Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Tháng 05 : 63.418
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên Học viện Lục quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, có thể khái quát những nội dung cơ bản, đó là: xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân; phát triển tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài; luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp, không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước bạn…

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thể hiện rất rõ trong các văn kiện của Đảng, nổi bật nhất là trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang học tập, quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và khát vọng cao đẹp đó. Vinh dự và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên Học viện Lục quân là phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời cần thực hiện tốt những nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên. Từ đó xác định động cơ, thái độ, trách nhiệm, ước mơ, hoài bão, mục tiêu hành động đúng đắn trong công tác, học tập, sinh hoạt và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Hai là, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, thường xuyên rèn luyện ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực đề xuất để chi ủy, chi bộ và các tổ chức quần chúng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên tự xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng năm; xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể hóa chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên với phương trâm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Là đảng viên hay quần chúng ưu tú đều phải phải thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, dân tộc, Quân đội, Học viện và đơn vị lên trên hết, trước hết; kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thách thức, lực cản để hoàn thành trọng trách được giao.

Ba là, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, làm giàu tri thức, nâng cao trình độ mọi mặt, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát đơn vị, thật sự là hạt nhân đoàn kết trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và đơn vị. Nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, sáng tạo, đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức của cán bộ, đảng viên, kiên quyết khắc phục, xử lý  kịp thời đối với những biểu hiện sai lệch như: cơ hội, trung bình chủ nghĩa, nản chí trước khó khăn, thách thức, nói không đi đôi với làm, lý thuyết suông, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm… Ra sức xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lan tỏa sâu rộng trong toàn Học viện, trong từng cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, các hình thức như: hội thảo, tọa đàm trao đổi, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu, giáo dục trực quan thông qua hệ thống pano, biển bảng. Tích cực viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ, các ấn phẩm, trên Internet, mạng xã hội cách làm hay, sáng tạo, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu  biểu trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến có kết quả và thành tích nổi bật, có hành động nêu gương sáng trong các tổ chức quần chúng và Học viện. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, quần chúng, các tổ chức trong đơn vị hằng năm.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của Học viện về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong tổ chức quần chúng và đơn vị. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội và trong Học viện./.


Tác giả: HQT. Nguyễn Thị Thu Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?