• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.914
Tháng 11 : 187.007
Tháng trước : 173.195
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Động lực mới, khí thế mới trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm học 2021-2022 của Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”[1], và “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”[2]. Những năm qua, cán bộ, giảng viên Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Nhận thức đúng đắn nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị của Khoa và của Học viện. Vì vậy cấp ủy, chỉ huy Khoa luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng động cơ thi đua tích cực cho cán bộ, giảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo phương châm “ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; tạo bước chuyển biến thực sự về chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học qua từng năm học.

Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giảng viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ và kỹ năng sư phạm. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn để bổ sung cho hoạt động giảng dạy. Trong những năm qua, Khoa luôn được đánh giá là “ cờ đầu” trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và nghiên cứu khoa học tốt ở Học viện Lục quân.

Sức mạnh đoàn kết, sự nỗ lực của tập thể Khoa đã được cấp trên ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý như: Năm 2017 và 2018, Khoa được tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”; Năm 2019 và 2020, Khoa đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; từ năm 2017 đến năm 2020, Khoa được tặng 05 Bằng khen cấp Bộ Quốc phòng, 15 Bằng khen cấp Học viện và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” 

Có thể khẳng định, Phong trào thi đua Quyết thắng của Khoa những năm qua đã triển khai toàn diện, đúng hướng cả diện rộng và chiều sâu, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện. Thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân cách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, giảng viên, tạo cơ sở chính trị, tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện.

Thông qua phong trào thi đua, giá trị và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được tôn vinh, tỏa sáng; khẳng định rõ nét bản lĩnh, nhân cách người quân nhân cách mạng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, Phong trào thi đua Quyết thắng cũng đã thực sự trở thành đòn bẩy, tạo nền tảng vững chắc, động lực mới, khí thế mới để đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Khoa tiếp tục phát huy thực hiện tốt hơn nữa trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2021-2022, góp phần tích cực vào thành tích chung của Học viện.

Để chủ đề thi đua: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với tư tưởng chỉ đạo: “Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng” của Phong trào thi đua Quyết thắng Năm học 2021-2022 đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực, Chi ủy, Chi bộ, bí thư và người chỉ huy xác định rõ cần triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua khen thưởng. Đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các mục tiêu thi đua.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, giảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tính tự giác, tích cực, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào thi đua Quyết thắng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, xây dựng quy chế và tổ chức đánh giá kết quả thi đua hằng tháng của các bộ môn và thành tích của cá nhân, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích cao. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai lệch về nhận thức, hành động trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến. Kịp thời bổ sung, kiện toàn và thực hiện tốt nền nếp hoạt động của Tổ thi đua năm học 2021-2022.

Phấn khởi, tin tưởng trước những thành tích đã đạt được trong những năm qua, toàn thể cán bộ, giảng viên, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Phong trào thi đua Quyết thắng năm học 2021-2022; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới.

 

Tài liệu tham khảo:

[1]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, Tập 7, tr. 407.

[2]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, Tập 7, tr. 146.

N.Q.D

 


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Quốc Duy
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?