• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 200
Tháng 10 : 102.446
Tháng trước : 140.031
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đăng đàn tự ứng cử” – thủ đoạn chống phá rất nguy hiểm của các thế lực thù địch

Gần đây, các thế lực thù địch đang dùng thủ đoạn tuy không mới nhưng rất nguy hiểm, đó là tuyên truyền, cổ súy, lôi kéo, kích động số đối tượng cơ hội, bất mãn, chống đối chính trị “tích cực” tham gia “tự ứng cử”. Chúng đăng đàn “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”; tung ra những luận điệu vô lý “Mặt trận Tổ quốc cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người ứng cử là vi phạm luật pháp”; hoặc đưa ra những lời mị dân nhạt nhẽo, sáo rỗng như: “Nếu được vào Quốc hội có thể đóng góp những ý kiến và việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong đó tập trung vào ba chức năng làm luật, giám sát và đại diện”. Thâm hiểm hơn, chúng còn kích động người dân “tự ứng cử đại trà” gây rối loạn trong công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cuộc bầu cử). Đây là những thủ đoạn rất nguy hiểm nhằm phá hoại Cuộc bầu cử của chúng ta. Vì vậy, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trước Cuộc bầu cử là việc làm rất cần thiết và cấp bách hiện nay.

Trước hết, các thế lực thù địch đăng đàn “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” là một hoạt động vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, mà trực tiếp là Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật bầu cử). Bởi vì, trong Luật bầu cử quy định rõ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia là cơ quan được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập, có nhiệm vụ Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… Trong đó, Điều 14 Luật bầu cử đã quy định nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử quốc gia: “Nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân , cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi đến” và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác trong quy trình ứng cử bầu đại biểu Quốc hội “quy định về ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”v.v... Vì vậy, việc đăng đàn “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” là trái với quy định của Luật bầu cử, là hành động vi hiến không thể chấp nhận được. Và ở Việt Nam cũng không cần cái gọi là “diễn đàn tự ứng cử” như chúng đang âm mưu thực hiện. Chẳng qua thủ đoạn ấy đều nhằm phá hoại công tác chuẩn bị bầu cử của chúng ta, gây sự hoài nghi của nhân dân vào đội ngũ cán bộ được giới thiệu để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thậm chí, chúng còn thực hiện mưu đồ “chui sâu, leo cao” để dễ bề chống phá Nhà nước ta từ bên trong, như chúng đã từng làm từ những kỳ Quốc hội khóa trước. Vì vậy, nếu chúng ta chuẩn bị không tốt, tuyên truyền không sâu, kỹ về công tác bầu cử thì cử tri rất dễ bị mất phương hướng và thực hiện quyền bầu cử của mình không đúng hoặc bị sập bẫy, bị lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Để cổ súy cho cái diễn đàn “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”, các thế lực thù địch lôi kéo số đối tượng cơ hội, bất mãn, chống đối chính trị “tích cực” tham gia “tự ứng cử”; kích động nhân dân tham gia “ứng cử đại trà”, làm cho công tác chuẩn bị bầu cử rối loạn, khó thành công. Đây là thủ đoạn tuy không mới, nhưng nếu không được ngăn chặn, xử lý nghiêm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Bởi vì, những hoạt động trên đều vi phạm nghiêm trong Luật bầu cử, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Tại Điều 3, Luật bầu cử đã chỉ rõ tiêu chuẩn “Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội”, và “Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương”; đồng thời, phải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ và đúng pháp luật. Hơn nữa, với ý thức, trách nhiệm, tình cảm của một công dân Việt Nam đối với đất nước, dân tộc, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của mình, thì bất cứ một ai khi tham gia ứng cử đều tự đánh giá phẩm chất, năng lực của mình so với tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, nếu đủ, họ sẽ tự đăng ký với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội… để tham gia ứng cử theo đúng pháp luật, chứ không thể tham gia vào “ứng cử đại trà” do bị các thế lực thù địch kích động, lôi kéo. Do đó, việc “tự ứng cử đại trà” chẳng qua là sự lôi kéo, kích động nhân dân, hòng gây rối, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị bầu cử ở nước ta.

 Một trong những thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt nhằm a dua theo cái gọi là “đăng đàn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”, các thế lực thù địch còn tung ra luận điệu hết sức phi lý rằng “Mặt trận Tổ quốc cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người tự ứng cử là vi phạm đạo lý và vi phạm luật pháp, thể hiện quan điểm độc tài, độc đoán của Đảng”. Luận điệu ấy chẳng qua là sự ngụy biện và xuyên tạc những điều đã được quy định trong pháp luật. Chẳng hạn, việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người tự ứng cử đã được quy định rõ trong điểm 5, Điều 4 trong Luật bầu cử “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” và điểm 3 Điều 9 của Luật bầu cử ghi rõ : “Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử cùng cấp”. Như vậy, những điều đó đều được quy định trong pháp luật, không có chuyện “vi phạm đạo lý, vi phạm pháp luật”, và càng không có cái gọi là “quan điểm độc tài, độc đoán của Đảng” như các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt và vu khống.

Hơn thế nữa, chúng còn đưa ra những lời hứa, mị dân, sáo rỗng: “Nếu được vào Quốc hội có thể đóng góp những ý kiến và việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội”. Đây là âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của những đại biểu Quốc hội đương nhiệm và những người được các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang giới thiệu ứng cử vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, gây rối cho quá trình chuẩn bị bầu cử của chúng ta, hòng “chui sâu, leo cao” để thực hiện mưu đồ phá hoại từ bên trong Quốc hội của ta. Bởi lẽ, nếu bản thân họ là những người có đủ trí tuệ, lương tâm, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết, vì nước, vì dân… thì nhất định sẽ được nhân dân ủng hộ, tin tưởng giới thiệu, chứ không phải “cố đấm, ăn xôi”, không phải “đăng đàn tự ứng cử”, không phải đưa ra những lời hứa suông, mị dân, sáo rỗng kiểu như vậy!

Có thể khẳng định rằng việc “đăng đàn tự ứng cử đại biểu Quốc khóa XV” cũng như kích động “ứng cử đại trà” chỉ là những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch đối với Cuộc bầu cử của chúng ta. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nêu cao cảnh giác, tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung các văn bản pháp luật về Cuộc bầu cử đã được ban hành; kiên quyết không để mắc mưu, tham gia vào cái gọi là “đăng đàn tự ứng cử”, “ứng cử đại trà” của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm và đầy đủ các quyền ứng cử, đề cử, bầu cử theo đúng pháp luật, các quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia, các ban, tổ bầu cử và trách nhiệm của công dân với Quốc hội, Nhà nước và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, làm cho Cuộc bầu cử của chúng ta thành công, an toàn, đoàn kết và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

-------------------

Tài liệu tham khảo:

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 85/2015/QH13, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

 


Tác giả: HSDH. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?