• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.686
Tháng 09 : 94.719
Tháng trước : 116.207
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong Học viện đối với công cuộc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Công tác Thi đua, khen thưởng trong Học viện là một nội dung quan trọng, được duy trì đều đặn hằng năm tạo nên sức bật mới. Thông qua phong trào Thi đua phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm cho công tác thi đua, khen thưởng trong Học viện có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Khoa Quân sự Địa phương

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thi đua, khen thưởng trong Học viện được coi như là một biện pháp góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phong trào Thi đua trong Học viện được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của mọi người, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời, nhằm góp phần tích cực xây dựng nhân cách cho mỗi cá nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cũng chính là thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Ban Giám đốc giao cho, cũng chính là xây dựng niềm tự hào, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và ý thức trách nhiệm của mọi người trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đại tá, TS Trịnh Quang Ninh, Phó Chủ nhiệm Khoa Quân sự Địa phương bồi dưỡng giảng viên trẻ ở Khoa

Phong trào Thi đua của Học viện được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, các cơ quan đơn vị tổ chức tốt việc phát động, ký kết giao ước thi đua với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của mọi người, nhằm góp phần làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào thi đua yêu nước. Thi đua, khen thưởng trong Học viện đã làm cho mỗi cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao hơn, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng trong không giao động trước những khó khăn của đất nước. Mỗi cá nhân, tập thể được khen thưởng là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo luôn đặt niềm tin vào những tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Cùng với đó, công tác Thi đua, khen thưởng trong Học viện đã trở thành động lực, khuyến khích các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, Đảng viên, giảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Học viện phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong phong trào Thi đua đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân liên tục nhiều năm liền là những tấm gương tiêu biểu góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc càng thêm vững chắc hơn, kẻ thù không thể lợi dụng chống phá nhất là chính trị, tư tưởng và lòng yêu nước của mỗi cá nhân.  Công tác Thi đua, khen thưởng rất phong phú, Học viện đã tiến hành phát động theo các chủ đề thi đua theo đợt với các nội dung thiết thực đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Bên cạnh đó Học viện đã tổ chức nhiều cuộc thi như; Bí thư chi bộ giỏi, thi giảng viên giỏi, công đoàn viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi, tổ chức tọa đàm, giao lưu điển hình tiên tiến từ cơ sở có tác dụng rất thiết thực, hiệu quả, làm cho phong trào thi đua càng phát triển mạnh mẽ, khích lệ các tập thể, cá nhân cùng thi đua. Thông qua phong trào Thi đua để từ đó phân loại được chất lượng các tập thể, cá nhân, đặc biệt là hạn chế được những yếu kém của từng đơn vị và cá nhân, cần phải khắc phục cố gắng vươn lên, củng cố niềm tin vào Đường lối lãnh đạo của Đảng ta nhất là trong thời đại của cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là trang bị cho mỗi thành viên trong Học viện có ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng các trang mạng chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vô hiệu hóa Quân đội. Để công tác Thi đua, khen thưởng trong Học viện ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa đối với công cuộc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

 Đồng chí Cao Võ Khang, gương điển hình tiên tiến Khoa QSĐP trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019

Một là, Thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác Thi đua, khen thưởng trong Học viện, nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi người về ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần yêu quê hương đất nước. Công tác tuyên truyền hướng cho mọi thành viên trong Học viện hiểu tin yêu Tổ quốc mình “Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”, mọi người phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ, chống những biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác để kẻ địch lợi dụng làm phai mờ hình ảnh Tổ quốc, có trách nhiệm quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Tổ quốc chúng ta.

Hai là, Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức các cấp trong Học viện, tổ chức các hoạt động thông tin sâu rộng hơn nữa về công cuộc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đưa công tác Thi đua, khen thưởng của Học viện có bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, chống biểu hiện ganh đua, không quyết tâm, cầm chừng và coi nhẹ phong trào thi đua.

Ba là, Đối với mỗi giảng viên trong quá trình giảng dạy cũng phải “Thi đua dạy tốt, học tốt”, trong quá trình giảng dạy giảng viên phải có trách nhiệm truyền thụ những kiến thức xã hội nhân văn, khoa học quân sự đúng theo đường lối, quan điểm của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện quan điểm quốc phòng toàn dân, lấy nghệ thuật quân sự Việt Nam làm gốc, kết hợp với những tinh hoa, trí tuệ  của nhân loại để bảo vệ Tổ quốc ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chống tuyệt đối hóa sức mạnh quân sự của kẻ thù gây mất lòng tin cho người học, luôn coi trọng yếu tố tinh thần, trang bị cho người học niềm tin vào công cuộc đổi mới của Đảng ta, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bốn là, công tác Thi đua, khen thưởng trong Học viện luôn phải có nội dung phong phú, chủ đề ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính khả thi cao. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, chống biểu hiện thi đua hình thức.

Công tác Thi đua, khen thưởng trong Học viện, đã và đang phát huy tác dụng, hiệu quả đối với công cuộc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp phần cùng với phong trào thi đua của toàn quân tạo nên hào khí, tinh thần, ý thức trách nhiệm cao trong bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, tô thắm thêm truyền thống bất khuất của Dân tộc Việt Nam./.

C.V.K


Tác giả: KQSDP. Cao Võ Khang
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?