Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 194
Tháng 07 : 43.939
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên không gian mạng là một trong những hoạt động thường xuyên của Học viện Lục quân

Trong thời gian gần đây, các nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động thông qua thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng, từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục, y tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh… gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia. 

Trên thực tiễn cho thấy, Internet nói chung và các trang mạng xã hội nói riêng với tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng… đã đem lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của Internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng của các thế lực thù địch. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Kế hoạch số 457/KH-CT và Hướng dẫn số 902/HD-CT ngày 25/5/2015 của Tổng cục Chính trị “Về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác lại những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng Internet trong Quân đội giai đoạn 2020-2025.

Trong định hướng phát triển của Học viện Lục quân, bên cạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện xác định mỗi cán bộ, giảng viên là một “chiến sĩ” đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm là giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Tin học - Ngoại ngữ còn là lực lượng nòng cốt cùng Ban Công nghệ thông tin/Văn phòng thực hiện kế hoạch của Học viện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng, định hướng cho cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích nhằm định hướng tính đúng đắn, cách mạng, khoa học để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc.

Để mỗi quân nhân thực sự là một “chiến sĩ” trên mạng xã hội, Học viện Lục quân luôn đẩy mạnh việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức và khả năng phân tích, đánh giá của mỗi quân nhân nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Học viện thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng kịp thời dư luận xã hội trong cán bộ, chiến sĩ; lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để giải quyết kịp thời; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động. Dựa vào những tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cấp trên để phổ biến, cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ những luận cứ, thông tin xác đáng, làm cơ sở đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35, các cơ quan, đơn vị trong Học viện luôn bám sát và cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của từng đơn vị, triển khai hướng dẫn để quân nhân nhận thức đúng đắn và thực hiện việc phản biện, đấu tranh vừa linh hoạt, khiêm tốn, trí tuệ, thuyết phục nhẹ nhàng, kiên trì và kiên quyết, triệt để, bảo đảm giành thắng lợi trên “mặt trận” không gian mạng. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của các cơ quan chuyên môn về biện pháp tiếp cận thông tin, xử lý và sử dụng thông tin để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thời điểm, đối tượng, nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Lực lượng 47 của Học viện Lục quân luôn coi trọng nâng cao năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm phát hiện, phân tích, đánh giá, phê phán các quan điểm sai trái. Đồng thời, tích cực viết bài đăng trên Trang thông tin điện tử, đẩy mạnh đấu tranh trên mạng xã hội. Đây là nơi chia sẻ, cập nhật những thông tin mới, có tính chính thống nhằm định hướng thông tin trên không gian mạng. Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Chính trị, một số phòng, khoa, ban, đơn vị đã thành lập các trang, nhóm Facebook của mình để tương tác, chia sẻ thông tin, qua đó đã góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Mỗi quân nhân khi tham gia mạng xã hội luôn chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trên địa bàn đóng quân và trong cơ quan, đơn vị công tác, nhất là nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng. Qua đó, kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình, không để đồng chí, đồng đội của mình bị lôi kéo, dụ dỗ chia sẻ, lan truyền những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Mỗi quân nhân sử dụng trang mạng xã hội thành một kênh thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ thông tin, các bài viết trên các trang, chuyên mục về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi cám dỗ trước mọi thủ đoạn, âm mưu thâm độc của kẻ thù./.


Tác giả: KTHNN. Trịnh Thị Hằng
Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?