Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Tháng 05 : 63.412
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân

“Bộ đội Cụ Hồ” là biểu trưng cao đẹp, riêng có của Quân đội nhân dân Việt Nam được Nhân dân tin tưởng, trao tặng, phản ánh bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Trong thời kỳ mới, phẩm chất, truyền thống cao đẹp ấy tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ, vun đắp và phát triển thành giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời thấm đậm vào nhân cách của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung, cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân nói riêng.

Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là sự hòa quyện giữa bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hóa dân tộc Việt Nam với những giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa độc đáo của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu như giá trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa, do con người sáng tạo và kết tinh trong quá trình lịch sử, hướng con người tới giá trị chân, thiện, mỹ, thì giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là những yếu tố cốt lõi của chuẩn mực về văn hóa, đạo đức của quân nhân cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” có vai trò vô cùng to lớn, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, là niềm vinh dự, tự hào, là động lực mạnh mẽ, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ quân đội không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chính sự tỏa sáng ấy của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta trong công cuộc giải phóng dân tộc đã được Bác Hồ khen tặng: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại nói riêng, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần lan tỏa và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Học viện Lục quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cấp trung, sư đoàn và tương đương trở lên, cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ khoa học quân sự cho toàn quân, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong hệ thống nhà trường Quân đội cũng như quốc gia. Do đó, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vừa là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan - chiến sĩ, người lao động (viết tắt là cán bộ, chiến sĩ) của Học viện Lục quân anh hùng.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào trong phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Học viện Lục quân, cần nắm vững nội dung cơ bản sau:

Một là, phát huy giá trị văn hóa về phẩm chất chính trị Bộ đội Cụ Hồ”, tập trung giáo dục, bồi dưỡng làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có trình độ giác ngộ chính trị cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, phát huy giá trị văn hóa về phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; thực hiện nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, vượt qua mọi thử thách. Đặc biệt, luôn đoàn kết, thống nhất trên tình đồng chí, đồng đội, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong công tác, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Ba là, phát huy giá trị văn hóa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao trách nhiệm chính trị với nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đề cao trách nhiệm cá nhân trước cương vị, chức trách, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tích cực tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện quan liêu, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo; đùn đẩy trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi; giành thuận lợi về mình, đẩy khó khăn cho đồng chí, đồng đội.

Bốn là, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng phong cách làm việc, làm cho  mọi cán bộ, chiến sĩ giữ vững, nêu cao phong cách sống, làm việc, học tập của người cán bộ, đảng viên, người quân nhân cách mạng. Tôn trọng quyền dân chủ, quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt quyền dân chủ, quyền làm chủ của mình trong mọi hoạt động của đơn vị; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trước tập thể, tôn trọng nhân cách, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ, không áp đặt nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, không trù dập, quân phiệt với bộ đội dưới mọi hình thức. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Năm là, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, làm cho mọi quân nhân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và đơn vị, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Mọi cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân; thực hiện quân với dân một ý chí, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

Trên cơ sở nắm vững các nội dung phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân cần phải nâng cao trách nhiệm, coi đó là niềm vinh dự, tự hào là cán bộ, chiến sĩ được học tập, công tác tại Học viện Lục quân anh hùng. Cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các nội dung, hình thức, biện pháp phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng cơ quan, đơn vị, trong từng nhiệm vụ. Gắn việc phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động cách mạng trong Học viện một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trong Học viện, quan tâm, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa trong phổ biến, lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là sự nêu gương của cán bộ chủ trì trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa ở nơi công sở, xây dựng các cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, xuất sắc trong tu dưỡng, rèn luyện, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Học viện, tiếp tục phát huy, lan tỏa truyền thống “Kiên định vững vàng, Đoàn kết nhất trí, Chủ động sáng tạo, Khắc phục khó khăn, Hoàn thành nhiệm vụ” của Học viện Lục quân anh hùng. Đồng thời kiên quyết đấu tranh phê phán những thái độ, hành vi sai trái, tiêu cực, ngại tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chế độ, quy định của đơn vị, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Học viện Lục quân.

Như vậy, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống 77 năm đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ đang học tập, công tác, lao động sản xuất ở Học viện Lục quân anh hùng trong giai đoạn hiện nay và mai sau./.


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 53 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?