Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Tháng 05 : 63.421
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân với Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5)

Ngày 18 tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng, chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ cho đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định: Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó...; khoa học phải từ sản xuất mà ra, phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ,..”. Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2013, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua 60 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Người chỉ rõ: Khoa học và công nghệ không chỉ là lý thuyết mà còn phải gắn nghiên cứu với ứng dụng vào hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, liên kết chặt chẽ với quá trình lao động, sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân”.

Thấy được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, ngay từ khi đất nước vừa được giải phóng, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 1976, Đảng ta xác định “Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất; cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng tư tưởng, văn hóa; trong đó, cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt”.

Qua quá trình lịch sử, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ trí thức Việt Nam đã nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Trên từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội đến quốc phòng - an ninh, đều xuất hiện những tấm gương điển hình như: Giáo sư Trần Đại Nghĩa trong nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị; Giáo sư Tôn Thất Tùng trong ngành y; Tiến sĩ Lương Đình Của trong ngành nông nghiệp; những cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại như: Nhà máy dệt Nam Định, Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Xí nghiệp đóng tàu Ba Son... ngày đêm tỏa khói bước đầu góp phần tạo dựng nên một danh thế cho nền khoa học và công nghệ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với Quân đội ta, công tác khoa học và công nghệ luôn phải bám sát thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, lấy việc phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là mục tiêu hàng đầu; đồng thời góp phần tạo nền tảng, động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Học viện Lục quân là một trung tâm giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự trung, cao cấp; đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự lớn và có uy tín của Quân đội. Nhiều công trình khoa học của Học viện đã được vận dụng phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng nhưng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Hơn 75 năm qua xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã đào tạo hơn 45 ngàn cán bộ chỉ huy - tham mưu trung, cao cấp binh chủng hợp thành, cán bộ quân sự địa phương, cán bộ các binh chủng, ngành cho toàn quân và hàng ngàn cán bộ chỉ huy - tham mưu, giảng viên quân sự cho hai nước bạn Lào và Campuchia. Về công tác đào tạo sau đại học, đến nay Học viện đã đào tạo được 1.429 thạc sĩ và 324 tiến sĩ. Mặt khác, Học viện được Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo và hoàn chỉnh chương trình cao cấp lí luận chính trị cho hàng nghìn cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong toàn quân. Các thế hệ Học viên đã từng bước trưởng thành, nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ các cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Song song với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội, hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện được triển khai toàn diện, tiến hành chặt chẽ, bám sát mục tiêu, yêu cầu và chương trình giáo dục - đào tạo hằng năm của các đối tượng học viên. Các công trình, đề tài khoa học, tài liệu, giáo trình, chuyên đề khoa học do Học viện biên soạn đều đạt chất lượng tốt, được các hội đồng cấp Bộ, Ngành đánh giá cao. Những năm gần đây, Học viện thực hiện nghiên cứu biên soạn nhiều đề tài cấp Bộ, Ngành và đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; đã biên soạn 4 tập Điều lệnh chiến đấu, hệ thống tài liệu, giáo trình do Bộ Quốc phòng giao để bảo đảm cho công tác huấn luyện trong toàn quân nói chung và tại Học viện nói riêng. Ngoài ra, đã tổ chức biên soạn hằng trăm chuyên đề khoa học phục vụ cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu, tham khảo.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đội ngũ các nhà khoa học của Học viện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn giỏi, năng lực sư phạm tốt, có lòng nhân ái, bao dung và tính nhân văn cao cả. Hiện tại, 100% cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện có trình độ đại học, trong đó 57,34% có trình độ sau đại học; có 21 đồng chí là Phó Giáo sư; 84 tiến sĩ, 205 thạc sĩ. Riêng đội ngũ giảng viên: 70,9% có trình độ sau đại học; 19 đồng chí giảng viên giỏi cấp Bộ; 01 đồng chí đang đề nghị danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, nhiều đồng chí được công nhận là giảng viên giỏi cấp Học viện.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Học viện đã tiến hành xây dựng hệ thống mạng diện rộng trong toàn Học viện; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến, nghiên cứu khoa học và diễn tập tại sở chỉ huy hoặc diễn tập ngoài thực địa. Xây dựng các phần mềm hỗ trợ cho lãnh đạo chỉ huy, tác nghiệp bản đồ tác chiến... được Bộ Quốc phòng tặng nhiều bằng khen về sáng kiến, sáng chế. Đây là những thành quả đáng ghi nhận cho sự phát triển về khoa học và công nghệ của Học viện Lục quân. Từ việc đi thuê bên ngoài làm phim huấn luyện, nay cán bộ, giảng viên Học viện đã tự mình xây dựng thành công nhiều bộ phim huấn luyện, phim tuyên truyền có chất lượng tốt phục vụ có hiệu quả cho công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các đối tượng. Với hệ thống mạng thông suốt trong toàn Học viện, việc cập nhật các tài liệu tham khảo, bài báo và video... lên mạng nội bộ của Học viện để cán bộ, giảng viên, học viên nghiên cứu tham khảo, vận dụng vào giảng dạy và học tập, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Công tác chỉ huy lãnh đạo; điều hành huấn luyện, công tác quản lý hành chính đã và đang từng bước thay đổi nhờ ứng dụng  khoa học và công nghệ hỗ trợ công việc của người chỉ huy, quản lý.

Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc, vừa thuận lợi, vừa có những thách thức mới. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại (Cách mạng 4.0) tiếp tục có những bước phát triển nhảy vọt đã tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quân sự. Xu thế toàn cầu hóa kinh tế đang tác động sâu sắc tới toàn thể nhân loại, đồng thời đặt ra yêu cầu khách quan cho các quốc gia, dân tộc. Các nước lớn tăng cường sử dụng sức mạnh quân sự kết hợp với sức mạnh kinh tế và sự vượt trội về khoa học và công nghệ, ráo riết điều chỉnh chiến lược, lôi kéo, tập hợp lực lượng, hình thành trật tự thế giới mới theo hướng đa cực. Các thế lực thù địch đang đẩy mạnh âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hết sức nguy hiểm, thâm độc. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng của chúng là tập trung chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ nhân dân với Đảng; “Phi chính trị hóa” Quân đội, chia rẽ đồng bào các dân tộc, các tôn giáo... Tất cả những âm mưu, hành động thâm độc đó của các thế lực thù địch là nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu Quân đội và sức mạnh quốc phòng, để cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mặt khác, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ đã tác động to lớn vào lĩnh vực quân sự, làm thay đổi toàn diện từ tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị đến phương thức tác chiến; chỉ huy điều hành, điều đó đặt ra nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “đến năm 2025, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; năm 2030, quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Dể thực hiện đượng mục tiêu nghị quyết đã xác định, hệ thống các nhà trường trong quân đội phải tiếp tục đổi mới và vươn lên mạnh mẽ, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực hội đồng khoa học quân sự Học viện thông qua tài liệu

Học viện Lục quân một trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự lớn, có uy tín của Quân đội và Quốc gia. Trong thời gian tới, để phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng thời chủ động vươn lên đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung, cao cấp cho Quân đội, Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau đây:

Một là, Quán triệt sâu sắc hơn nữa, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trước hết là các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, khoa học và công nghệ, vận dụng vào điều kiện cụ thể của Học viện, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Hai là, Học viện phải ra sức chăm lo xây dựng hệ thống cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học vững mạnh về chính trị, đạo đức, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, năng lực ngày càng chuyên sâu, có lý luận sắc bén, bản lĩnh vững vàng, tác phong làm việc khoa học, luôn bám sát thực tiễn và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài, có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là vấn đề cốt lõi đảm bảo sự phát triển vững chắc, lâu dài của Học viện, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Ba là, Gắn chặt công tác giảng dạy, học tập với nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, tổng kết thực tiễn chiến đấu trong các cuộc chiến tranh, phát triển thành lý luận đóng góp vào kho tàng lý luận chiến tranh cách mạng, làm phong phú thêm nền khoa học nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Từng bước nâng cao trình độ và phạm vi nghiên cứu, kịp thời tiếp cận tri thức khoa học quân sự hiện đại, những thành tựu khoa học quân sự mới của quân đội các nước tiên tiến, trên cơ sở đó nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc để vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở Việt Nam.

Bốn là, Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện, khuyến khích các đơn vị, cá nhân chủ động sáng tạo, say mê trong công tác nghiên cứu khoa học; phát động phong trào thi đua cải tiến ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong nghiên cứu giảng dạy và những lĩnh vực khác trong các hoạt động của Học viện. Đồng thời, coi đây là động lực để phát triển năng lực trí tuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

Năm là, Học viện cần tăng cường hợp tác, quan hệ đoàn kết gắn bó với các tố chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực đóng quân. Đề xuất  với Bộ cho phép mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực, nhằm tiếp thu những tri thức khoa học quân sự tiên tiến, kinh nghiệm đào tạo và thực tiễn hoạt động chiến đấu của quân đội các nước, đồng thời góp phần bảo vệ, củng cố môi trường chính trị an toàn, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Nhiệm vụ của Học viện Lục quân trong thời kỳ mới là rất nặng nề và to lớn. Song, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, trực tiếp và toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, của tập thể đội ngũ các nhà khoa học của Học viện chắc chắn Học viện Lục quân sẽ tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và xây dựng Học viện chính quy mẫu mực, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân./.

                                                                                                                                    NXH


Tác giả: PKHQS. Nguyễn Xuân Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?