• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 194
Tháng 08 : 56.942
Tháng trước : 107.505
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động đấu tranh với những âm mưu phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Thời gian gần đây, trên không gian mạng các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Tuy nhiên, đối với các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, đây là thời điểm để chúng tăng cường các hoạt động chống phá. Trên không gian mạng, nhiều tổ chức phản động lưu vong như "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều Đại Việt" và một số cá nhân, hội nhóm chống đối ở trong nước đang ráo riết kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến bầu cử. Thông qua hàng trăm trang web, trang mạng xã hội tự lập, chúng liên tục tung những bài viết, bài phỏng vấn chứa đựng nội dung tiêu cực, thông tin không chính xác về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta, như “Không thể có bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”, “Bầu cử chỉ là hình thức vì Đảng đã sắp xếp trước rồi”… Từ những nhận định phiến diện, chúng quy kết rằng cuộc bầu cử do Đảng cộng sản lãnh đạo là không đúng pháp luật, đưa ra yêu sách đòi Đảng cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử. Xuất phát từ thực tế khách quan, chúng ta khẳng định luận điệu của các thế lực thù địch rêu rao là hoàn toàn sai sự thật. Bởi lẽ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước ta quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Song song với phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, chúng vận động, xúi giục những kẻ bất mãn, chống đối chế độ đăng ký tự ứng cử. Điều này chúng ta đã không lạ với việc tự ứng cử của các “nhà dân chủ” và một số văn nghệ sĩ biến chất ở cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương, các đối tượng này lên mạng xã hội lu loa rằng: chỉ có những người “theo phe” Đảng Cộng sản mới có cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội, Đảng Cộng sản cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội… Chúng cố tình tung tin bịa đặt, quy chụp trước sự thật hiển nhiên quy định của pháp luật Việt Nam về bầu cử: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là của công dân, là quyền được hiến định. Không ai có quyền cản trở việc công dân thực hiện những quyền này. Việc lựa chọn những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo đúng quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, trước vấn đề về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đặc biệt là về số lượng đại biểu là người ngoài Đảng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị cũng cố tình xuyên tạc, biến tướng bản chất vấn đề. Tại Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 - 50 đại biểu (5 - 10%). Từ đây, với mưu đồ chống phá công tác bầu cử, chúng suy diễn, đưa ra những luận điệu hướng lái, cho rằng Đảng quy định số lượng đại biểu ngoài Đảng là quá ít, cần phải “cân bằng quyền lực” trong Quốc hội bằng cách chia một nửa số ghế cho những người ngoài Đảng…; thậm chí, có đối tượng còn đòi xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, đòi hỏi phải tiến hành bầu cử theo phương thức của các nước tư bản… 

Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù trên không gian mạng, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, thiết nghĩ chính quyền các cấp cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên nhân dân tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử.

Hai là, tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn; tránh để các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội xúi giục, kích động nhân dân tụ tập đông người, khiếu kiện, chống đối chính quyền.

Ba là, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trên không gian mạng; có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với nỗ lực của cơ quan nhà nước và đoàn thể xã hội tổ chức cuộc bầu cử, luôn đòi hỏi mỗi người dân phát huy cao quyền, nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Không ủng hộ, không chia sẻ các thông tin xấu độc, có mục đích phá hoại bầu cử, chống phá Đảng và chế độ. Bày tỏ rõ quan điểm, thể hiện chính kiến phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng cũng như ngoài xã hội. Tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động bầu cử ở địa phương./.


Tác giả: KCHTM. Đào Đình Trường
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?