Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 181
Tháng 07 : 43.926
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và dự báo một số tình huống có thể xảy ra đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Diễn biến hòa bình với tư cách là "Chiến lược toàn cầu" phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành nhằm chống phá các nước chủ nghĩa xã hội, phong trào độc lập dân tộc và cách mạng tiến bộ trên thế giới. Đối với nước ta “Diễn biến hòa bình” là thách thức lớn nhất đối với sự tồn tại của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” được hình thành từ sau chiến tranh Thế giới thứ 2, phát triển khá hoàn chỉnh trong thập kỷ 80 và đã được vận dụng thành công ngoài mong đợi tại Liên Xô và các nước Đông Âu. Đặc biệt trong những năm gần đây, một số biến động dưới dạng “Diễn biến hòa bình” diễn ra phức tạp ở một số quốc gia Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi với nhiều tên gọi khác nhau như: “Cách mạng màu”, “Cách mạng hoa” hay “Mùa xuân Ả Rập”. Ngoài “Diễn biến hòa bình” do bên thứ ba tác động, còn một bộ phận quan trọng khác do chính chúng ta tạo ra đó là "Tự diễn biến" và “Tự chuyển hóa” từ bên trong, một dạng “Diễn biến hòa bình” cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình đó, lợi dụng vấn đề chống khủng bố, Mỹ và đồng minh đã tiến hành can dự hoặc đe dọa can thiệp vũ trang đối với một số quốc gia có chủ quyền và thể chế chính trị hợp pháp, hợp hiến như: Libya, Syria, Ukraine... Điều này đã và đang mở ra tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với nền hòa bình trên phạm vi toàn thế giới.

Đối với Việt Nam, chiến lược “Diễn biến hòa bình” là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và dự báo sát đúng các tình huống có thể xảy ra đối với quốc phòng - an ninh của đất nước là điều kiện tiên quyết để đánh bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Âm mưu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” là vô hiệu hóa nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sảnxoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đi đôi với phủ nhận những thành tựu vĩ đại của Đảng, dân tộc và nhân dân ta trong chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước, từng bước đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản dưới nhiều hình thức. Với vị trí địa kinh tế, địa chính trị và địa địa lý của mình, Việt Nam đã và đang trở thành một trọng điểm mà các thế lực thù địch quan tâm, lựa chọn để thực thi chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.

Thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Nước ta là gây thanh thế ở nước ngoài, kết hợp gây sức ép từ bên trong thông qua các yếu tố dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền,… để kích động đòi thành lập nước "Việt Nam tự do"; “Nhà nước Đê Ga tự trị”; phục hồi “Vương quốc Chăm pa”; “Vương quốc Mông”... với nhiều chiêu bài cực kỳ tinh vi, hiểm độc và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thủ đoạn của địch được vận dụng linh hoạt trên từng lĩnh vực, từng thời điểm và từng vùng miền nhằm làm mất ổn định ở một số khu vực nhạy cảm như: Tây Bắc; Tây Nghệ An; Tây NguyênTây Nam Bộ. Kết hợp với các hoạt động gây rối, biểu tình, bạo loạn hoặc khủng bố ở nhiều nơi. Tại Tây Bắc, chúng kích động người H’mông đòi thành lập “Khu tự trị người Mông; trên địa bàn Tây Nguyên, chúng âm mưu thành lập “Nhà nước Đê Ga” và ở vùng Tây Nam Bộ, chúng đòi tách Tây Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thống nhất để thành lập nhà nước “Khmer Krom”.

Tuy nhiên, trong những năm trước mắt chiến tranh xâm lược ít có khả năng xảy ra nhưng cần phải hết sức cảnh giác đề phòng với âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động chống phá của kẻ thù thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Trên cơ sở nhận diện âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bài viết dự báo một số tình huống có thể xảy ra đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay như sau:

Một là, thực hiện “Diễn biến hòa bình thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” đối với cách mạng Việt Nam từ bên trong

Trước hết bằng việc thực thi chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tìm đủ mọi cách làm cho đất nước ta từng bước suy yếu trên tất cả các phương diện. Cùng với đó là những sai phạm của ta chậm hoặc không được khắc phục như: suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, nạn tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết, thiếu dân chủ; tụt hậu xa hơn về kinh tế… làm cho quần chúng nhân dân bất bình, mất lòng tin vào Đảng và chính quyền các cấp, tạo ra mâu thuẫn gay gắt ngay từ bên trong. Kết hợp với các hoạt động chống phá, kích động, mua chuộc, lôi kéo của bọn cơ hội chính trị và các thế lực phản động thù địch,… Đây là những yếu tố tạo ra “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” dẫn tới những biến động lớn về chính trị trong nước và tự đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; làm sụp đổ chế độ xã hội ở nước ta một cách từ từ khó nhận biết và khó phòng chống. Địa bàn đặc biệt chú ý là các đô thị lớn, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội.

