• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.058
Tháng 02 : 36.494
Tháng trước : 58.823
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ Học viện Lục quân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chống phá, xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đặc biệt, các thế lực phản động lợi dụng các dịp kỷ niệm, ngày truyền thống, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; tình hình biên giới, biển, đảo; các vấn đề về chống tham nhũng, lãng phí, xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm... để chống phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội, gieo rắc sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kích động, lôi kéo các phần tử bất mãn, phần tử xấu chống phá cách mạng. Vì vậy, tuổi trẻ Học viện Lục quân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là việc làm cần thiết hiện nay, tập trung vào một số biện pháp sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức sâu sắc về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Học viện trong tình hình mới. Thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch Covid-19 cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Học viện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, giáo dục học tập noi gương cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh quên mình trong thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ đồng bào miền Trung thời gian qua. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ của Học viện là một chiến sĩ xung kích trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và định hướng dư luận xã hội.

Ban chỉ đạo 35 Học viện Lục quân

Hai là, sĩ quan trẻ cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh không để bị động bất ngờ; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với địa phương trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Mở rộng và phát huy dân chủ trên các lĩnh vực hoạt động ở đơn vị; nắm chắc tình hình địa bàn nơi đóng quân, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ trong Quân đội; kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong và ngoài đơn vị, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, địa bàn an toàn.

Ba là, tuổi trẻ trong toàn Học viện chủ động, tích cực đấu tranh, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần quan trọng và thiết thực xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh; Học viện vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Đồng thời, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, hoạt động, tổ chức thực hiện theo từng tháng, năm sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị và đấu tranh đạt hiệu quả chất lượng cao.

Thời gian qua, hoạt động đấu tranh trên không gian mạng có một số tập thể tiêu biểu như Phòng Chính trị, Phòng Thông tin KHQS, Phòng Khoa học quân sự, Văn phòng, Khoa CTĐ-CTCT, Khoa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Tin học Ngoại ngữ, Hệ Đào tạo ngắn, Hệ Sau Đại học… Kết quả hoạt động của lực lượng 47 là rất đáng khích lệ. Nhiều đồng chí hoạt động rất tích cực, đã tạo khí thế hăng hái thi đua trong đơn vị, góp phần ngăn chặn những thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Quân đội, Học viện Lục quân vững mạnh./.

Đ.V.M


Tác giả: KMLNTTHCM. Đào Văn Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?