Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 703
Tháng 07 : 37.062
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên không gian mạng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên nhiều phương diện khác nhau. Trong đó có không gian mạng chứa đựng nhiều giá trị tích cực với nguồn tài nguyên số vô tận nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức khó lường.

Trong kỷ nguyên Công nghệ 4.0, mối đe dọa từ không gian mạng ngày càng trở nên nguy hiểm; có thể nói: khí mạng nguy hiểm như vũ khí hạt nhân, bit và byte có thể nguy hiểm như bom, như đạn”, “Chỉ cần gõ bàn phím ở một nước này, cũng tác động đến một phần còn lại của thế giới chỉ trong chớp mắt”. Thời đại số hóa và tiềm năng của không gian mạng đem lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, đời sống xã hội, đồng thời cũng là không gian mới, mở, mà các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp khó đối phó. Sự phát triển không ngừng của các dịch vụ Internet, các kết nối không dây, các thiết bị di động thông minh, mọi hoạt động của con người được phản ánh tức thời lên không gian mạng. Đối với nước ta, thiết bị di động thông minh kết nối Internet có mặt hầu hết trong từng gia đình từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, đến với hầu hết mọi người dân. Theo số liệu công bố mới đây, hiện nay Việt Nam có hơn 72% dân số sử dụng Internet, thông tin truyền thông lưu lượng lớn, đa chiều, tốc độ cao phản ánh đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, mở ra môi trường mới mà các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, đăng tải nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Lĩnh vực chính trị tư tưởng, có thể nói đây là lĩnh vực gay go, quyết liệt nhất; chúng ta đều biết, cội nguồn sức mạnh của toàn dân tộc xuất phát từ một niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, sự nghiệp mà Đảng ta đã lựa chọn, nên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng đánh thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh như ngày hôm nay. Âm mưu của các thế lực thù địch là nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; mục tiêu của chúng bắt đầu từ xóa bỏ niềm tin vào lý tưởng cách mạng của đảng viên và quần chúng nhân dân mà khâu trước tiên là làm xói mòn hệ tư tưởng, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Vì vậy, chúng lợi dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại nhào nặn, cắt xén, lồng ghép thật, giả lẫn lộn, biên tập thành tài liệu, tranh, ảnh, video clip tán phát vào không gian mạng với nhiều dạng ấn phẩm khác nhau. Mục đích nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từng bước chuyển hoá quan điểm tư tưởng, ý thức hệ. Chúng ra sức công kích, bịa đặt, dẫn chứng sai lệch nhằm chứng minh tính phi thực tế của chủ nghĩa Mác-Lê nin; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác, nhằm tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, giao động, mơ hồ, mất niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đa nguyên, đa đảng, hướng lái cách mạng Việt Nam đi chệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, muốn ta từ bỏ mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lợi dụng những thông tin công khai đấu tranh chống tham nhũng và lạm dụng quyền tự do dân chủ, các thế lực thù địch tìm cách moi móc đời tư cá nhân; vu khống, nói xấu, bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đề cao người này, bôi xấu người kia làm giảm uy tín lãnh đạo, chỉ huy các cấp, làm cho quần chúng nhân dân mất lòng tin, xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Chiêu bài chính chúng tập trung hướng vào là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; đưa ra cái gọi là “tài liệu chứng minh” để, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kích động xã hội nảy sinh quan điểm tùy tiện, phản biện vô nguyên tắc, chống phá sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lĩnh vực tư tưởng văn hóa, được coi là mũi đột phá quan trọng, khâu then chốt làm băng hoại giá trị đạo đức xã hội chủ nghĩa, phai nhạt lý tưởng cộng sản; tạo khoảng trống cho chủ nghĩa thực dụng chen chân. Do đó, các thế lực thù địch ra sức truyền bá tư tưởng thực dụng, tự do theo kiểu phương Tây, gieo rắc văn hóa, lối sống tư sản, tôn sùng cái “tôi”, thúc đẩy lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần của một số quần chúng nhân dân làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, băng hoại đạo đức xã hội. Tập trung từng bước chuyển hóa tư duy trong giới trẻ, tầng lớp nắm giữ tương lai của đất nước, làm cho giới trẻ không tin tưởng với lý tưởng của Đảng, dẫn đến thái độ thờ ơ về chính trị, bất mãn chế độ thậm chí dẫn đến phản cách mạng. Phương thức chủ yếu là thông qua không gian mạng, các phương tiện công nghệ, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai bằng các loại ấn phẩm đồi trụy, độc hại. Với luận điểm “làn sóng điện thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người”, các thế lực thù địch lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông, thông qua hệ thống mạng xã hội tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta một cách quyết liệt. Ở ngoài nước, các thế lực thù địch lợi dụng đài phát thanh của bọn phản động người Việt Nam lưu vong hướng vào Việt Nam; các tờ báo, bản tin, tạp chí với nội dung nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa; có đến hàng chục ngàn tài liệu chiến tranh tâm lý, thư ân xá quốc tế tán phát vào Việt Nam thông qua mạng xã hội. Vì vậy, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch dưới tác động của không gian mạng trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, kết quả như thế nào không phải hoàn toàn do các thế lực thù địch quyết định; những quyết sách đúng đắn của Đảng ta nhằm giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, đập tan mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch. Chúng ta luôn nhận thức sâu sắc rằng, kẻ thù chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được ngày hôm nay, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trước sự phát triển của Cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt có sự hỗ trợ của kỹ thuật số hóa và tốc độ truyền lan của không gian mạng nên tính chất nguy hiểm ngày càng gia tăng. Chúng lợi dụng không gian mạng để chống phá cách mạng nước ta thì ta phải tận dụng triệt để không gian mạng đáp trả, đoàn kết đấu tranh là truyền thống vốn có của dân tộc, không gian mạng là sản phẩm khoa học, công nghệ của nhân loại nhưng ta có luật an ninh mạng, biên giới mạng, cửa khẩu mạng; phát huy thế mạnh hơn 70 triệu người Việt dùng Internet đoàn kết đấu tranh, nhất định chúng ta giành chiến thắng. Vì vậy, đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, mà là của mọi người, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài, biến không gian mạng thành sân chơi hữu ích, vũ khí sắc bén của tất cả mọi người Việt Nam quyết đấu tranh đập tan âm mưu của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống./.

 


Tác giả: KTS. Nguyễn Đình Mão
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?