Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.419
Tháng 02 : 34.363
Tháng trước : 52.000
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vai trò của Tạp chí Quốc phòng toàn dân đối với việc nâng cao trình độ, kiến thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ trong toàn quân nói chung và cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân nói riêng

Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” là một trong những tạp chí lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tạp chí đã có những đóng góp quan trọng vào việc giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền phổ biến về đường lối quân sự, chính trị của Đảng, đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam… Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ trong toàn quân nói chung, trong đó có cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân.

1. Về vai trò nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thứ nhất, về nội dung

Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” đã bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo, tình hình thực tế và các sự kiện quốc tế, khu vực, trong nước liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trong đó, tập trung triển khai các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các nhà khoa học, tiếp tục làm sáng tỏ quan điểm Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương trên nhiều khía cạnh, trọng tâm là lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc … giúp cho cán bộ, chiến sỹ các cấp nắm được thông tin một cách chính thống, đầy đủ, kịp thời và chủ động tổ chức triển khai thực hiện hoặc vận dụng vào trong công tác nghiên cứu, giảng dạy có hiệu quả.

Cụ thể là, các bài viết trong Tạp chí đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; về nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, nhất là các quân chủng, binh chủng, lực lượng được ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại; về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Quân đội; về lịch sử truyền thống; về quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại với quốc phòng, an ninh và ngược lại; về phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam; đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng chính trị tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, tinh thần cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh cho cán bộ, đảng viên trong và ngoài Quân đội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Tạp chí đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn và cả nước. Việc phối hợp giữa Tạp chí với các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện tương đối chặt chẽ, tiêu biểu như: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7; Quân đoàn 3, Quân đoàn 4; Quân chủng Hải quân; Quân chủng phòng không- không quân; các nhà khoa học thuộc Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng, Học viện chính trị- Bộ quốc phòng, Học viện lục quân, Học viện kỹ thuật quân sự, Trường Sỹ quan chính trị, Trường sỹ quan đặc công, Trường sỹ quan thông tin; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ nội vụ, Bộ ngoại giao; các doanh nghiệp, các đoàn kinh tế- quốc phòng; các địa phương như: Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp … đã giúp cho cán bộ các cấp có cái nhìn toàn cảnh về tình hình quân sự, quốc phòng ở các quân, binh chủng, các địa phương, tránh được sự phiếm diện, một chiều. Đối với các đơn vị chiến đấu thì được cung cấp thêm thông tin, kiến thức lý luận để vận dụng giải quyết những tình huống thực tiễn phát sinh ở ngay cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đối với các học viện, nhà trường như Học viện Lục quân thì những thông tin được Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” cung cấp là hết sức quan trọng và cần thiết, là tài liệu tham khảo, nghiên cứu giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên những kiến thức thực tiễn để bổ sung vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, qua đó giúp học viên tiếp thu kiến thức nhanh hơn và dễ hiểu, dễ nhớ hơn và sau khi học xong cũng thuận lợi trong việc vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn, qua đó giảng viên cũng đạt được mục tiêu bài giảng và cao hơn nữa là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Lục quân.  

Mặt khác, Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” cũng là diễn đàn để các lãnh đạo, chỉ huy, các nhà nghiên cứu, giảng dạy trao đổi những kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao trình độ, chất lượng và cả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho chính cá nhân cán bộ, giảng viên đó, qua đó tạo động lực cho các đồng đội khác cố gắng. Đơn cử như ở Học viên Lục quân có Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hậu- Chủ nhiệm khoa Chiến thuật với bài viết: “Bàn thêm về nghệ thuật đánh trận mở đầu chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc” đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 7/2023;  Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Họa và đại tá, TS. Đàm Quang Đức- Khoa Mác- Lênin với bài viết: “Nguy hại từ căn bệnh thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay” đăng trên Tạp chí số 11/2021; hay Đại tá.TS.Nguyễn Văn Hùng- Khoa Pháp binh với bài viết: “Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong chiến dịch Trị- Thiên năm 1972” đăng trên Tạp chí số 6/2023… Hy vọng sau này sẽ có nhiều cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân có nhiều bài viết đăng trên Tạp chí này.

