầu cao với bản thân, tự đấu tranh với mình, lời nói luôn gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể. Mỗi lời nói và hành vi của cán bộ, giảng viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên kiên trì rèn luyện về phương pháp, tác phong công tác, sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, nắm bắt phương pháp, tri thức của học viên, các đối tượng đào tạo trong Học viện.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Nhận thức rõ thực hiện trách nhiệm nêu gương thực chất là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của cán bộ, giảng viên đối với chính mình và đối với Học viện. Vì vậy, từng cán bộ, giảng viên đã thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của mỗi người; đồng thời, luôn quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nêu gương theo phong cách của Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng của Học viện luôn phát huy ưu điểm, phát hiện gương cán bộ, giảng viên tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về nêu gương để nhân rộng, biểu dương, khen thường kịp thời. Thực hiện theo phương châm “xây trước, chống sau”; giáo dục và ngăn ngừa những vi phạm nhằm uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, góp phần làm cho trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ, giảng viên ở Học viện đi vào nền nếp, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chấp hành Trung ương Kết luận số 01- KLTW ngay 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Quân ủy Trung ương Quy định số 646- QĐ/QUTW ngày 06/11/2012 của “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”.

            DĐK


Tác giả: CTD. Diêm Đăng Khang
Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?