• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.421
Tháng 09 : 94.454
Tháng trước : 116.207
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống của Quân đội "Trung với Đảng, hiếu với dân" trong thời kỳ mới

Trong những ngày này, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh các hoạt động tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944-22.12.2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.2020). Ðây là một sự kiện chính trị lớn có nhiều ý nghĩa đối với mọi thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, là một dịp tốt để chúng ta ôn lại và tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trên cơ sở đó, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng cộng sản Việt nam quang vinh.

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong mọi điều kiện của chiến tranh hay hòa bình, Quân đội ta luôn nêu cao bản chất của một quân đội cách mạng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, xây đắp nên truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Dưới ngọn cờ vinh quang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Quân đội ta đã, đang và mãi mãi xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.Truyền thống ấy được cô đúc trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1964): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đầy đủ, sinh động bản chất cách mạng, chức năng nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với nhân dân là bổn phận của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng tổ chức xây dựng và lãnh đạo. Người khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, Quân đội ta hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ trao cho, đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, chiến đấu anh dũng, công tác và lao động tích cực, tiết kiệm, cần cù, khiêm tốn giản dị, đoàn kết nội bộ, đồng cam cộng khổ với nhân dân, luôn luôn sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân (22.12.1944)

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta còn làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, Người nói: “Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Mới ra đời với gậy tầm vông, súng kíp đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh Nhật, đưa cách mạng tháng Tám đến thành công”,“Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần cù, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn được giữ vững và phát triển”...

Thực tiễn 76 năm qua, lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời thề danh dự đối với Quân đội trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó được thể hiện dù trong bất cứ điều kiện nào, Quân đội ta luôn trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Mục tiêu cách mạng của Đảng chính là mục tiêu chiến đấu của quân đội; bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chính là bản chất chính trị của quân đội. Quân đội ta đã cùng với toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng.

Học viên diễn tập trên sa bàn

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, gây ảnh hưởng rất lớn về phát triển kinh tế, xã hội.Trong bối cảnh đó, Quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch đại dịch COVID-19 và tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt, sạt sở đất đá vừa qua ở miền Trung, cán bộ, chiến sỹ toàn quân không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó như các cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch  COVID-19 từ biên giới cho đến nội địa; nhiều cán cán bộ, chiến sĩ đã tham gia, có đồng chí đã hi sinh khi cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn kinh tế quốc phòng f337/qk4… đã khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trước yêu cầu mới của cách mạng nước ta, Quân đội phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tiếp tục xây dựng Quân đội theo Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội để đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Đáp ứng với những mục tiêu xây dựng Quân đội trong tình hình mới và tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta; nối tiếp truyền thống 74 năm xây dựng, phát triển của Học viện Lục quân Anh hùng (07/7/1946 - 07/7/2020), toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Học viện tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cơ bản:

Một là, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy đảng, chỉ huy cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi đối tượng về truyền thống Quân đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; góp phần giữ vững và phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân” của Quân đội.

Hai là, tích cực đổi mới công tác giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu Cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư; tăng cường tự học, tự rèn nâng cao trình độ ngoại ngữ; vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm; huấn luyện sát thực tế theo quan điểm “nhà trường gắn với đơn vị”, tiếp tục đẩy mạnh việcthực hiện nghiêm 3 đột phá “Chất lượng giảng dạy tốt nhất – Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất – Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”; kiên quyết chống các biểu hiện thành tích, tiêu cực trong giáo dục – đào tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Học viện. Học viên cần tích cực, chủ động trong học tập, tận dụng thời gian tự học, tự rèn từng bước hoàn thiện phương pháp công tác, tác phong chỉ huy, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn.

Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Ba là, cấp ủy và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Kế hoạch số 1712/KH-CT, ngày 23/9/2019 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 855-CT/QUTW; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; chỉ đạo của Tổng cục Chính trị về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết của Đảng ủy Học viện về hưởng ứng, thực hiện Cuộc vận động; nâng cao tính tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế. Xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Bốn là, tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch về bản chất và truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho bộ đội hiểu rõ sự nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Lực lượng 47 phải bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động có nhiều bài viết đấu tranh trên không gian mạng. Đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, lối sống thiếu lành mạnh, ngại phấn đấu, rèn luyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Cơ quan chính trị tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Học viện có nhiều chủ trương, biện pháp hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong cơ quan, đơn vị mình; chủ động phòng ngừa, không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập, thẩm thấu vào nội bộ đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và 75 năm ngày thành lập Học viện Lục quân anh hùng (07/7/1946-07/7/2021).

Năm là, cơ quan Chính trị tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới hình thức, nội dung và biện pháp trong hoạt động dân vận, kết nghĩa theo hướng thiết thực, thực chất và có hiệu quả, tạo được niềm tin gắn bó mật thiết của nhân dân trên địa bàn đóng quân. Gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện“quân  với dân một ý chí”; góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

L.Đ.Đ


Tác giả: KSPQS. Lương Đức Đại
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?