Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 189
Tháng 07 : 43.934
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoa Quân sự địa phương phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đây cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hoạt động CTĐ, CTCT của các đơn vị trong toàn quân nói chung, Học viện Lục quân nói riêng.

Thực hiện nhiệm vụ này, đội ngũ giảng viên của Khoa Quân sự địa phương vừa là lực lượng nòng cốt trong công tác GD - ĐT, nghiên cứu khoa học, vừa là lực lượng quan trọng trong tham gia hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần quyết định nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Sở dĩ như vậy là vì, đối tượng học viên về Học viện Lục quân học tập, nghiên cứu là những cán bộ trung, cao cấp ở các đơn vị quân đội, được lĩnh hội trực tiếp nội dung kiến thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các bài giảng khi giảng viên lên lớp, hoạt động sinh hoạt chính trị rộng khắp sẽ tạo sự lan tỏa, kết nối đến các đơn vị trong toàn quân rất nhanh và hiệu quả cao.

Trong những năm qua, cùng với các cơ quan, đơn vị viết bài đăng trên trang thông tin điện tử, truyền thanh nội bộ của Học viện Lục quân; tham gia các hoạt động như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo khoa học…,  đội ngũ giảng viên Khoa Quân sự địa phương đã tích cực, chủ động đã viết và đăng bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhiều bài viết chất lượng tốt, lan tỏa ý chí và hành động của cán bộ giảng viên trong Khoa nói riêng, trong toàn Học viện nói chung. 

Qua thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Khoa thời gian qua, rút ra một số kết quả đạt được nổi bật như sau:

Một là, đội ngũ giảng viên đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng lý luận của Đảng hiện nay; vị trí, vai trò của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, nhất là đồng chí Bí thư Đảng ủy, chính ủy Học viện và trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy Khoa, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với những nội dung, giải pháp khoa học, tính khả thi cao; tổ chức thực hiện quyết liệt, đội ngũ giảng viên trong Khoa đã quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị học tập, sinh hoạt ngày Pháp luật ở Khoa

Hai là, cùng với việc nhận diện đúng các âm mưu, thủ đoạn thù địch, đội ngũ giảng viên trong Khoa luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm chính trị, tích cực, nghiên cứu, tìm tòi những nội dung, chứng cứ, lập luận khoa học, sát với thực tiễn, bối cảnh tình hình mới… cập nhập kịp thời, chính xác vào từng nội dung bài giảng. Trong quá trình thực hiện giảng bài, thảo luận, tập bài, luyện tập, diễn tập, hội thảo khoa học, đội ngũ giảng viên đã kịp thời cập nhật, lồng ghép và định hướng cho học viên những nội dung mới giúp học viên có cơ sở khoa học góp phần xây dựng, củng cố niềm tin và có luận cứ khoa học trong mọi hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ba là, trong nghiên cứu khoa học, cùng với việc lồng ghép hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên trong Khoa còn luôn tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được biểu hiện một cách sinh động trong nghiên cứu, viết đề tài khoa học, các chuyên đề, tài liệu các cấp. Bên cạnh đó còn thể hiện, trong thực hiện viết, đăng các bài báo khoa học trên các tạp chí, báo trong và ngoài Quân đội.

Bốn là, đội ngũ giảng viên của Khoa trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được phát huy ở chính việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, năng lực, phong cách đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng - người cán bộ; đảng viên - người Thầy. Điều đó được minh chứng trên nhiều góc độ: thứ nhất, thực hiện nêu gương, góp phần lan tỏa những phong cách, phẩm chất, năng lực tốt đẹp đến với các đối tượng học viên, mọi cán bộ, chiến sỹ và quần chúng Nhân dân… thứ hai, thực hiện thượng tôn Pháp luật; nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, năng lực, phong cách đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng - người cán bộ, đảng viên - người Thầy, qua đó thu hẹp môi trường, các nhân tố trái chiều… nhằm chống lại kẻ thù lợi dụng để kích động, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ đoàn kết trong nội bộ, tạo nên một môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh; đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho mọi cá nhân và tập thể. Từ đó, góp phần thiết thực trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong bối cảnh mới, các thế lực thù địch, phản cách mạng đang ráo riết chống phá toàn diện, trong đó chúng tập trung vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng thường xuyên bám sát các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề dư luận xã hội quan tâm để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và thực hiện chính trị hóa các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, vụ việc, vụ án nổi cộm… Trong bối cảnh, tình hình đó, để phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên Khoa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hơn bao giờ hết, cần phát huy cao độ những ưu điểm đã đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại; thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để giảng viên, đảng viên được học các lớp lý luận chính trị, quán triệt Nghị quyết, thông tin thời sự...Đồng thời, được tiếp cận nhiều hơn các tài liệu nghiên cứu, tham khảo, nhất là các tài liệu sinh hoạt ngày Đảng, ngày Pháp luật. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của giảng viên, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi, tư tưởng chính trị, các dấu hiệu suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sống... để có biện pháp xử lý, tìm hiểu rõ nguyên nhân; động viên, khích lệ về mặt tinh thần; uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời; không để xảy ra dấu hiệu “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thứ hai, Khoa cần làm tốt hơn nữa việc phân công viết bài đến từng cán bộ, giảng viên; tránh sự chồng chéo, áp lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, đội ngũ giảng viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm chính trị, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, tâm huyết trong nhận diện các quan điểm, âm mưu, thủ đoạn thù địch và trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ giảng viên phải luôn coi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của cơ quan, đơn vị và của chính bản thân mình.

Thứ tư, phối hợp, kết hợp tốt giữa các cơ quan chức năng với Khoa trong việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ năng lực, định hướng thông tin. và làm tốt công tác tổng hợp đánh giá, phân loại các bài viết tránh tình trạng chạy theo số lượng. Gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động khác.

Thứ năm, cần tổ chức các hoạt động của phong trào thi đua gắn với hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên của Khoa nói riêng và Học viện nói chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới./.

P.N.C


Tác giả: KQSDP. Phạm Ngọc Chung
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?