• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.059
Tháng 03 : 13.612
Tháng trước : 42.268
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, đảng viên Hệ Đào tạo Sau đại học học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người để lại cho Đảng ta một di sản, một bài học lớn, là tấm gương mẫu mực về thực hành tự phê bình và phê bình, có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tìm ra những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm để khắc phục, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, giúp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ngày một tiến bộ, trưởng thành. “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng mạnh thêm. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên, đảng viên và cán bộ cần phải nâng cao giác ngộ tư tưởng, ngăn ngừa tư tưởng tự cao tự đại, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thu sự phê bình của người khác”. Đối với tổ chức Đảng, theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tự phê bình và phê bình sẽ giúp gột rửa, lọc bỏ những sai lệch, những bất đồng, trên cơ sở đó tạo nên sự kết dính, gắn bó hữu cơ trong nội bộ Đảng. Người viết: “Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”.

Đại hội Chi bộ lớp NCS29 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những chỉ rõ vị trí, ý nghĩa và sự cần thiết phải tiến hành tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng và đảng viên, mà Người còn chỉ rõ cách thức và phương pháp tiến hành để bảo đảm cho các hoạt động đó mang lại hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Theo Người, trước hết, tự phê bình và phê bình phải tiến hành thường xuyên. Bởi vì con người ta hôm nay tốt, không có nghĩa ngày mai vẫn cứ tốt; người hôm nay mắc sai lầm, sửa chữa rồi, không có nghĩa ngày mai không thể mắc sai lầm nữa. Vì vậy, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên: “Mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa". Phải như thế Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công. Nếu không làm thường xuyên thì khuyết điểm sẽ ngày càng tích tụ nhiều lên, lấn át ưu điểm. Những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham ô, tham nhũng, vi phạm tư cách đảng viên, nguyên nhân suy cho cùng là do không thường xuyên tự phê bình và tiếp thu phê bình.

Trong quan hệ giữa tự phê bình và phê bình thì tiến hành tự phê bình mình trước, tự phê là chính, phê bình người sau, phê bình là phụ. Người cách mạng là người tiến hành cải tạo xã hội và cải tạo chính bản thân mình, song: “Tự mình, không đánh thắng được khuyết điểm của mình, mà muốn đánh thắng kẻ địch, tự mình không cải tạo được mình, mà muốn cải tạo xã hội thì thật là vô lý. Vì vậy, người cách mạng nhất định phải thật thà tự phê bình và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm”.

Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phê bình mình cũng như phê bình người, phải ráo riết, triệt để, thật thà không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Con người ta, có làm việc thì có sai lầm, mỗi sai lầm đều gắn với con người cụ thể, nhưng khi phê bình, Hồ Chí Minh lại đặt vấn đề phê bình việc chứ không phê bình người, bởi lẽ: cán bộ, đảng viên ta là những người ưu tú, trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ mà cách mạng giao cho, đặc biệt là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, mới mẻ, họ không tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm. Theo Bác: “Trừ những người cố ý phá hoại, ngoài ra không ai cố ý sai lầm, sai lầm là vì không hiểu, không biết”. Chính vì vậy, khi phê bình là ta phê việc làm không tốt của họ chứ không nhằm phê phán con người họ. Người cho rằng, "Phê bình cho đúng, chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm".

Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, hướng dẫn của các cơ quan, sự giúp đỡ của các đơn vị, thời gian qua, Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học luôn coi trọng tự phê bình và phê bình, khẳng định tự phê bình và phê bình là biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững và tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, là biện pháp hàng đầu để xây dựng Hệ thật sự vững mạnh về chính trị, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy ở một số chi bộ lớp học viên có lúc sinh hoạt tự phê bình và phê bình chất lượng chưa cao; đảng viên chưa mạnh dạn, thẳng thắn phê bình những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí, đồng đội, của cán bộ lớp, còn nể nang, né tránh trong phê bình.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, Đảng ủy Hệ đã lãnh đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Học viện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của tự phê bình và phê bình, thời gian tới cán bộ, đảng viên Hệ Đào tạo Sau đại học tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình để họ hiểu rõ vị trí, vai trò, sự cần thiết, nắm vững cách thức, phương pháp tiến hành tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết duy trì, thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ các lớp học viên. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, chống mọi biểu hiện tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ địa phương, mất đoàn kết.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên phải đứng trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để kiểm tra lại trách nhiệm, tư cách và năng lực của mình. Kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình với phê bình; giữa phê bình từ trên xuống và phê bình từ dưới lên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát của lãnh đạo, chỉ huy Hệ; đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ lớp phải gương mẫu đi đầu trong tự phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Ba là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên không thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tự phê bình và phê bình, nhất là những người có thái độ thành kiến, trù dập người phê bình; có biện pháp bảo vệ người phê bình đã dũng cảm đấu tranh, nói thẳng, nói thật; đồng thời, phải có biện pháp buộc người có khuyết điểm, bị phê bình phải sửa chữa khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường “tự sai, tự sửa”; phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì; giải quyết đúng đắn, kịp thời nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên./.

N.Đ.K


Tác giả: HSDH. Nguyễn Đức Khởi
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?