Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 861
Tháng 06 : 55.907
Tháng trước : 88.157
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số biện pháp giáo dục, quản lý quân nhân ở Học viện Lục quân tham gia mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Trước bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ cùng với nhịp sống của xã hội, việc sử dụng các trang mạng xã hội đối với quân nhân là nhu cầu khách quan, chính đáng. Sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu rất cao cả về phẩm chất, năng lực và trình độ đối với quân nhân - lực lượng nòng cốt, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng quân đội. Để giáo dục, quản lý quân nhân trong Học viện Lục quân tham gia mạng xã hội có hiệu quả, cần tiến hành đồng bộ những biện pháp sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và các tổ chức đối với việc giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, bảo đảm mọi hoạt động tham gia mạng xã hội của quân nhân phải được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm với cấp ủy và người chỉ huy cấp trên về kết quả giáo dục, quản lý quân nhân thuộc quyền tham gia mạng xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và các tổ chức trong việc giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội đó là:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội.

- Nâng cao chất lượng quản lý của chỉ huy các cấp, trực tiếp là chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ đào tạo, trung tâm bảo đảm huấn luyện, đại đội vệ binh… trong toàn Học viện đối với quân nhân.

Cán bộ, giảng viên, học viên tại Học viện Lục quân tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội

Đổi mới, hoàn thiện phương pháp giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội. Phương pháp có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả giáo dục, quản lý. Để giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội có hiệu quả, cần sử dụng tổng hợp, linh hoạt, sáng tạo các phương pháp như giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về những tác động tiêu cực của mạng xã hội, nêu gương, động viên những quân nhân biết sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích như tham gia tích cực các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của đơn vị; đồng thời, kiểm tra chấn chỉnh những hành vi vi phạm quy định của đơn vị trong sử dụng, khai thác thông tin trên mạng xã hội của quân nhân.

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động của quân nhân trong tự giáo dục, tự quản lý khi tham gia mạng xã hội

Quân nhân vừa là khách thể của hoạt động giáo dục, quản lý, vừa là chủ thể của hoạt động này. Do đó, phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong tự giáo dục, tự quản lý khi tham gia mạng xã hội. Trong môi trường tập thể dù được giáo dục, định hướng tốt đến đâu nếu bản thân chủ thể tiếp nhận không phát huy được tính tích cực, chủ động trong tự phòng, chống thì hiệu quả của hoạt động này tất yếu sẽ không cao. Phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của quân nhân trong tự giáo dục, tự quản lý khi tham gia mạng xã hội cần phải gắn chặt với nâng cao lý tưởng xã hội chủ nghĩa và ra sức phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bốn là, hoàn thiện các cơ chế quản lý đối với việc sử dụng mạng xã hội của quân nhân trong quân đội ta nói chung và Học viện Lục quân nói riêng

Mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thực sự của giới trẻ nói chung, quân nhân nói riêng. Tuy nhiên, nếu mạng xã hội phát triển tự phát thiếu định hướng, quản lý thì những tác động tiêu cực của nó đối với quân nhân là rất lớn, đó còn là mảnh đất để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Với những tiện ích không thể phủ nhận trong thế giới hiện đại, mạng xã hội có thể được ví như một thứ vũ khí lợi hại trong chiến tranh thông tin.

- Trong công tác quản lý việc sử dụng mạng xã hội của quân nhân cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong Học viện, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với địa phương trên địa bàn nơi đóng quân, địa phương nơi cư trú. Tránh đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến sơ hở, buông lỏng trong quản lý. Trong quản lý, phải đặt ưu tiên lợi ích về văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh lên hàng đầu.

Năm là, coi trọng xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú lành mạnh

Môi trường văn hóa ở Học viện Lục quân lành mạnh, tiến bộ giữ vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội. Đó là môi trường, điều kiện thuận lợi để trau dồi kiến thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của quân nhân; góp phần định hướng, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của quân nhân vừa giữ gìn và phát triển các giá trị chuẩn xã hội, vừa phòng, chống các tác động tiêu cực của mạng xã hội. Do vậy môi trường văn hóa ở đơn vị được coi là cầu nối giữa việc định hình, mở rộng và đáp ứng nhu cầu văn hóa với giữ gìn, phát triển phẩm chất, năng lực tự giáo dục, tự quản lý của quân nhân tham gia mạng xã hội.

Bên cạnh đó, làm tốt việc xây dựng cảnh quan, đảm bảo cơ sở vật chất môi trường văn hóa ở Học viện. Xây dựng các mối quan hệ trong đơn vị tốt đẹp, lành mạnh. Mặt khác, xây dựng môi trường văn hóa ở Học viện lành mạnh, tiến bộ phải gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Do vậy, các cơ quan, khoa, hệ… cần tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động như: kết nghĩa, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, trao đổi với chính quyền và đoàn thể địa phương. Nắm bắt tình hình địa bàn kịp thời bổ sung vào chủ trương, biện pháp quản lý quân nhân ở Học viện.

Sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu rất cao cả về phẩm chất, năng lực và trình độ đối với quân nhân - lực lượng nòng cốt, có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng quân đội. Trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, mạng xã hội sẽ còn tiếp tục có những ảnh hưởng sâu rộng hơn nữa đối với đời sống con người. Bên cạnh những tác động tích cực, các trang mạng xã hội sẽ tiếp tục gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của quân nhân. Vì vậy, để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho quân nhân tham gia mạng xã hội, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải thường xuyên coi trọng việc giáp dục, quản lý quân nhân; đồng thời ngăn ngừa, hạn chế, xóa bỏ những yếu tố cản trở quá trình trưởng thành, phát triển và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của quân nhân, những tác động xấu do mạng xã hội gây ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.        

T.V.T


Tác giả: KQC. Trần Văn Tuấn
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?