Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 198
Tháng 12 : 198
Tháng trước : 59.986
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắt son niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Kể từ đây, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam đại đã từ đêm trường nô lệ, lầm than bước ra ánh sáng “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Suốt dặm trường chinh tiến hành cách mạng, đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc và ấm no cho Nhân dân, Đảng ta luôn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, trí tuệ sáng suốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đã xác định, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, thủy chung, trong sáng với bạn bè quốc tế. Rất nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú của Đảng đã cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc và Nhân dân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, thực sự là những tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Đất nước bước vào thời kỳ mới, bối cảnh thế giới và khu vực vừa tạo ra cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tác động đa chiều đến sự phát triển của đất nước. Các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị chống phá nước ta quyết liệt, trực diện hơn. Đại dịch Covid – 19 bùng phát trên thế giới và trong nước rất nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn diễn biến rất phức tạp…
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, thời gian qua, nước ta đã và đang gặt hái được những thành tựu to lớn, đáng trân trọng và tự hào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công rất tốt đẹp đã cho thấy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chế độ Xã hội chủ nghĩa được nâng cao. Nền kinh tế liên tục tăng trưởng cao so với thế giới và khu vực; chính trị ổn định; văn hóa – xã hội có bước phát triển mới; quốc phòng – an ninh được củng cố ngày càng vững chắc; đối ngoại được mở rộng và tăng cường… Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, Chính phủ, cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Vừa phòng chống dịch khá hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội, năm 2021 vừa qua, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mốc 2,58%, nằm trong TOP 20 nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Trong thời gian qua, chúng ta đã đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chống đối chính trị; tình trạng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi. Có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó càng củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tạo động lực, khí thế mới đưa nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đảng đã mang lại 92 mùa Xuân tươi đẹp cho đất nước ta. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, các tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Học viện Lục quân nói chung và mỗi đoàn viên, hội viên của các tổ chức quần chúng Hệ Quốc tế nói riêng hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022) với niềm tự hào to lớn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị và Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.


Tác giả: HQT. Nguyễn Thị Thu Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?