• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.226
Tháng 09 : 45.720
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vai trò của Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại Học viện Lục quân

Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch là một bộ phận cấu thành của công tác Thông tin khoa học quân sự của Học viện Lục quân; được hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Luật Báo chí Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có chức năng thông tin những vấn đề mang tính lý luận, phương pháp luận nghệ thuật quân sự, quốc phòng, khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong lịch sử dựng nước, giữ nước và trong thời kỳ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cho các đối tượng là cán bộ chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; học viên các học viện, nhà trường trong quân đội; cán bộ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, sư đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, chỉ huy quân sự cấp tỉnh (thành phố), huyện (quận). Trong đó có cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân.

Kể từ khi Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch ra số đầu tiên năm 1977, tiền thân là tờ “Thông tin Nghiên cứu Huấn luyện” của Học viện Lục quân, đến nay Tạp chí đã xuất bản được 93 số với hàng ngàn bài báo khoa học, với nhiều chuyên mục, nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao. Quá trình xây dựng và trưởng thành, Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch đã khẳng định được uy tín trong lòng độc giả; vị trí, vai trò quan trọng, cần thiết, bổ ích để cán bộ, sĩ quan trong toàn quân nói chung, ở Học viện Lục quân nói riêng học tập, nghiên cứu, trao đổi. Qua đó, góp phần không nhỏ giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện nâng cao trình độ về nhiều mặt, vận dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Điều này được thể hiện qua những vấn đề sau:

Một là, Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch góp phần nâng cao nhận, thức trách nhiệm nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên

Học viện Lục quân được thành lập cách đây hơn 72 năm (07/7/1946 - 07/7/2018). Suốt chặng đường hơn hai phần ba thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện luôn gắn liền với sự nghiệp giáo dục - đào tạo mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Quân đội qua từng thời kỳ cách mạng; góp phần to lớn vào thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó đến nay, Học viện đã đào tạo hàng trăm khóa học với hơn hàng chục ngàn cán bộ chỉ huy - tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng, hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ quân sự cho Quân đội ta và quân đội các nước bạn Lào, Campuchia. Đội ngũ cán bộ đào tạo tại Học viện đã trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở hầu hết cơ quan, đơn vị trong toàn quân và đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, trở thành tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cùng với đó, Học viện đã có một đội ngũ giảng viên có trình độ cao; 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; nhiều nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà giáo giỏi cấp Bộ. Với những thành tích đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín cao của Quân đội nói riêng và trong hệ thống giáo dục chung của cả nước.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt, với âm mưu phi chính trị hóa Quân đội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì ở các cấp, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó. Muốn vậy, cần phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó đòi hỏi cán bộ, giảng viên, học viên cần phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch đối với công tác nghiên cứu khoa học, bởi lẽ:  

 Cùng với các tạp chí trong hệ thống báo chí của Quân đội, trong thời gian qua, Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch với từng nội dung chuyên mục mang tính riêng biệt, chuyên ngành là nguồn thông tin quan trọng, bổ ích, tin cậy về nhiều lĩnh vực liên quan để cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện nghiên cứu, cập nhật, phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu khoa học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, mà thực chất là đáp ứng kịp thời mục tiêu, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Như vậy, có thể khẳng định, chỉ có nhận thức rõ hơn vai trò của Tạp chí, thì mới có thể góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đồng thời là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mặt công tác này trong thời gian tới.

Hai là, Tạp chí là nguồn tài nguyên quý giá, nguồn tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng Quân đội “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”

Nghiên cứu khoa học, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện. Trong điều kiện tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn ra có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật quân sự đã làm thay đổi diện mạo quốc phòng - an ninh của nhiều nước, với những học thuyết quân sự khác nhau được ra đời, xen lẫn cả những âm mưu bá quyền nước lớn; thủ đoạn tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” được các thế lực phản động trong và ngoài nước thực hiện ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt hơn; tiêu cực do mặt trái của nền kinh tế thị trường tạo ra ngày càng nhiều… Những vấn đề trên tác động rất lớn đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, sĩ quan; đến kết quả tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, học viện và nhà trường trong toàn quân nói chung, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học  của Học viện nói riêng. Để đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đòi hỏi cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện phải thường xuyên học tập xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trong mọi tình huống; nâng cao trình độ về mọi mặt, sẵn sàng và đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của đất nước. Muốn vậy, đòi hỏi cần phải tích cực cập nhật thông tin để đổi mới mạnh mẽ nội dung - phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học sát với nhu cầu thực tiễn đặt ra. 

Với nội dung và số lượng chuyên mục phong phú, các số được phát hành của Tạp chí đã mang đến kịp thời cho bạn đọc khối lượng kiến thức rất lớn, khá đa dạng trong nhiều lĩnh vực như: Kinh nghiệm chiến đấu; những ý kiến trao đổi khoa học về lý luận và thực tiễn chiến thuật, chiến dịch, nghệ thuật quân sự Việt Nam; về quốc phòng an ninh, giáo dục - đào tạo cán bộ chỉ huy - tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn, chuyên ngành binh chủng, quân sự địa phương cấp huyện (quận), tỉnh (thành), đào tạo sau đại học; về khoa học xã hội nhân văn; tổ chức, biên chế quân đội nước ngoài; những kinh nghiệm trong huấn luyện, quản lý, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...  Đây thực sự là nguồn tài nguyên thông tin quý giá vừa để trực tiếp học tập nghiên cứu, vừa làm cho bài giảng lý luận, bài tập thực hành thêm sinh động. Nhờ vậy, nâng cao nhận thức và làm giàu thêm tri thức cho cán bộ, giảng viên, học viên ở các đơn vị trong Học viện. Bên cạnh đó, Tạp chí còn cung cấp thông tin nhận diện âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản sắc dân tộc và nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam… có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong đó có nghiên cứu khoa học ở Học viện.