Thứ hai, về hình thức

Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung tuyên truyền và các chuyên mục không thường kỳ gắn với sự kiện quan trọng của đất nước, chuyên mục riêng để tuyên truyền đậm từng sự kiện thì Tạp chí Quốc phòng toàn dân còn được cơ cấu thành các chuyên mục mang tính chuyên sâu như: “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; “Phòng chống “Diễn biến hòa bình - “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”; “Biển đảo Việt Nam”; “Thực tiễn và kinh nghiệm”; “Quốc phòng, quân sự nước ngoài”; “Lịch sử quân sự Việt Nam”… giúp người đọc dễ tìm, dễ tra cứu những nội dung yêu thích.

Đặc biệt, chất lượng các chuyên mục ngày càng được đổi mới, sát thực tế, bao quát tương đối toàn diện các sự kiện trong nước và quốc tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với những bài viết chuyên sâu, giúp cho cán bộ các cấp và đội ngũ giảng viên không những nắm được nhiều thông tin bao quát ở nhiều lĩnh vực quốc phòng, cả trong và ngoài nước mà còn nắm được nhiều thông tin cụ thể, sâu sắc về một vấn đề, một lĩnh vực quốc phòng cụ thể để củng cố công trình nghiên cứu hoặc kiến thức bài giảng sâu sắc hơn. Điều này quả thực là rất quí báu.

Hội nghị trao đổi ý kiến giữa đại biểu bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân tại Học viện Lục quân

2. Về vai trò định hướng tư tưởng của Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” cho cán bộ trong toàn quân nói chung và cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân nói riêng

- Có thể nói rằng trong những năm qua, Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực quân sự, quốc phòng, góp phần định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được đầy đủ, kịp thời thông tin thì họ sẽ yên tâm hơn về mặt tư tưởng và từ đó tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tự động điều chỉnh hành vi nói, viết và làm theo đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đặc biệt, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, là một trong những cơ quan báo chí xung kích trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân, mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch...

Chúng ta đều biết đường lối quốc phòng toàn dân là sự nhận thức nhất quán của Đảng ta nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thời gian gần đây các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân một cách lạc lõng. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay.
Tạp chí “Quốc phòng toàn dân” đã kịp thời thực hiện sứ mệnh đó: tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng bài viết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Thi đua quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với những bài viết tiêu biểu như: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực- Quyết tâm chính trị không thể đảo ngược của Đảng cộng sản Việt Nam” của Đại tá Nguyễn Văn Phương; “Làm theo lời Bác, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Đại tá Trịnh Hoàng Phong đăng trên Tạp chí số 7/2023; “Đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng và Bùi Thị Hoàn’ “Làm theo lời Bác, Lâm trường 155 đẩy mạnh công tác dân vận nơi biên cương Tổ quốc” của Thượng tá Phí Văn Dương đăng trên Tạp chí số 6/2022… Các bài viết chuyên sâu đã vạch rõ âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, nhận diện, chỉ rõ tính chất sai trái, phản khoa học, phản động của các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ các cấp thấy rõ tính chất phản động của các thế lực thù địch để không bị lung lạc, mất phương hướng, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và góp phần lan tỏa những tấm gương điển hình tiến tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cho thấy bản chất tốt đẹp của chế độ ta, qua đó thêm tin yêu và thêm nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tóm lại, trong những năm qua, Tạp chí” Quốc phòng toàn dân” đã có rất nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền phổ biến về đường lối quân sự, chính trị của Đảng, đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam… Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ trong toàn quân nói chung, trong đó có cán bộ, giảng viên Học viện lục quân. Thời gian tới Tạp chí cần tiếp tục phát huy đầu tư về nội dung, đổi mới về hình thức để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn cách mạng mới./.

N.Q.C


Tác giả: HTS. Nguyễn Quang Chung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?