• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 471
Tháng 07 : 11.368
Tháng trước : 184.131
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Thông tin khoa học quân sự toàn quân 5 năm lần thứ VI (2014 - 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TTTTKHQS ngày 09/01/2019 của Trung tâm Thông tin KHQS / BQP đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, sáng ngày 23/10/2019, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Thông tin khoa học quân sự (KHQS) trực tuyến toàn quân 5 năm lần thứ VI tại 27 điểm cầu.

Hội nghị nhằm tổng kết toàn diện công tác thông tin KHQS toàn quân 5 năm (2014 - 2019), rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, biện pháp xây dựng và phát triển ngành Thông tin KHQS 5 năm (2020 - 2024); trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả. Đồng chí Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại biểu, đại diện Ủy ban Quốc phòng - An ninh / Quốc hội; Trung tâm Thông tin / Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cùng đại biểu đại diện Ngành Thông tin KHQS tại các đơn vị trong toàn quân. Tại điểm cầu Học viện Lục quân, Đại tá, PGS, TS Trần Văn Thành - Phó Giám đốc Học viện Chủ trì Hội nghị cùng đại biểu Chỉ huy Phòng Thông tin KHQS, các cơ quan, đơn vị trong Học viện, đại biểu Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông .

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Chủ trì Hội nghị

Thay mặt Ngành Thông tin KHQS toàn quân, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin KHQS / BQP báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thông tin KHQS giai đoạn 2015 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Ngành thông tin KHQS giai đoạn 2020 - 2024. Báo cáo đã khái quát những nét chung nhất về tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động trực tiếp đến hoạt động thông tin KHQS trong toàn quân; làm nổi bật những thành tích mà Ngành Thông tin KHQS đã đạt được 5 năm qua. Theo đó, Ngành Thông tin KHQS luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của đơn vị; quán triệt và triển khai thực hiện những chủ trương lớn về thông tin khoa học - công nghệ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội. Trong đó, văn bản pháp lý xuyên suốt là Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 94/CT-BQP ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11/2014/NĐ-CP, ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Điều lệ công tác thông tin Khoa học - Công nghệ - Môi trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu Hội nghị thông tin KHQS toàn quân lần thứ năm, được tổ chức một cách tích cực và hoàn thành tốt, có mặt hoàn thành xuất sắc. Những năm gần đây hoạt động thông tin KHQS trong toàn quân được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; các mặt công tác đều có bước phát triển mới và đồng bộ. Tổ chức biên chế hệ thống thông tin cơ bản vẫn giữ ổn định, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tham mưu, quản lý chỉ đạo Ngành được tăng cường, có phân công, phân nhiệm và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thông tin đạt kết quả tốt. Hoạt động thông tin khoa học năng động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và diễn biến của tình hình với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, huấn luyện và sản xuất trong toàn quân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin khoa học toàn quân được tổ chức có nền nếp: trong 5 năm tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung cho 743 lượt cán bộ, nhân viên thông tin khoa học trong toàn quân; phối hợp tổ chức 209 lớp bồi dưỡng tại chỗ cho 10.132 lượt cán bộ thông tin và người dùng tin của đơn vị; 965 lượt cán bộ được cử đi đào tạo đại học văn bằng hai về thông tin học và dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đặc biệt quan tâm, có bước đột phá quan trọng, mạng MISTEN với cơ sở dữ liệu đa dạng, phong phú là phương tiện phổ biến thông tin hiệu quả được nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá cao; hoàn thành Dự án Thư viện số dùng chung trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 3 với 38 đơn vị được kết nối mạng hội nghị thông tin KHQS trực tuyến, mạng nội bộ, các trang Web luôn được nâng cấp, mở rộng và hoạt động tốt đã đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin của các cấp, các ngành trong toàn quân. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nhất là rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thông tin KHQS giai đoạn 2020 - 2024 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Lục quân

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Học viện Lục quân, Đại tá, PGS, TS Trần Khánh Hòa - Trưởng phòng Thông tin KHQS đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Thông tin KHQS đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Đồng thời, làm rõ những nội dung nổi bật như: Trong 5 năm qua, Học viện Lục quân luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 94/CT-BQP ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng/BQP; nắm vững các kế hoạch, hướng dẫn của Trung tâm Thông tin KHQS/BQP để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; hoạt động Thông tin KHQS được tiến hành đồng bộ, toàn diện. Học viện đã tăng cường mời các đồng chí tướng lĩnh, nhà khoa học là Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đến giới thiệu chuyên đề Thông tin KHQS. Thông qua hoạt động này, nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời, mở rộng sự giao lưu, liên kết giữa Học viện Lục quân với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương.