Ba là, tạp chí là địa chỉ tin cậy, diễn đàn trao đổi khoa học, học tập của cán bộ giảng viên, học viện trong Học viện  

Trải qua thời gian liên tục xây dựng, đổi mới, thực hiện đúng Tôn chỉ mục đích, đó là: Giới thiệu, công bố các công trình khoa học, kết quả nghiên cứu trong học viện và các cơ sở khoa học quân sự có liên quan. Trao đổi các vấn đề về lý luận và thực tiễn chiến thuật - chiến dịch quân sự Việt Nam và công tác giáo dục  - đào tạo của Học viện. Tạp chí Chiến thuật - Chiến dịch đã khẳng định thực hiện tốt chức năng là một diễn đàn khoa học để mọi đối tượng trong và ngoài Học viện phát huy dân chủ về quân sự, cùng trao đổi, bàn luận và nghiên cứu vận dụng về những vấn đề khoa học. Chính vì vậy, Tạp chí đã thu hút được lực lượng cộng tác viên đông đảo trong toàn quân nói chung, Học viện nói riêng với nhiều thông tin hữu ích liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của quân đội nói riêng, quốc phòng - an ninh nói chung. Điều này được thể hiện thông qua số lượng Tạp chí phát hành được tăng từ 1 quý/1 số với vài trăm bản, giới hạn chủ yếu ở các học viện, nhà trường, cơ quan của Bộ, thì nay đã tăng lên 2 tháng/1 số và phát hành đến hơn 3400 đầu mối trong toàn quân, ngoài ra còn kết hợp với phát hành bằng chuyển tải trên mạng LAN, mạng Misten của Quân đội. Về nội dung phong phú trong các chuyên mục được đăng tải trong ấn phẩm được phát hành theo từng số cho thấy, Tạp chí vừa gợi mở những ý tưởng khoa học xuất phát từ thực tiễn khách quan về nghệ thuật quân sự, về khoa học xã hội nhân văn… để các nhà khoa học và những người quan tâm cùng trao đổi, bàn luận; vừa thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học đạt được của đơn vị hay cá nhân được khái quát một cách chặt chẽ, sâu sắc ở nội dung đăng tải trên từng chuyên mục của Tạp chí. Nội dung các vấn đề khoa học của bài báo đăng ở từng chuyên mục của Tạp chí đã cung cấp cho bạn đọc nhiều vấn đề về lý luận chiến thuật, nghệ thuật chiến dịch, lí luận chính trị, kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị… Đây là vấn đề mà cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên trong Học viện quan tâm, cơ sở quan trọng để tìm ra những phát triển mới của cách đánh chiến thuật, nghệ thuật tác chiến chiến dịch và những lĩnh vực khác. Các bài viết được khai thác sâu sắc những vấn đề lí luận mới, bình luận và phân tích khoa học chặt chẽ, nhất là các bài viết của các nhà khoa học, cán bộ chỉ huy ở Học viện.

  Chính nhờ làm tốt chức năng thông tin đa chiều từ Học viện đến các đơn vị, Tạp chí nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch không chỉ là diễn đàn trao đổi thông tin mà còn là nhịp cầu nối đưa khoa học vào đời sống, và ngược lại đặt ra những vấn đề khoa học cần được nghiên cứu đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và quản lý đơn vị. Nhờ vậy, góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu các đề tài khoa học về nghệ thuật quân sự; về khoa học xã hội nhân văn; về đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo… đang được triển khai rộng rãi trong Học viện.

Có thể nói, những kết quả mà Tạp chí nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch đã đạt được trong thời gian qua thể hiện rõ uy tín, vị trí vai trò của nó; phần nào đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về khoa học quân sự; khoa học xã hội nhân văn cho các đơn vị, nhà trường, học viện trong toàn quân. Vì thế, Tạp chí đã được Tổng cục Chính trị đánh giá là một trong những tạp chí có chất lượng tốt trong hệ thống các tạp chí của Quân đội. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch khi đưa vào xét duyệt các chức danh Phó giáo sư, nhà giáo ưu tú, giảng viên giỏi đều được các hội đồng thẩm định đánh giá cao. Tuy nhiên, trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ và nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động quân sự, đòi hỏi Tạp chí cần tăng cường đổi mới chuyên mục, đa dạng phong phú các loại thông tin, và đặc biệt là nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chủ quản Tạp chí; nâng cao chất lượng công tác biên tập - xuất bản; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ cán bộ, giảng viên đối với việc nâng cao chất lượng Tạp chí; tăng cường hoạt động liên kết, trao đổi; tiếp tục đổi mới hình thức, chuyên mục Tạp chí

Trong xu hướng phát triển ngày càng cao của khoa học nói chung, khoa học quân sự nói riêng, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, huấn luyện, xây dựng Quân đội luôn có sự phát triển phù hợp với tình hình mới; đòi hỏi, Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch phải không ngừng phấn đấu, đổi mới cả nội dung và hình thức, để thu hút số lượng độc giả ngày càng đông hơn, và ngày càng xứng đáng với sự yêu mến tin cậy của đông đảo bạn trong toàn quân; thật sự là người bạn thân thiết của cán bộ, giảng viên; là người thầy tin cậy, yêu mến của nhiều độc giả./.

N.N.N


Tác giả: PKHQS. Nguyễn Như Ngạn
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?