Hai là, thực hiện “Diễn biến hòa bình” tiến tới bạo loạn lật đổ, li khai tự trịtạo cớ can thiệp vũ trang từ bên ngoài

Từ những diễn biến trên, các thế lực thù địch bên ngoài có thể lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và những vấn đề tồn tại của lịch sử,… tăng cường thâm nhập sâu vào các cơ sở xã hội để lôi kéo, chia rẽ, kích động quần chúng nhân dân tiến hành biểu tình, bạo loạn lật đổ; đòi li khai tự trị nhằm tạo cớ cho sự can thiệp vũ trang từ bên ngoài. Chúng sử dụng bộ máy phản động lưu vong từ bên ngoài xâm nhập, móc nối, xây dựng cơ sở, nhen nhóm tổ chức, phát triển lực lượng từ bên trong để đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị từ bên trong. Lợi dụng những sơ hở của ta chúng có thể gây bạo loạn ở một số vùng, một số khu vực nhằm thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta trên từng vùng miền. Trường hợp tạo dựng được ngọn cờ, tập hợp được lực lượng, tạo được thời cơ và những yếu tố cần và đủ, chúng có thể tiến hành các hoạt động lật đổ theo kiểu “Cách mạng màu”, “Cách mạng hoa” như đã từng tiến hành ở một số nước hoặc tạo cớ để can thiệp vũ trang từ bên ngoài với nhiều cấp độ khác nhau. Địa bàn cần đề phòng là các vùng biên giới, ven biển, những nơi nhạy cảm về chính trị, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số và giáo dân theo đạo.

Ba là, xung đột vũ trang, can thiệp quân sự và tiến hành chiến tranh xâm lược đối với Việt Nam

Trong điều kiện tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khi Lào và Campuchia có biến động lớn, xảy ra bạo loạn, đảo chính, mất ổn định về chính trị... sẽ có tác động trực tiếp đến quốc phòng - an ninh của nước ta. Tình hình khu vực biên giới sẽ hết sức phức tạp, các thế lực thù địch gây xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, đòi xét lại các vấn đề tồn tại về lịch sử… Khi cần thiết chúng có thể sử dụng địa bàn “Đồng minh”, lợi dụng “Nước thứ ba” làm bàn đạp gây chiến tranh chống Việt Nam. Trên biển Đông và khu vực Trường Sa, các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo và quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên trong khu vực có thể xảy ra xung đột vũ trang. Lơi dụng tình hình đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bên ngoài có thể tranh thủ thời cơ để tiến hành can thiệp vũ trang nhằm gây ra những biến động phức tạp hơn. Trong nội địa, do ta sơ hở mất cảnh giác, lực lượng khủng bố hoặc các tổ chức phản động có thể lợi dụng tiến hành tiến hành các hoạt động khủng bố; lấy cớ “Chống khủng bố” kẻ thù từ bên ngoài có thể can thiệp vũ trang và tiến hành chiến tranh xâm lược đối với nước ta.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng khi tình hình Biển Đông nóng lên, các tổ chức phản động trong nước có thể lợi dụng để kích động gây rối, biểu tình, bạo loạn chống phá cách mạng Việt Nam và tạo cớ để bên ngoài can thiệp vào tình hình nước ta dưới mọi hình thức. Đồng thời, cần phải hết sức cảnh giác và đề phòng khi xảy ra các tình huống trên, một số quốc gia có tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo với nước ta có thể tiến công chiếm đóng các đảo xa của ta và dành quyền kiểm soát Biển Đông hoặc lấn chiếm biên giới và chiếm đóng một số vùng lãnh thổ của Tổ quốc trên tuyến biên giới.

Các tình huống trên có liên quan chặt chẽ, tác động qua lại, làm tiền đề và tạo điều kiện cho nhau; đan xen phức tạp và chuyển hóa mau lẹ. Vì vậy, không nên nhận thức rằng khi địch thất bại ở tình huống này mới xuất hiện tình huống tiếp theo, các tình huống có thể xảy ra đồng thời hoặc riêng rẽ và tất cả đều có liên quan đến tình hình ở các nước láng giềng. Do đó, chúng ta cần phải cảnh giác đề phòng với những biến động bất lợi ở các quốc gia này có thể dẫn đến xung đột vũ trang, tranh chấp biên giới trên hướng Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam và một số địa bàn trọng yếu khác. Đây là nguy cơ dẫn đế sự can thiệp mạnh mẽ từ bên ngoài và có thể xảy ra chiến tranh, cần phải hết sức cảnh giác đề phòng.

Tóm lại, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động chống phá các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là vấn đề cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay. Đối với Học viện Lục quân nói chung và cán bộ, giảng viên Khoa Trinh sát nói riêng cần phải tập trung nâng cao nhận thức và có các hành động cụ thể trong phòng chống “Diễn biến hòa bình” tại đơn vị, địa phương nơi cư trú. Đồng thời, chủ động trong công tác tuyên truyền, đấu tranh vạch trần và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch thông qua những việc làm cụ thể trong quá trình dạy, học và công tác. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách và trách nhiệm chính trị của mọi thành viên trong toàn Học viện chúng ta; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới./.          


Tác giả: KTS. Nguyễn Tiến Công
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?