Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 157
Tháng 07 : 43.902
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân tập trung nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Lao động trong Quân đội có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; môi trường và điều kiện làm việc chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố; ngành nghề lao động đa dạng, phức tạp; nhiều công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, rất dễ xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ), cháy nổ, bệnh nghề nghiệp (BNN). Do đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) trong Quân đội mang đặc trưng riêng và thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm.

Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi có Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 399-CT/QU ngày 05/6/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong Quân đội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Học viện Lục quân đã có nhiều chủ trương, biện pháp kiện toàn hệ thống quản lý, chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác an toàn, bảo hộ lao động và cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước bằng các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác ATVSLĐ. Việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đôn đốc thực hiện các mặt công tác ATVSLĐ trong toàn Học viện được thực hiện thường xuyên, đúng quy định; nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ của quân nhân và người lao động có nhiều chuyển biến; môi trường, điều kiện lao động được cải thiện, bảo đảm an toàn, sức khỏe trong sản xuất và thực hiện nhiệm vụ; các chế độ chính sách về bảo hộ lao động của Nhà nước được triển khai thực hiện đầy đủ, thống nhất; TNLĐ, sự cố cháy nổ và BNN trong toàn Học viện được giảm thiểu.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ trong những năm vừa qua còn có những hạn chế, tồn tại như: một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ, còn chủ quan, đơn giản trong việc thực hiện các quy định ATLĐ để xảy ra TNLĐ, sự cố cháy nổ; sự cố mất an toàn về điện như cháy nổ, chập điện; người lao động chưa thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với các hệ thống, thiết bị điện đang sử dụng tại cơ quan, đơn vị; việc chấp hành quy định tự kiểm tra về ATVSLĐ, PCC ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế: ý thức trách nhiệm của một số cá nhân chưa cao trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ tại nơi làm việc, còn để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

Để chủ động triển khai nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu trong tình hình mới, cần tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng ở từng đơn vị đối với công tác ATVSLĐ

Cụ thể hóa Chỉ thị số 399- CT/QU ngày 05/6/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, nhất là các đối tượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cất giữ, bảo quản, sửa chữa, xử lý TBKT và trong huấn luyện, SSCĐ. Triển khai tích cực, có hiệu quả chương trình hành động ATVSLĐ, PCBNN.

Lễ Mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hai là, nâng cao chất lượng và tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, chú trọng kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất ATLĐ tại nơi làm việc và phòng ngừa nguy cơ TNLĐ, sự cố cháy nổ do điện, sét, hàn cắt kim loại, làm việc trên cao, vật đè rơi, máy móc... Tập trung huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật ATLĐ, kỹ năng làm việc cho người chỉ huy đơn vị, người làm công tác ATVSLĐ và các đối tượng lao động trực tiếp; đặc biệt chú trọng việc huấn luyện thực hành cho chiến sĩ mới. Trong huấn luyện bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật phải trực tiếp kiểm tra chất lượng vũ khí, đạn dược trước khi đưa vào sử dụng. Thường xuyên luyện tập phương án PCCN tại khu kỹ thuật; đánh giá, rút kinh nghiệm các biện pháp xử lý tình huống một cách hiệu quả. Tổ chức phát quang phòng chống cháy lan, bổ sung đủ nguồn nước phục vụ chữa cháy; sửa chữa, khắc phục các công trình, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy bị hư hỏng, xuống cấp và bổ sung theo quy định. Bảo đảm cho hệ thống chữa cháy phải luôn ở trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Từng bước đưa chương trình, nội dung huấn luyện ATVSLD vào công tác huấn luyện tại cơ quan và các đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLÐ.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ và kiểm định kỹ thuật an toàn

Thực hiện thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ phải lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tiến hành kiểm tra cụ thể từng nội dung công việc, dây chuyền công nghệ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc duy trì nền nếp chính quy trong quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật (TBKT); việc chấp hành quy định về công tác ATVSLĐ, PCCN và trang thiết bị an toàn đối với các kho TBKT, nhất là kho đạn dược, vật liệu nổ. Sau thanh tra, kiểm tra phải tổ chức rút kinh nghiệm và kiến nghị khác phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra.

Bốn là, thực hiện đầy đủ việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ, sự cố cháy nổ

Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ công tác khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo TNLĐ, sự cố cháy nổ; đơn vị để xảy ra TNLĐ. Tổ chức phối hợp điều tra TNLĐ, sự cố cháy nổ theo phân cấp, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thời gian, khách quan, trung thực; tiến hành phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra TNLĐ, sự cố cháy nổ và tổ chức rút kinh nghiệm, thực hiện các biện pháp ngăn chặn tái diễn; kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân có hành vi vi phạm quy định về chỉ huy quản lý, quy phạm kỹ thuật an toàn, quy định của ngành để xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập PCCC tại Học viện.

Năm là, đẩy mạnh hiệu quả đầu tư công nghệ, cải thiện điều kiện lao động

Tăng cường củng cố nâng năng, trình độ công nghệ cho sản xuất, sửa chữa TBKT tại các cơ sở BĐKT và mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Xây dựng đồng bộ mặt bằng triển khai công nghệ bảo quản, sửa chữa, sản xuất, bảo đảm thông gió, chiếu sáng, giảm độ ồn và nồng độ khí, hơi, xử lý chất thải theo đúng tiêu chuẩn, những nơi không đủ điều kiện phải nghiên cứu khắc phục kịp thời; các mô hình học cụ huấn luyện phải dễ khai thác sử dụng, độ an toàn cao. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt ưu tiên những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, với các chủ trương, biện pháp cụ thể, đồng bộ, sát thực của cơ quan năng và đơn vị, tin tưởng rằng, công tác ATVSLĐ sẽ có nhiều hiệu quả, Học viện không có tai nạn lao động do lỗi chủ quan xảy ra không chỉ trong tháng ATVSLĐ mà cả trong thời gian tới./.


Tác giả: KHCKT. Nguyễn Thành Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?