• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Tháng 06 : 9.720
Tháng trước : 70.664
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên ở Học viện Lục quân hiện nay

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính”, nếu không thì không thể nói ai được. Đây cũng là nội dung phong cách nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Học viện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho các đối tượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, có việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên ở Học viện Lục quân hiện nay.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về phong cách “nói đi đôi với làm”. Hồ Chí Minh quan niệm: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…”(1); tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính, mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý. Người còn nói: “Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được…”(2). Phong cách nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ chính quan niệm, từ lòng dạ trong sáng, chính tâm, thật sự nêu gương của Người. Hình ảnh về vị Chủ tịch nước mặc quần áo giản dị, đi dép cao su, làm việc trong ngôi nhà sàn đơn sơ, hay mỗi tuần Người nhịn ăn một bữa để ủng hộ phong trào “Hũ gạo kháng chiến” là biểu hiện sinh động về “nói đi đôi với làm”. Vì vậy, tấm gương mẫu mực về phong cách “nói đi đôi với làm” đã làm cho Hồ Chí Minh trở thành một hình ảnh mẫu mực về một con người cộng sản. Chính vì vậy đã làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành bất tử trong lòng dân tộc, mãi mãi là tấm gương sáng ngời để mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” của cán b, đng viên ở Học viện Lục quân hiện nay bắt đầu từ việc mỗi cán bộ, đảng viên lấy “nói đi đôi với làm là phương châm, nguyên tắc chỉ đạo hoạt động; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng khi thực hành nêu gương; đồng thời, là biểu hiện cụ thể, sinh động về bản chất, truyền thống cách mạng giúp cho cán bộ, đảng viên luôn đứng vững và vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển sâu rộng; việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục - đào tạo ở Học viện Lục quân hiện nay nói riêng; đòi hỏi cán bộ, đảng viên ở Học viện Lục quân phải có phẩm chất, năng lực toàn diện đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ của thực tiễn đặt ra. Do đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Học viện phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, năng lực, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, thực sự tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, cán bộ, đảng viên ở Học viện cần học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm”, xem đâybiểu hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; đồng thời, là nguyên tắc về đạo đức, lẽ sống, phương châm hoạt động trong thực hiện mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Để học tập và làm theo có hiệu quả; cán bộ, đảng viên ở Học viện Lục quân cần tập trung thực hiện một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, phải nhận thức và nói đúng cương lĩnh, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai

Cán bộ, đảng viên ở Học viện phải nắm vững, nhận thức đúng, nói đúng cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong toàn bộ tiến trình cách mạng và được cụ thể hóa qua từng thời kỳ, giai đoạn của cách mạng. Đồng thời, cán bộ, đảng viên ở Học viện cần tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhận thức và nói đúng cương lĩnh, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, dù trải qua những tình huống khó khăn phức tạp đến đâu, đều tuyệt đối trung thành với Đảng, sự nghiệp cách mạng công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ hai, cần thực hiện tốt việc “nói đi đôi với làm”

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”, tức là, lời nói đi đôi với việc làm, nói được làm được sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Cán bộ, đảng viên ở Học viện cần nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Học viện cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên về “nói đi đôi với làm” ở nơi công tácnơi cư trú. Mặt khác, mỗi cá nhân cần xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện tốt việc “nói đi đôi với làm” hiệu quả nhất; cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, khi nói phải gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể, không được nói chung chung, đại khái, nghe thì hay nhưng không biết thực hiện thế nào. Nói đi đôi với làm yêu cầu phải đi sâu, đi sát, kiểm tra, đôn đốc, gắn với kết quả thực hiện công việc được giao. Đẩy mạnh việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cán bộ, đảng viên chính là cái gốc tạo nên hiệu quả công việc, niềm tin, uy tín trước tập thể. Từ đó, cán bộ, đảng viên ở Học viện sẽ tạo ra sự lan tỏa tích cực về “nói đi đôi với làm nói” cụ thể, thiết thực đi vào thực tiễn.

Để tránh việc hứa mà không làm, cán bộ, đảng viên ở Học viện đã nói thì phải làm, “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Thực hiện tốt phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Cán bộ làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng noi theo. Lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây chính là hành động, là hoạt động thực tiễn, là tổ chức thực hiện; cần đưa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống, từ việc nhỏ đến việc lớn đều được thi hành và mang ý nghĩa thiết thực. Tự giác, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, quy chế, quy định của Học viện, thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm.

Thứ ba, kiên quyết đấu tranh chống lại việc không đồng nhất giữa nói và làm

Cán bộ, đảng viên ở Học viện cần đấu tranh chống lại tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đàng làm một nẻo”, “nói mà không làm”, “nghĩ một đằng, nói một đằng”, “nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác”, gây bức xúc trong dư luận, làm mất niềm tin trước tập thể. Cán bộ, đảng viên ở Học viện cần đấu tranh chống lại cách nói chung chung, đại khái và khó hiểu, nói không cụ thể, thiết thực; phải nói đi đôi với làm, không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm.

 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Những nội dung, biện pháp trên nằm trong một chỉnh thể thống nhất, nên trong quá trình thực hiện phải tiến hành đồng bộ mới mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời để học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” hiệu quả, thiết thực phải gắn với thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/3/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KH/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ Tư về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

P.T.H

………………….

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội 2011 tr.16).

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội 2011 tr.98)


Tác giả: KCHTM. Phan Trọng Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?