Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 581
Tháng 07 : 36.940
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoa Công binh nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, bùng nổ công nghệ thông tin, thì không gian mạng nói chung và các trang mạng xã hội nói riêng đều đang  phát triển rất mạnh mẽ, nó đã và đang ảnh hưởng rất lớn (cả tích cực và tiêu cực) đến mọi hoạt động của toàn xã hội, cũng như của con người, đặc biệt là đối với đội ngũ quân nhân trong quân đội. Bên cạnh những tiện ích, tích cực cho người sử dụng mà mạng xã hội đem lại cho chúng ta. Thì đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch, các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội.

 

Thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch tập trung chủ yếu chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang...; lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, công tác phòng, chống tham nhũng; nhất là sau một số vụ án tham nhũng kinh tế, các đối tượng thù địch thông qua các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam; tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của các cấp ủy Đảng.

Nhận thức rõ tác động tiêu cực của những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với công tác tư tưởng, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Học viện về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy, chỉ huy Khoa Công Binh đã phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên trong Khoa với các nội dung, biện pháp cụ thể:

Một là: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, giảng viên trong Khoa về Luật An ninh mạng.

Luật An ninh mạng được xây dựng nhằm bảo vệ người dùng hợp pháp trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chia rẽ nội bộ, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên mạng của các thế lực phản động. Tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng, nhất là các hành vi sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng của Đảng ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thật; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội; phá hoại thuần phong, mỹ tục; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

Cán bộ, giảng viên Khoa Công binh tham gia sinh hoạt, quán triệt, học tập các nội dung CTĐ-CTCT

Hai là: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội cho cán bộ, giảng viên.

Thông qua sinh hoạt quán triệt, học tập chính trị giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên thấy rõ “tính hai mặt” của không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng; có hiểu biết đầy đủ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch; mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó tự giác đề cao trách nhiệm trong đấu tranh là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Đây là cơ sở để định hướng cho hành động, có nhận thức đúng mới có trách nhiệm cao và hoạt động hữu hiệu.

Ba là: Cán bộ, giảng viên của khoa tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động đấu tranh trên không gian mạng với nhiều hoạt động cụ thể.

Tiến hành mọi hoạt động đấu tranh liên tục với các luận điệu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động theo dõi hoạt động của các nhóm, các diễn đàn, trang mạng để tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm. Hằng tuần, tháng, quý cấp ủy, chỉ huy khoa đã làm tốt công tác thông kê, báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh với Cơ quan Chính trị nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đấu tranh, định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Từ những nội dung, biện pháp cụ thể đó đã giúp cho chất lượng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch của Khoa ngày càng được nâng lên. Qua đó không chỉ giúp cán bộ, giảng viên trong Khoa chủ động đấu tranh mà còn lan toả đến người thân, quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác với thông tin trên các trang mạng xã hội, phải thực sự tỉnh táo, sáng suốt nhận biết những thông tin nào là đúng, chính xác, thông tin nào là giả, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tránh bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sử dụng để lôi kéo phát tán thông tin sai lệch, kích động người dân hướng theo ý đồ xấu độc của chúng. Phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp phần xây dựng chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, khoa vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.


Tác giả: KCB. Đinh Hữu Long
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?