Đại tá, PGS, TS Trần Khánh Hòa - Trưởng phòng Thông tin KHQS phát biểu tham luận

Đẩy mạnh hoạt động thông tin nghe nhìn để phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học: Học viện đã xây dựng 67 bộ phim khoa học, tư liệu, huấn luyện, truyền thống... đây là bước phát triển mạnh mẽ, có tính đột phá và hiệu quả, thiết thực. Trong đó, nhiều bộ phim có giá trị tham khảo cao như: Công tác tham mưu tác chiến của cơ quan quân sự huyện trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp; 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa; Hiệp đồng chiến đấu của fBB tiến công vào khu vực địch phòng ngự. Đặc biệt, năm 2018, Học viện đã xây dựng được bộ phim“Một số loại vũ khí trang bị hiện nay của Quân đội nhân dân Việt Nam” (gồm 09 tập). Đây là phim huấn luyện được đầu tư công phu, có chất lượng tốt, có giá trị nghiên cứu tham khảo rất cao, bộ phim đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Thực hiện chủ trương của Bộ về xây dựng nhà trường điện tử và nhà trường thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong 5 năm qua, Học viện đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục và cơ sở dữ liệu toàn văn, cụ thể, bổ sung được 9.086 thư mục đưa tổng số cơ sở dữ liệu thư mục của Học viện lên hơn 11.000 biểu ghi; xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn được 6.990 bài giảng, giáo trình, tài liệu với 794.892 trang, đưa tổng số kho cơ sở dữ liệu toàn văn của Học viện lên trên 1.200.000 trang. Trong đó, toàn bộ giáo án, bài giảng điện tử, tài liệu mật phục vụ đào tạo sau đại học đã được số hóa và đưa vào sử dụng, dữ liệu số được kết nối trực tiếp đến BGĐ, tất cả các cơ quan, khoa giảng viên, từng giảng đường và phòng tự học của các lớp học viên. Bên cạnh đó, Thư viện số dùng chung trong Bộ Quốc phòng được phát huy mạnh mẽ, làm cho các học viện, nhà trường và các đơn vị trong toàn quân được liên thông và gắn kết với nhau hơn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi nhận những công sức và kết quả đạt được của các đơn vị trong toàn quân về hoạt động thông tin KHQS, cũng như của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ngành Thông tin KHQS trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù trong những năm tới Ngành Thông tin KHQS sẽ phải đối mặt với những thách thức mới, tác động cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, nên phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 94/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin KHQS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí tin tưởng rằng, qua Hội nghị lần này các đơn vị trong toàn quân tiếp tục rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác thông tin KHQS trong cơ quan, đơn vị mình đúng phân cấp quản lý; ổn định tổ chức biên chế bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”. Ứng dụng có hiệu quả những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 chất lượng hiệu quả vào hoạt động thông tin KHQS, giúp các học viện, nhà trường trong quân đội xây dựng theo Đề án Nhà trường thông minh của Bộ; tích cực số hóa, mạng hóa, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thu thập, biên tập, xuất bản và phổ biến thông tin; bảo đảm hoạt động thông tin KHQS đúng định hướng chính trị, an toàn, an ninh, không để lộ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ghi nhận thành tích của các đơn vị trong hoạt động thông tin khoa học quân sự 5 năm 2015 - 2019, có 29 tập thể, 50 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Học viện Lục quân vinh dự đón nhận 01 Bằng khen tập thể Phòng Thông tin khoa học quân sự và 01 Bằng khen cá nhân Đại tá Trần Khánh Hòa - Trưởng phòng Thông tin khoa học quân sự.

Các đại biểu điểm cầu Học viện Lục quân tham quan các sản phẩm thông tin KHQS


Tác giả: PTT. Đinh Thị Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?