Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 487
Tháng 06 : 40.353
Tháng trước : 88.157
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành - Đảng ta mãi xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả vận động khách quan và là sản phẩm tất yếu của lịch sử gắn với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; Đây là sự kết hợp, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm hai mươi của thế kỷ XX.

Ngay từ khi ra đời và xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì chủ nghĩa xã hội; vì hạnh phúc của Nhân dân. Mục tiêu, lý tưởng này còn là biểu hiện sinh động, thể hiện cụ thể đạo đức và văn minh của Đảng; là nhân tố cốt lõi bên trong bảo đảm cho Đảng đủ tư cách lãnh đạo giai cấp và dân tộc, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó, một số mốc son điển hình như: 15 tuổi, chỉ với 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo thành công Cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang toàn dân Tháng Tám năm 1945 hiếm thấy trong lịch sử cách mạng thế giới; 24 tuổi đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, làm nên một “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954); 45 tuổi đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, làm nên Mùa Xuân lịch sử 1975, giành độc lập và thống nhất non sông về một mối.

Thông qua những thắng lợi vẻ vang nêu trên của cách mạng Việt Nam đã minh chứng thuyết phục về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức sáng ngời của Đảng; nó hoàn toàn phù hợp với khát vọng của toàn dân tộc. Phát biểu trong Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khát quát:

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh”

Ngày nay, Đảng tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng, tiếp tục tìm tòi, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tạo nên thế và lực mới cho quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, nhiệm vụ xây dựng đất nước nói chung, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng luôn được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bởi theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Đảng giữ vững vai trò tiên phong thì tất yếu bản thân Đảng phải là một Đảng tiêu biểu cho đạo đức cách mạng. Đồng thời, Đảng cần có trí tuệ, có năng lực nhận diện, phân tích chính xác tình hình, đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn; kịp thời tổ chức các phong trào hành động đưa cách mạng không ngừng tiến lên. Theo đó, bên cạnh các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đang tập trung quyết liệt vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, triệt để, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng, là thách thức hàng đầu không chỉ đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, mà còn là thách thức đối với sự tồn vong của cả chế độ.

Lịch sử 93 năm qua đã khẳng định Đảng ta luôn là đạo đức, là văn minh. Điều này đã làm cho “Đảng ta thật là vĩ đại” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng nói chung, cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Quân đội; đẩy mạnh việc quán triệt, học tập, triển khai và ra sức thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những hành động cách mạng thiết thực, cụ thể: trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; thực hành lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng tập thể; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác chính quy, mẫu mực; luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; thường xuyên tiếp thu những tri thức mới mẻ từ thực tiễn công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với kiên quyết kiên trì đấu tranh với các hành vi phi đạo đức trong đời sống xã hội, cũng như trong tập thể cơ quan, đơn vị;… Qua đó, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội; thiết thực góp phần gia tăng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; bảo đảm cho Đảng luôn làm tròn nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền trong tình hình mới./.

H.N.S


Tác giả: KMLNTTHCM. Hoàng Ngọc Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?