• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Tháng 10 : 102.292
Tháng trước : 140.031
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phủ nhận vai trò của Quốc hội - âm mưu, thủ đoạn chống phá rất nguy hiểm của các thế lực thù địch hiện nay

Càng đến gần ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá quyết liệt. Trong đó, phủ nhận vai trò của Quốc hội là âm mưu, thủ đoạn rất nguy hiểm, cần phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội nước ta trong hơn 75 năm qua, góp phần vào sự thành công của Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021 ở nước ta.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội, ra sức tung tin, phát tán các tài liệu nhằm phá hoại Cuộc bầu cử ở nước ta. Chúng cho rằng “vai trò thực của Quốc hội là giả hiệu”, “các phe phái trong Đảng đã phân chia các vị trí; Quốc hội thông qua chỉ là để hợp thức hóa các quyết định của Đảng về nhân sự cao cấp trong bộ máy nhà nước”… Đây là âm mưu, thủ đoạn phá hoại trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử của ta, mục đích sâu xa và thâm độc của chúng là phủ nhận vai trò của Quốc hội nói riêng và Nhà nước ta nói chung.

Trở lại lịch sử cách đây 75 năm, ngày 06/01/1946 nhân dân cả nước tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là sự khởi đầu một chế độ bầu cử dân chủ, văn minh và tiến bộ ở nước ta, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm và sự thống trị của bọn thực dân Pháp. Đồng thời, khẳng định quyền làm chủ, là chủ của toàn thể nhân dân Việt Nam thể hiện trong trong việc sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt cho nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước Việt Nam độc lập. Trong đó, vai trò của Quốc hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rất rõ “Quốc hội là một tổ chức tiêu biểu cho dân quyền, dân chủ, do tổng tuyển cử tự do bầu ra”(1); “Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi”(2); “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương”(3); “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định”(4).  Từ khi ra đời đến nay, Quốc hội đã thể hiện rõ vị trí vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vị trí đặc biệt này xuất phát từ việc Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra. Trên thực tế, Quốc hội nước ta trải qua 75 năm hoạt động đã đóng góp cực kỳ quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực sự là Quốc hội của dân, do dân, vì dân, hoạt động đúng chức năng lập pháp và cơ quan giám sát quyền lực của Nhà nước và nhân dân. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ thành công của Quốc hội nước ta với “những thành tựu và dấu ấn đậm nét về hoạt động của Quốc hội trên các phương diện lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động đối ngoại được in sâu trong mỗi chúng ta và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri cũng như nhân dân cả nước”(5). Điều đó khẳng định, luận điệu “vai trò thực của Quốc hội là giả hiệu” của các thế lực thù địch là hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ!

Không chỉ vậy, các thế lực thù địch còn tung ra luận điệu xuyên tạc rằng “các phe phái trong Đảng đã phân chia các vị trí; Quốc hội thông qua chỉ là để hợp thức hóa các quyết định của Đảng về nhân sự cao cấp trong bộ máy nhà nước” nhằm phủ nhận vai trò của Quốc hội trong bầu cử các chức danh nhà nước, chính phủ, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước của ta. Đây là thủ đoạn vô cùng nguy hiểm. Chúng không chỉ phá hoại Cuộc bầu cử của chúng ta mà còn gieo rắ sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào Đảng, Nhà nước của một bộ phận nhân dân. Ngay cả việc chúng quy chụp, bịa đặt rằng “các phe phái trong Đảng” là nhằm xóa nhòa truyền thống đoàn kết trong Đảng hơn 91 năm qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”(6). Đó không chỉ là truyền thống mà còn là nguyên tắc sống còn, là nguồn sức mạnh của Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, chúng quy chụp cho cái gọi là “các phe phái trong Đảng” thì quả là một sự bịa đặt không hơn không kém! Hơn nữa, một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước nói chung, Quốc hội nói riêng, không chỉ bằng đường lối, chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn trực tiếp công tác cán bộ. Do đó, việc giới thiệu cán bộ, đảng viên của Đảng vào các cơ quan của Nhà nước là thuộc chức năng và phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngay trong Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 “Về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, đã chỉ rõ: “Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ”. Đồng thời, Chỉ thị nhấn mạnh: Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Trên cơ sở đó, Chỉ thị cũng yêu cầu việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật (7)... Như vậy, không thể có cái gọi là “Quốc hội thông qua chỉ là để hợp thức hóa các quyết định của Đảng về nhân sự cao cấp trong bộ máy nhà nước” như các thế lực thù địch vu khống, bịa đặt và xuyên tạc!

 Để đấu tranh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật về công tác bầu cử ở nước ta, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri cả nước nói chung, cán bộ đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện Lục quân nói riêng, cần luôn nêu cao cảnh giác cách mạng; tích cực học tập, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những thành tựu đã đạt được của Quốc hội trong hơn 75 năm qua. Đồng thời, nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác chuẩn bị và thực hiện bầu cử. Đặc biệt, thấm nhuần các quy định trog Hiến pháp và pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Cuộc bầu cử, thực hiện nghiêm các quy định trong bầu cử, phát huy dân chủ trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, đại diện cho quyền của mình trong Hội đồng nhân dân và Quốc hội, góp phần vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

-------------------

Tài liệu tham khảo:

- (1). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật Hà Nội, 2011, tập 4, tr.174.

- (2). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật Hà Nội, 2011, tập 9, tr.376.

- (3), (4). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật Hà Nội, 2011, tập 12, tr.375, 376.

- (5). Báo Quân đội nhân dân, Số 21543, thứ Tư, ngày 31/3/2021, tr.7.

- (6). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật Hà Nội, 2011, tập 15, tr.611,

- (7). Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 “Về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Hà Nộ, 2020, tr.2,3.


Tác giả: HSDH. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?