• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 458
Tháng 10 : 36.076
Tháng trước : 52.666
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài, các phần tử cơ hội chính trị hàng ngày, hàng giờ triệt để lợi dụng Internet và các trang mạng xã hội chống phá cách mạng nước ta.

Chúng tập trung chống phá vào thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp Quốc hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, việc xử lý tập thể và các cá nhân cán bộ, đảng viên có sai phạm, khuyết điểm… Mục tiêu của chúng không hề thay đổi, những chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm hiểm nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đáng chú ý là các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chống đối chính trị đã tán phát các tin, bài, videoclip có nội dung xấu độc, xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh, pha trộn thật giả, vu khống, lôi kéo và cổ súy tư tưởng, cá nhân bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và lực lượng vũ trang với sự gia tăng cả về cấp độ, tần suất và lưu lượng tin, bài. Thông qua Internet, mạng xã hội, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách gây mất ổn định chính trị - xã hội, gieo rắc sự hoài nghi, mất niềm tin, thái độ bất mãn, từ đó tạo dựng lực lượng chống đối hòng tạo cớ can thiệp từ nước ngoài để chống phá cách mạng nước ta. Các vụ việc diễn ra thời gian qua ở một số địa phương của nước ta cho thấy rất rõ kẻ xấu đã triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội để lôi kéo, tập hợp lực lượng, gây rối, tạo thành điểm nóng, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài chống phá chính quyền cách mạng. Vì vậy, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và nhân viên ở Học viện trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng không những là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, mà còn mang tính cấp bách hiện nay. Theo đó, cần thực hiện tốt các nội dung, biện pháp sau.

Trước hết, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên ở Học viện trong tham gia đấu tranh trên không gian mạng

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên trong Học viện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội và Học viện trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên. Chú trọng giáo dục, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 823-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn số 1880/HD-CT của Tổng cục Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong Quân đội. Đồng thời, tiếp tục giáo dục, phổ biến Luật An ninh mạng, kỷ luật của Quân đội, các quy chế và quy định của Học viện nhằm nâng cao nhận thức cho các lực lượng trong Học viện về Internet và mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội đúng đắn, có trách nhiệm. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên. Kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, định hướng và tự bồi dưỡng của mỗi người nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tạo ra hệ “miễn dịch” đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch; hình thành khả năng phân tích, sàng lọc, nhận diện đúng, sai và tốt, xấu trước các thông tin tràn ngập trên mạng xã hội. Coi việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả của cách mạng và chế độ XHCN là trách nhiệm chính trị, là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm quy định trong khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội

Trên thực tế, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, tiện ích và mặt trái cùng hậu quả tiêu cực, khó lường của Internet, mạng xã hội. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Học viện cần trang bị những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên để khai thác, sử dụng mạng xã hội đúng đắn, lành mạnh, thiết thực. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý những hành vi của cá nhân tán phát các thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, phản cảm và các biểu hiện lơ là mất cảnh giác làm lộ, lọt bí mật quân sự, làm tổn hại đến bản chất, truyền thống, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống tốt đẹp của Học viện trên Internet, mạng xã hội.

Mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên không được sử dụng ảnh đại diện của cá nhân mang mặc quân phục và hình ảnh của đơn vị làm ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội. Không được làm lộ, lọt bí mật quân sự, không chia sẻ, phát tán thông tin, hình ảnh phản cảm để kẻ xấu lợi dụng tác động xấu tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Quân đội, Học viện và cá nhân. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên phải là người khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm. Đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, có nguồn rõ ràng, không vội vàng đưa tin, bình luận các hiện tượng, sự việc chưa được định hướng, chưa được kiểm chứng.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên không ngừng nâng cao cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội

Sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chống đối chính trị ngày càng tinh vi, hiểm độc, quyết liệt và không có điểm dừng. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên không chỉ có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, mà còn phải thường xuyên cảnh giác, tỉnh táo nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ tư, thường xuyên thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Đây là một trong những giải pháp cơ bản, quan trọng. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong Học viện tích cực, hăng hái tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Theo đó, thu hút các đối tượng khác tham gia đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù của cách mạng Việt Nam. Chủ động kết nối sâu rộng với các lực lượng trong và ngoài quân đội, trên địa bàn để kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin, định hướng nhận thức và dư luận, tạo thành lực lượng đông đảo đấu tranh mạnh mẽ đập tan các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là trách nhiệm, vinh dự của mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên ở Học viện. Trong tình hình mới, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chống đối chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá rất tinh vi và thâm độc. Vì vậy, cần tích cực, chủ động phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên ở Học viện trong cuộc đấu tranh này.

N.T.T.H


Tác giả: HQT. Nguyễn Thị Thu Hà
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?