• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.120
Tháng 05 : 56.582
Tháng trước : 122.392
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kinh nghiệm tham gia hoạt động công tác thông tin KHQS của Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Những năm qua, các đơn vị trong toàn Học viện thường xuyên làm tốt việc giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác thông tin khoa học quân sự. Cùng với các đơn vị trong toàn Học viện, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã bám sát hướng dẫn, tích cực đưa hoạt động thông tin khoa học quân sự của Học viện đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực góp phần tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; định hướng tư tưởng kịp thời cho cán bộ, giảng viên, học viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa, Học viện.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Thông tin khoa học quân sự của Khoa thiếu so với nhu cầu thực tế công việc. Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy Khoa đã căn cứ vào thực tiễn nhiệm vụ cụ thể, phân công, giao nhiệm vụ hợp lý, điều hành linh hoạt; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn và cơ quan chức năng nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tin khoa học quân sự. Trong năm 2020, cán bộ, giảng viên trong khoa đã tham gia đầy đủ các buổi thông tin chuyên đề KHQS; tham gia 15 bài bài báo khoa học trên các tạp chí có chỉ số ISSN. Những hoạt động trên đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng nội dung bài giảng, cũng như năng lực, trình độ, phương pháp nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trong Khoa.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, với những kết quả đạt được, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong tham gia hoạt động Thông tin khoa học quân sự như sau.

Một là, cấp ủy, chỉ huy Khoa thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên về công tác Thông tin khoa học quân sự

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên về công tác Thông tin khoa học quân sự là yếu tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác Thông tin khoa học quân sự. Nắm rõ tầm quan trọng của vấn đề này, ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, cấp ủy, chỉ huy Khoa đã chủ động quán triệt sâu sắc, cụ thể các chỉ thị, kế hoạch, quy chế, hướng dẫn của Phòng Thông tin Khoa học quân sự đến từng bộ môn và cán bộ, giảng viên; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng giảng viên, phát huy cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các chỉ tiêu công tác Thông tin khoa học quân sự. Thông qua hoạt động Thông tin khoa học quân sự đã thôi thúc cán bộ, giảng viên không ngừng tìm tòi, khai thác thông tin, tích lũy kiến thức, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện trong tình hình mới.

Khoa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020 -2021

Hai là, cấp ủy, chỉ huy Khoa chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động Thông tin khoa học quân sự

Từ nhận thức đúng về công tác Thông tin khoa học quân sự, cấp ủy, chỉ huy Khoa, bộ môn và từng giảng viên chủ động xây dựng kế hoạch Thông tin khoa học quân sự cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai, đôn đốc thực hiện nghiêm kế hoạch đã xác định. Khoa đã phối hợp với Phòng Thông tin KHQS xây dựng các video clip bài giảng cho đối tượng cao cấp lý luận chính trị; lắp đặt mạng MISTEN, kết nối trang Portal; trang bị tủ sách, báo, tài liệu khoa học phong phú, đa dạng, thuận tiện cho cán bộ, giảng viên tra cứu, khai thác, thu thập thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy Khoa luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động thông tin khoa học do Học viện tổ chức; giao nhiệm vụ cụ thể tham gia viết báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài Học viện, viết các tin trên trang thông tin nội bộ phản ánh các hoạt động của đơn vị đảm bảo tính thời sự, tính thực tiễn, tính định hướng chính trị cao nhất.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động Thông tin khoa học quân sự cho đội ngũ giảng viên trẻ

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động Thông tin khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ là một nội dung công tác quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin khoa học, nâng cao năng lực viết, tiếp cận và giải quyết vấn đề nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Đội ngũ giảng viên trẻ của Khoa hầu hết có trình độ đại học trở lên, khả năng hoạt động thông tin khoa học quân sự tương đối tốt. Cấp ủy, chỉ huy Khoa xác định đội ngũ giảng viên trẻ là nhân tố hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động Thông tin khoa học quân sự của Khoa. Do đó, quá trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham gia hoạt động thông tin khoa học quân sự cần được tiến hành bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, như: thông qua ngày phương pháp tổ chức trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng viết bài báo khoa học, bài đăng trên các trang mạng; tập huấn sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng mạng MISTEN, trang Portal ... Tổ khoa học của Khoa tổ chức thông qua nội dung bài báo của giảng viên trẻ trước khi gửi đăng tạp chí nghiêm túc, cụ thể, chặt chẽ. Tạo mọi điều kiện cho giảng viên trẻ tham gia các buổi thông tin khoa học của Học viện, cập nhật các nội dung thông tin từ chuyên đề, luận văn, luận án, thông tin trên mạng MISTEN, trang Portal để bổ sung tri thức mới.

Thời gian tới, dưới tác động mạnh mẽ của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, khoa học quân sự trong nước và thế giới có bước phát triển mạnh mẽ, công tác Thông tin khoa học quân sự ngày càng phát triển không ngừng. Đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, đội ngũ cán bộ Học viện Lục quân nói chung cần chủ động tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu những nội dung mới, thiết thực phục vụ trực tiếp cho hoạt động Thông tin khoa học quân sự của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới./.

N.Q.D


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Quốc Duy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?