• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 423
Tháng 10 : 36.041
Tháng trước : 52.666
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Quân đội trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận thanh niên do chưa được rèn luyện, thử thách qua thực tế cuộc sống; bản lĩnh chính trị chưa được tôi luyện thông qua học tập, công tác; tâm, sinh lý đang ở độ tuổi phát triển và trưởng thành nên dễ chịu sự tác động của các yếu tố tiêu cực bên ngoài, như lối sống “vô cảm”, “thực dụng”, “hưởng thụ” và “ích kỷ” đang len lỏi, gặm nhấm tâm hồn của lớp trẻ. Lợi dụng vào những điểm yếu đó; các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tiếp tục thông qua các thành tựu của khoa học công nghệ, các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để tuyên truyền, đầu độc những tư tưởng cực đoan, lối sống tha hóa, thực dụng,…nhằm lôi kéo lực lượng thanh niên, một lực lượng vô cùng hùng hậu và quan trọng trong sự phát triển, phồn thịnh của quốc gia; trong sự nghiệp xây dựng Quân đội để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Do vậy, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận thanh niên hiện nay đã dần hiện hữu ngay trong cuộc sống xã hội và trở thành nguy cơ cho tương lai nếu như chúng ta không có biện pháp phòng chống hiệu quả. Vậy, chúng ta phải làm gì và như thế nào? Đây là câu hỏi lớn đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; các địa phương và mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị đều phải tham gia trả lời cho được; đây còn là nghĩa vụ của mỗi đoàn viên, thanh niên nói chung, thanh niên Quân đội nói riêng đối với Tổ quốc, với đồng bào mình, với truyền thống dựng nước, giữ nước hơn 4000 năm của dân tộc ta. Dó đó, để thanh niên quân đội thực hiện tốt phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” yêu cầu phải thực hiện tốt một số nội dung biện pháp cơ bản đó là:

Một là, tăng cường giáo dục, rèn luyện lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên

Một trong các phương thức chống phá của các thế lực thù địch là chúng đã khai thác triệt để mạng thông tin xã hội để trở thành mũi nhọn tập trung vào đối tượng thanh niên; thời gian qua, chúng tăng cường tuyên truyền, lôi kéo thành niên ra nước ngoài để học tập, công tác, làm ăn; chúng tập trung vào cả bộ phận thanh niên chuẩn bị hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, bởi đây là lực lượng kế cận, kế tiếp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sự bình yên của xã hội. Mọi diễn biến tiêu cực đó đều nhằm mục đích duy nhất là làm cho tầng lớp thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên trong lực lượng vũ trang từng bước“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xa rời lý tưởng cách mạng, sa sút về đạo đức, suy thoái về chính trị, từng bước tự chuyển hóa, có thể bị ép buộc hoặc tự nguyện quay lại chống Đảng, Nhà nước và dân tộc mình.

Giáo dục, rèn luyện lý tưởng vào đạo đức cho thanh niên, chính là chúng ta đã trang bị cho thanh niên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có khả năng “miễn dịch” trước tất cả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thủ địch; giúp họ không “tự diễn biến” trong tư tưởng, không “tự chuyển hóa” trong lời nói, hành động; không thể tự biến mình từ người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sang một con người khác để kẻ thù lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và dân tộc mình. Nhất là đội ngũ thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đó là những cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Quân đội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ độc tập, chủ quyền, tự do của Tổ quốc.

Tăng cường giáo dục cho thanh niên trong cơ quan, đơn vị hiểu biết, nắm chắc về lịch sử dân tộc, truyền thống của Quân đội, của cơ quan, đơn vị mình, từ đó hình thành ý thức tự tôn dân tộc, tự hào với truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, Quân đội trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phóng toàn dân, sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Hai là, thường xuyên giáo dục cho thanh niên có nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị

Các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị tiếp tục lợi dung tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp: Xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ; bão lụt do biến đổi khí hậu; dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thế giới... để tăng cường sử dụng các thủ đoạn tinh vi dùng nhiều luận điệu tuyên truyền được ngụy trang dưới nhiều chiêu bài khác nhau, thông qua nhiều phương thức khác nhau nhằm chống phá cách mạng nước ta; nhất là trong khi chúng ta đang phòng chống dịch Covid-19, đối phó với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long... Do đó, nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn của địch, đó là một vấn đề quan trọng, là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cũng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong Quân đội. Các cấp ủy Đảng, chỉ huy phải thường xuyên nắm vững diễn biến tư tưởng của quân nhân trong đơn vị; tăng cường giáo dục chính trị, định hướng bộ đội khi tiếp cận với các thông tin, nhất là trên mạng xã hội, đây là phương tiện mà các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị sử dụng nhiều nhất để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá.

Ba là, tăng cường các hoạt động phong trào trong đơn vị

Đặc điểm của thanh niên nói chung, thanh niên trong Quân đội nói riêng đều có tính năng động, thích tham gia các hoạt động có tính tập thể như: Hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, hội thi, hội thao...

Do đó, cấp ủy, chỉ huy ở các cơ quan đơn vị cần chú ý thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào ở đơn vị, như các giải bóng đá, bóng chuyền... các buổi văn nghệ, các cuộc thi như làm báo tường, cắm hoa... nhằm tập hợp thanh niên trong đơn vị tham gia, tạo cho đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, đây cũng là một “liệu pháp” tốt để thanh niên hạn chế tiếp cận với những tư tưởng, những thông tin tiêu cực.

Tổ chức các buổi tọa đàm, xác định các chủ đề phù hợp với diễn biến của tình hình chính trị, xã hội; tình hình và nhiệm vụ của đơn vị để thông qua đó, thanh niên được trao đổi tâm tư, nhận thức của bản thân về các vấn đề trong xã hội, Quân đội, đơn vị; đồng thời, tạo điều kiện để người chỉ huy đơn vị nắm chắc diễn biến tư tưởng của thanh niên, định hướng đúng cho thanh niên; ngăn chặn kịp thời những biểu hiện hoặc nhận thức lệch lạc có thể dẫn đến việc cá nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tế cho thấy, ở một số đơn vị xuất hiện các biểu hiện quan nhân vi phạm kỷ luật như: Cá độ, đánh bài ăn tiền, vay nặng lãi... thậm chí có trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến danh dự “ Bộ đội Cụ Hồ”, mà nguyên nhân chủ yếu là do những thanh niên đó có nhiều thời gian rảnh rỗi hoặc tự do đi ra ngoài doanh trại tiếp xúc với nhiều thói hư tật xấu, do công tác giáo dục, quản lý của chỉ huy đơn vị còn lỏng lẻo. Do đó, vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị rất quan trọng trong giáo dục, rèn luyện; đồng thời mỗi cá nhân đoàn viên thanh niên trong đơn vị phải có ý thức tự giác, tự rèn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam ngày 19/01/1955Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích nước, lợi nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu đến chừng nào?”. Từ đó, hình thành lên thói quen cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhằm tô thắm truyền thống Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (26/03/1931-26/03/2020); trên cơ sở tinh thần cách mạng “quyết chiến quyết thắng”, với ý chí quyết tâm cao “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” như lời khen tặng và nhắn nhủ đối với thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên:

“Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

L.Đ.Đ


Tác giả: KSPQS. Lương Đức Đại
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?