Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 506
Tháng 06 : 40.372
Tháng trước : 88.157
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng khiếu nại, tố cáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta ghi nhận. Tuy nhiên, những vụ việc khiếu nại, tố cáo cũng chính là “mảnh đất tốt” mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên khai thác để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố cáo cũng là một kênh thông tin khách quan phản ánh tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Đây được coi là kênh thông tin hữu ích, góp phần giúp cơ quan nhà nước phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, từ đó có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng là hoạt động quan trọng trong quản lý nhà nước. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không những có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, mà còn thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng và Nhà nước kiểm tra tính đúng đắn, sự phù hợp của đường lối, chính sách, pháp luật do mình ban hành, từ đó có cơ sở thực tiễn để hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Ngày 25/3/1960, tại Hội nghị thanh tra toàn miền Bắc, trong bài nói chuyện với cán bộ thanh tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đồng bào có oan ức mứi khiếu nại, tố cáo, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại, tố cáo. Ta phải giải quyết nhanh chóng, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”. Theo quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân chính là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân là hình thức biểu hiện trực tiếp mối quan hệ giữa nhân dân với Nhà nước.

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nêu trên, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương rất quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo báo cáo tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 453.097 đơn khiếu nại, tố cáo các loại; đã xử lý 428.955 đơn, có 348.181 đơn đủ điều kiện tiếp nhận và xử lý, trong đó có 52.637 đơn khiếu nại, 22.342 đơn tố cáo; có 29.040 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bảo vệ quyền lợi cho 1.319 cá nhân; 44 tập thể, tổ chức; kiến nghị xử lý 475 người, trong đó có 432 cán bộ, công chức; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 37 vụ, 32 đối tượng, trong đó có 16 cán bộ, công chức. Như vậy, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Kết quả trên, đã tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình thực thi pháp luật, có nhiều nguyên nhân dẫn đến một bộ phận nhân dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài; cũng có một số vụ việc khiếu nại, tố cáo dù đã được các cấp, các ngành giải quyết, được Tòa án có thẩm quyền xét xử đúng pháp luật, nhiều quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng các đối tượng khiếu kiện vẫn cho rằng “chưa thỏa đáng”, tiếp tục chây ỳ, đeo bám khiếu kiện không đúng trình tự, thủ tục quy định gây mất trật tự an toàn xã hội.

Những vụ việc khiếu kiện, tố cáo của người dân là “mảnh đất tốt” để các thế lực thù địch, phản động khai thác chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những bức xúc, bất bình trong nhân dân để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện; đồng thời, có những hành vi làm phức tạp tình hình an ninh trật tự như: Hô hào tập trung đông người, kéo đến cơ quan Đảng, Nhà nước gây áp lực hoặc kích động đồng bào gây rối trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…

Âm mưu của các đối tượng phản động, thù địch là lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo, kích động, lôi kéo, tập hợp người dân tham gia thực hiện “cách mạng màu” đối với nước ta. Tham gia hậu thuẫn, chỉ đạo nhiều vụ việc, điểm nóng là các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong, như: Việt Tân, Triều đại Việt, Liên minh Việt Nam tự do... Chúng lợi dụng danh nghĩa “đấu tranh đòi quyền lợi”, vin vào các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, để gia tăng các hoạt động móc nối với các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị trong nước, lợi dụng tâm trạng bức xúc cùng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân để kích động, xúi giục, lôi kéo họ khiếu kiện, tập trung đông người nhằm gây rối an ninh trật tự; cản trở việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương; gây áp lực, nhằm can thiệp vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành các tổ chức “xã hội dân sự”, các tổ chức chính trị đối lập, hợp pháp hóa những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, biểu tình, bạo loạn chống Đảng và Nhà nước ta. 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường sử dụng là:

- Lập ra các “phong trào", các "tổ chức” trá hình với danh nghĩa “dân oan” để vận động quyên góp tiền, vật chất; đồng thời, lôi kéo, kích động, tập hợp người dân ở các địa phương xảy ra tranh chấp, khiếu kiện hoặc người dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm đi khiếu kiện; tham gia chống đối hoặc tuần hành, biểu tình; tán phát truyền đơn nhằm kêu gọi bên ngoài ủng hộ “đồng bào quốc nội”;

- Triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội thành lập các trang, hội nhóm như: Ban Vận động hiệp hội dân oan Việt Nam, Hội Dân oan Việt Nam, phong trào Chấn hưng nước Việt… để kích động, tập hợp, lôi kéo những người có chung quan điểm để khiếu nại, tố cáo sai sự thật, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chúng tiến hành trao đổi, tập huấn cho các kỹ năng về khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt hơn các nhóm này còn “dạy” cho người dân kỹ năng để đối phó với chính quyền, hơn nữa là đối phó với cơ quan Công an khi được mời lên làm việc về các hành vi liên quan đến việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo;

- Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo của người dân để tiếp tay, xúi giục, điều chỉnh, tác động, hướng lái nhân dân ta theo mưu đồ của chúng để tiến hành chống phá. Chúng mang danh nghĩa “dởm” các tổ chức, cá nhân, trợ lý, tư vấn pháp lý, luật sư… để “cố vấn” cho nhân dân ta tiến hành các thủ tục khiếu kiện trên mọi lĩnh vực một cách bài bản, có tổ chức; chỉ cần ở đâu đó xuất hiện các điểm nóng xung đột quyền lợi giữa người dân với chính quyền là các đối tượng đã có thể xuất hiện đặt vấn đề viết “hộ” đơn, thư khiếu kiện hoặc “lo” giúp giải quyết vụ việc. Cách làm thường thấy của các đối tượng này là đi đến tận nơi có người dân đang khiếu kiện, hứa hẹn giúp đỡ “đòi công bằng”, giúp gửi đơn ra các cơ quan Trung ương. Chúng cho rằng khiếu kiện một mình không được các cơ quan có thẩm quyền chú ý mà phải tập hợp, kích động, lôi kéo đông người khiếu kiện, tiến hành một số hoạt động gây chú ý (căng băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc, la hét, chây ỳ tại một số cơ quan…) để gây sức ép; hướng dẫn viết bài đăng trên internet, mạng xã hội để tạo tiếng vang; điển hình như vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp đối với dự án thu hồi đất, di dời chùa Liên Trì, số 153, đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, TP Hồ Chí Minh; vụ khiếu kiện tại Tu viện Bát Nhã, xã Đamb'ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng...

- Lợi dụng bưu chính, viễn thông, mạng internet để tiến hành các hoạt động khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặc tung tin đồn thất thiệt, sai sự thật; chúng coi đây là phương tiện “hữu hiệu”, “đắc lực”, thực hiện chiêu trò “ném đá giấu tay” nhằm vu khống, bôi nhọ với mục đích hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng;

- Tìm mọi cách xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật, vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, bóp méo tình hình thực tế, thổi phồng vụ việc để tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài và lôi kéo người dân khác tham gia biểu tình, gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nước ta.

Nhiều người dân vì lợi ích kinh tế, vì sự thiếu hiểu biết đã tin theo, thậm chí tiếp tay cho các đối tượng thù địch để rồi chính họ cũng vướng vào vòng lao lý. Điển hình như vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng), Đồng Tâm (Hà Nội), sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung… xảy ra trong thời gian vừa qua là những ví dụ minh chứng về việc có “bàn tay” dàn dựng của các thế lực thù địch.

Pháp luật cho phép người dân thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua việc gửi các đơn, thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền thụ lý giải quyết; nếu thấy chưa thỏa đáng thì có thể tiếp tục khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tôn trọng và nỗ lực giải quyết các yêu cầu chính đáng của người khiếu nại, tố cáo, phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong Thư gửi đồng bào Liên Khu V, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nước ta là một nước dân chủ. Mọi công việc đều vì lợi ích của dân mà làm… Khi ai có diều gì oan ức thì có thể do các đoàn thể tố cáo lên cấp trên. Đó là quyền dân chủ của tất cả công dân Việt Nam. Đồng bào cần hiểu rõ và khéo dùng quyền ấy… Cán bộ cấp trên phải luôn luôn đôn đốc và kiểm tra công việc cán bộ cấp dưới. Nhân dân thì giúp Chính phủ và Đoàn thể kiểm tra công việc và hành vi của cán bộ” . Tuy vậy, quyền khiếu nại, tố cáo của người dân cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật; do đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân biệt rõ giới hạn của quyền khiếu nại, tố cáo; bảo vệ quyền lợi của mình nhưng phải đúng quy định và với tinh thần thượng tôn pháp luật. Đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan, tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ luật pháp, không ở đâu dung túng những kẻ mượn danh nghĩa đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước, xâm hại sự ổn định của xã hội. Do đó, mỗi người dân cần thực sự nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để phá hoại đất nước và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng đất nước ta thật sự nghiêm minh, kỷ cương, trật tự, an toàn./.

 Nguồn tham khảo:

- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, số ra ngày 03/4/2024;

- Báo điện tử Đại biểu nhân dân, số ra ngày 26/6/2022;

- Báo điện tử Quân đội nhân dân Việt Nam, số ra ngày 03/4/2024;

- Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, số ra ngày 03/4/2024;

- Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La, số ra ngày 11/5/2021;

- Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, số ra ngày 03/4/2024;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, số ra ngày 03/4/2024;

- Truyền hình Việt Nam, Quốc phòng an ninh, an ninh nhân dân …


Tác giả: TTQP. Phạm Thọ
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?