• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 4.910
Tháng trước : 5.118
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ngày 27/10/2009, Tổng Tham mưu trưởng ký Quyết định số 1737/QĐ – TM về việc thành lập Phòng (Ban) Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo thuộc Học viện, Nhà trường trong Quân đội. Trên cơ sở đó, ngày 03 tháng 11 năm 2009, Giám đốc Học viện ký quyết định “Thành lập Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo” (viết tắt là Ban Khảo thí) đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ. Ban Khảo thí được hình thành trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ và tổ chức lại Ban Thanh tra huấn luyện thuộc Phòng Đào tạo. Từ đó, ngày 3 tháng 11 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Ban Khảo thí.

Qua quá trình công tác và tình hình thực tiễn công tác giáo dục – đào tạo ở Học viện Lục quân, chức năng, nhiệm vụ của Ban Khảo thí ngày càng được bổ sung phát triển. Hiện nay, Ban Khảo thí của HVLQ có hai chức năng cơ bản:

Một là, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Hai là, tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo theo các thông tư, hướng dẫn (văn bản) hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng. 

Nhiệm vụ của Ban Khảo thí gồm:

Một là, chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn các cơ quan, khoa, hệ triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn đầu ra cho các đối tượng đào tạo tại Học viện và phân tầng, xếp hạng cơ sở đào tạo;

Hai là, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, khoa, hệ tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi; đề thi, kiểm tra kết thúc môn học; đề thi và đáp án tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa cho các đối tượng học viên;

Ba là, phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa;

Bốn là, thu bài kiểm tra, bài thi kết thúc môn học, đánh số phách, quản lý phách, tổ chức chấm thi tập trung, ráp phách, vào điểm và thông báo kết quả đến các cơ quan, khoa, hệ có liên quan;

Năm là, chủ trì thanh tra, kiểm tra, phúc tra chế độ, quy định về giáo dục, đào tạo; quản lý, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về điểm thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên;

Sáu là, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng trường, chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng;

Bảy là, định kỳ xin ý kiến cán bộ, giảng viên, học viên và các cơ quan, đơn vị sử dụng nhân lực do Học viện đào tạo về chất lượng đào tạo, giảng dạy và các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo;

Tám là, chủ trì phối hợp với các cơ quan, khoa, hệ tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành phần có liên quan; tham gia các lớp tập huấn và các đoàn kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo do cấp trên tổ chức; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viên giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Khảo thí luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của cấp trên; đồng thời, bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Học viện, từ đó tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, nổi bật là: Biên soạn bổ sung, sửa đổi quy chế giáo dục – đào tạo theo chức vụ của Học viện Lục quân; Quy chế đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện; Bộ đề thi Sư đoàn trưởng và Chính ủy sư đoàn bộ binh toàn quân; Sứ mạng của Học viện Lục quân và Chuẩn đầu ra các đối tượng học viên Việt Nam đào tạo tại Học viện; Công tác kiểm định chất lượng Giáo dục Học viện Lục quân giai đoạn 2012-2017... Đồng thời, Ban đã xây dựng nhiều kế hoạch trình Thủ trưởng Học viện phê duyệt, triển khai cho các cơ quan, khoa, hệ thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác khảo thí: Ban Khảo thí đã phối hợp chặt chẽ với các khoa giảng biên biên soạn ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra, đề thi kết thúc môn học; đề thi, đáp án và nhân bản đề thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa theo đúng quy chế, chấp hành nghiêm quy định bảo mật; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế thi, kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm báo cáo Ban Giám đốc xử lý; triển khai thu bài thi, bài kiểm tra, đánh phách, quản lý số phách chặt chẽ; tổ chức chấm thi, kiểm tra tập trung cho tất cả các đối tượng nghiêm túc, trả bài cơ bản đúng thời gian, không để xảy ra sai sót; tổ chức chấm thanh tra, phúc tra các bài thi theo chỉ thị của Giám đốc Học viện chặt chẽ, khách quan, kịp thời.

Đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo: Ban Khảo thí đã biên soạn lịch cho Ban Giám đốc và các cơ quan kiểm tra công tác huấn luyện thường xuyên; phân công cán bộ, nhân viên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nề nếp chế độ huấn luyện trong toàn Học viện; tham gia kiểm tra văn kiện và theo dõi các đợt luyện tập, diễn tập các đối tượng học viên; kiểm tra công tác quản lý quân số, chấp hành kỷ luật và nề nếp học tập của học viên; tham gia biên soạn các Quy chế liên quan đến giáo dục – đào tạo; là cơ quan trung tâm triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Lục quân giai đoạn 2012-2017...  Hằng năm, Ban khảo thí đã tổ chức các đợt khảo sát nắm chất lượng học viên tốt nghiệp tại Học viện Lục quân đang công tác ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quân; phân công một số đồng chí tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các đoàn kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Tổng tham mưu tổ chức...

Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, Ban Khảo thí đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của Học viện Lục quân. Ban đã được Học viện tặng thưởng: 02 danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 05 danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 01 danh hiệu đơn vị có môi trường văn hóa; 03 giấy khen. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, Ban vững mạnh toàn diện. Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen, chiến sĩ tiên tiến và nhiều phần thưởng khác.

Phát huy kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, nhân viên Ban Khảo thí luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa, hệ trong toàn Học viện; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của Học viện Lục quân anh hùng, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ban “Đoàn kết, kỷ cương; chủ động, sáng tạo; khắc phục khó khăn; giữ nghiêm quy chế”./.

N.Q.D


Tác giả: BKT. Nguyễn Quốc Danh
Nguồn: Học viện Lục quân
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?