Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Tháng 05 : 63.385
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoa Chiến thuật tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích hướng tới 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh  xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các vị anh hùng, các thế hệ cha ông đã không ngừng phấn đấu và sẵn sàng hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất của đất nước. Hòa chung không khí vui tươi đó, trong những ngày này, Khoa Chiến thuật đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền hướng tới Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế lao động 01/05 với mục đích chung là:

Đây là dịp để cán bộ, giảng viên ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện, động viên cán bộ, giảng viên trong toàn Khoa nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, phương pháp công tác và kỷ luật của người Đảng viên.

Góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giảng viên trong toàn Khoa; thúc đẩy ý chí quyết tâm, tinh thần, lòng tự hào dân tộc nhằm ra sức đóng góp xây dựng Khoa Chiến thuật vững mạnh về chính trị tư tưởng tạo tiền đề nòng cốt xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước, toàn Học viện Lục quân nói chung và Khoa Chiến thuật nói riêng luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, tích cực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024 nhằm hướng đến:

Mục đích, ý nghĩa, của chiến thắng lịch sử 30 tháng 4; khẳng định truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc các vị anh hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thông qua đó khơi dậy ý chí quyết tâm và nỗ lực cố gắng phấn đấu xây dựng Bộ môn, Khoa vững mạnh toàn diện.

Tôn vinh các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả của Khoa đạt được trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn liền với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12/1976 đã đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam./.


Tác giả: KCT. Hồ Vương Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?