• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.500
Tháng 04 : 81.191
Tháng trước : 98.800
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện Lục quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 629-CT/ĐU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện“Về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Lục quân tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 753-KH/ĐU, ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về việc Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện Lục quân”.

Từ ngày 08/5 đến ngày 01/6/2020, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả cụ thể như sau:

1- Số tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội

Gồm 08 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở; tổng số Cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu là: 125 đồng chí.

2- Kết quả

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Lục quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn số 2008/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị về thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã chủ động ban hành Chỉ thị số 629-CT/ĐU ngày 28/8/2019 “Về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Lục quân tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 676-KH/ĐU ngày 02/12/2020 về “Triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện”; Kế hoạch số 712-KH/ĐU ngày 20/02/2020 về việc Tổ chức đại hội trước của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện”; Kế hoạch số 742-KH/ĐU ngày 03/4/2020 về việc Thông qua công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện Lục quân” và Kế hoạch số 753-KH/ĐU ngày 06/5/2020 về việc Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện Lục quân”.

 Đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Phòng Chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã thành lập 2 Đoàn (do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì) trực tiếp thông qua công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Học viện, đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với số lượng đảng viên và tính chất nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ đã lựa chọn Đảng bộ Văn phòng, Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học và Chi bộ Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Học viện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.

Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị đại hội; đã ban hành nhiều Hướng dẫn, Thông báo về việc tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện cụ thể, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tiến hành thẩm định kỹ lưỡng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội của các tổ chức đảng; trực tiếp giúp đỡ các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và các hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, của Phòng Chính trị có liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Chiến thuật, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chủ động, tích cực, chuẩn bị chu đáo dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, thực hiện tốt quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền về đại hội và các mặt công tác bảo đảm khác; tổ chức đại hội nghiêm túc, trang trọng, hoàn thành đúng, đủ các nội dung; bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc, đạt chất lượng, kết quả tốt. Các bộ phận giúp việc đại hội (đồng chí làm công tác tổ chức, Đoàn Chủ tịch (Chủ tịch), Đoàn thư ký (Thư ký), Ban (Tổ) kiểm phiếu) thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ.

Đại biểu, đảng viên tham gia đại hội ý thức trách nhiệm tốt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nhiều đồng chí đảng viên ở các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên tích cực phát biểu đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết xây dựng các văn kiện đại hội; các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội có chất lượng tốt, thể hiện rõ chính kiến, có hàm lượng khoa học cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn khá sâu sắc.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khoa Chiến dịch, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác bầu cử tiến hành chặt chẽ, cấp ủy (bí thư, phó bí thư) khóa mới bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng. Bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉ lệ phiếu bầu tập trung cao, đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ. Cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện có tên trong danh sách bầu cử đều trúng cấp ủy (bí thư, phó bí thư) khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao.

Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tích cực, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng cảnh quan môi trường, làm tốt công tác trang trí, trưng bày sản phẩm chào mừng đại hội, tạo được không gian trang trọng, đẹp mắt, có nhiều sáng tạo, ý nghĩa thiết thực.

Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ Học viện đã chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng nhiều công trình và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đồng chí Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khoa Tin học - Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (mở nhạc có lời hát Quốc ca, Quốc tế ca; chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay khử khuẩn; đeo khẩu trang; ăn, uống giữa giờ nghỉ giải lao bảo đảm vệ sinh phòng dịch…), do đó, các đại hội bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2. Một số công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới

Một là, phát huy kết quả tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhanh chóng ổn định tổ chức, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo khí thế mới trong cơ quan, đơn vị, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các biện pháp tạo sự đột phá mạnh mẽ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, các đảng ủy, chi bộ cơ sở tiếp tục nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về thành công của đại hội cấp mình; tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, các cơ quan, đơn vị trong Học viện tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025./

                                                                                                   P.Đ.C


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?