• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 171
Tháng 08 : 56.919
Tháng trước : 107.505
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ hồ” khi tham gia mạng xã hội của cán bộ, chiến sĩ hiện nay

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là sự hòa quyện giữa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam với bản chất cách mạng ở quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Đảng lãnh đạo; là một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta.

Tuy nhiên, việc giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hiện đang đứng trước những thách thức không nhỏ trong thời đại mà mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Hàng ngày, hàng giờ vẫn có một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thường xuyên truy cập, sử dụng, bình luận, chia sẻ... nhiều thông tin trên mạng xã hội, không loại trừ khả năng sẽ chia sẻ một số thông tin xấu độc đã tác động không nhỏ đến bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, làm phai mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân tin tưởng, trao tặng. Chính vì vậy, việc làm rõ những tác động tiêu cực của mạng xã hội và đề xuất một số giải pháp giữ gìn nét đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi truy cập mạng xã hội là vấn đề có tính thời sự hiện nay.

Mạng xã hội (social media) trong môi trường quân sự là một bộ phận của mạng xã hội của Việt Nam, đó là hoạt động truy cập, tiếp nhận, chia sẻ thông tin của cán bộ, chiến sĩ khi tham gia vào mạng xã hội nói chung.

Tính tới tháng 6/2021, số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là gần 76 triệu người (tương đương 73,7% dân số)

Mạng xã hội có thể là các trang Facebook, Twitter, Instagram… hoặc cũng có thể thông qua các video clip trên Youtube, Tik Tok, hoặc khả năng phát trực tiếp như tính năng “Livestream” trên Facebook... Thời gian qua, lợi dụng ưu thế nổi trội là tính siêu kết nối, tính mở, khó kiểm soát, tính nặc danh… của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động tăng cường khai thác nhằm biến môi trường mạng xã hội thành công cụ đắc lực chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Nhiều tài khoản mạng xã hội xuyên tạc về lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Chúng đã lập hàng trăm, hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, một số trang facebook có tính chất câu like như: “Tình yêu người lính - Bộ đội Cụ Hồ”, “Giao lưu tiền tuyến & hậu phương”, “Hội những người thích đồ lính”... sau đó viết bài, cắt ghép hình ảnh tung lên không gian mạng, gây nhiễu loạn thông tin, hướng lái công chúng truyền thông (trong đó có cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam) hiểu sai lệch bản chất, gia tăng bất đồng, kích động những tư tưởng bất mãn, phản kháng, chống đối Đảng, Nhà nước, Quân đội ta.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phản động còn thông qua những mặt trái của nền kinh tế thị trường, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ; lối sống thực dụng, tư tưởng so bì hơn thiệt giữa môi trường Quân đội với xã hội bên ngoài; tâm lý hưởng thụ, ngại cống hiến... để kích động gây “thẩm thấu” dần vào trong suy nghĩ, tư tưởng của mỗi quân nhân, về lâu dài không loại trừ nguy cơ gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi tham gia mạng xã hội, cần phải thực hiện tốt, đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ “thiêng liêng” trong việc giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi tham gia tiếp xúc trên mạng xã hội. Trước hết, phải tự tu dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kỷ luật tự giác nghiêm minh; đoàn kết thống nhất nội bộ, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trên từng lĩnh vực công tác; cổ vũ, động viên những cách làm hay, gương “người tốt, việc tốt” trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NĐ/ĐUTW về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Ba là, chủ động lựa chọn, bồi dưỡng những cá nhân ưu tú, có năng lực, đủ “sức đề kháng” để làm nòng cốt trong tham gia đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phản bác sắc bén lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xây dựng kế hoạch đấu tranh, có tính liên tục, kế thừa và hiệu quả của từng cấp, từng cán bộ, đảng viên. Kết hợp nâng cao trình độ lý luận, phương pháp đấu tranh cho lực lượng “hạt nhân” ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng và thật sự chủ động trước các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bốn là, cùng với việc đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, các cơ quan, đơn vị cần coi trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong rèn luyện, phấn đấu theo các đặc trưng, chuẩn mực của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương trên các mặt công tác, thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Từng cán bộ, chiến sĩ phải có động cơ phấn đấu trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực đấu tranh với các biểu hiện sai trái, xuyên tạc giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Năm là, giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là vấn đề có tính thường xuyên, liên tục gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi quân nhân. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định: “Hình ảnh và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” là nét đẹp độc đáo trong văn hóa Việt Nam và lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta”. Do đó, mỗi cơ quan, đơn vị cần quan tâm xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tích cực. Thường xuyên tổ chức tốt hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Sáu là, thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là về chính trị tư tưởng của mọi cán bộ, chiến sĩ. Tích cực, chủ động, bổ sung kiện toàn kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho phù hợp; thường xuyên đánh giá, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, sai trái, không để các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo quân nhân tham gia vào hoạt động chống phá trên mạng xã hội thông qua hoạt động bình luận, chia sẻ...

Trong tình hình hiện nay, giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi tham gia mạng xã hội đang vừa là yêu cầu khách quan, vừa là mong mỏi, tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Thực tiễn cho thấy, hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong mỗi đơn vị trong toàn quân. Đó là kết quả quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Thông qua các trang mạng xã hội, mỗi cán bộ chiến sĩ khi sử dụng và tiếp xúc phải xác định rõ trách nhiệm làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng lan tỏa sâu rộng, có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần quan trọng vào giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ môi trường không gian mạng; đây là vinh dự, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội./.


Tác giả: HSDH. Lê Đình Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?