• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.016
Tháng 10 : 36.634
Tháng trước : 52.666
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (tháng 4-1975) trong chiến thắng đại dịch Covid-19 (tháng 4-2020)

Cách đây 45 năm, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng là mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mốc son đó không chỉ đánh dấu trang sử mới dân tộc ta mà còn khẳng định chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta đã phát triển lên đỉnh cao trong thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những nhân tố cơ bản làm nên chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975, đó là ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa được khơi dậy và phát huy cao độ.

Thống nhất Tổ quốc không chỉ là mục tiêu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn góp phần hun đúc nên ý chí quyết tâm sắt đá của toàn thể dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định với toàn thế giới rằng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không ai có thể chia cắt, không ai có quyền xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta. Cho nên, “ý chí thống nhất Tổ quốc của nhân dân cả nước không bao giờ lay chuyển”; “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!”. Khi đất nước chưa giành được độc lập, Người khẳng định “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, khi đất nước ta tạm thời bị chia cắt hai miền Nam - Bắc, Người động viên ý chí của toàn dân “chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn” để “Bắc Nam sum họp một nhà”... Ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc luôn đau đáu, ngự trị trong tâm trí của Người, nên một ngày miền Nam chưa được giải phóng, Tổ quốc chưa được thống nhất là một ngày Người “ăn không ngon, ngủ không yên”. Chính tư tưởng, ý chí quyết tâm, mong ước cả cuộc đời về một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp thu, rèn luyện, thôi thúc, phát huy trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai. Bởi vì, trong tư tưởng của Người đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu “đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và “thống nhất Tổ quốc”. Hai mục tiêu ấy luôn thống nhất, hòa quyện vào nhau, nhưng muốn hoàn thành nhất định phải được hiện thực hóa bằng thắng lợi của cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Trong “Di chúc” thiêng liêng Người khẳng định quyết tâm sắt đá: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định thống nhất. Đồng bào Nam-Bắc nhất định sum họp một nhà”(1). Chính vì vậy, sau Hiệp định Paris năm 1973, tình hình cách mạng chuyển biến có lợi cho ta, nên đầu năm 1975, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm “Nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất”(2). Chính quyết tâm chiến lược ấy của Đảng ta là ngọn đuốc soi đường cho quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự đồng tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc của quân và dân ta ngày càng dâng cao và bừng lên khí thế ở khắp cả nước. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa - hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam, đã nêu cao tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt, “tất cả để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”, “tất cả cho tiền tuyến”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”. Ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc đã thấm sâu vào con tim, khối óc của “31 triệu đồng bào ta ở cả hai miền, bất kỳ già trẻ, gái trai, phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ, cứu nước, quyết giành thắng lợi cuối cùng”(3). Biểu trưng sáng ngời là “nhằm thẳng quân thù mà bắn”, hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để thực hiện ý chí quyết tâm ấy. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc đã chuyển thành hành động của toàn quân, toàn dân ta. Những đoàn quân Nam tiến rầm rập, oai hùng với tinh thần “thần tốc, táo bạo quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam và quần đảo Trường Sa trong mùa Xuân 1975. Đỉnh cao sự tỏa sáng của ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc đó là chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu sự sụp đổ, thất bại hoàn toàn của đế quốc Mỹ, Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối.

Đại thắng mùa Xuân 1975, không chỉ là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, nền ngoại giao cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, quật cường của cả dân tộc, mà còn là sức mạnh tổng hợp của mọi yếu tố; trong đó, ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta được phát huy cao độ là bài học sâu sắc và còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định một trong những mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...”(4). Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là sự khẳng định và nối tiếp ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta đã được hun đúc, kết tinh trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hiện nay, Việt Nam đang căng mình diệt đại dịch Covid-19 thì giá trị và tinh thần ý chí quyết tâm thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta trong Đại thắng mùa Xuân 1975 năm xưa tiếp tục được lan tỏa và phát huy với tinh thần quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm chiến thắng kẻ thù vô hình “Covid-19”, đặt tính mạng và sự bình yên của nhân dân lên trên hết... Hơn nữa, thời điểm “vàng” từ ngày 01-4 đến 15-4-2020 để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch. Đặc biệt, ngày 30-3-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhằm phát huy ý chí quyết tâm của toàn dân giành chiến thắng trong diệt đại dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phát huy tinh thần quyết tâm chiến thắng giặc ngoại xâm thống nhất Tổ quốc trong Đại thắng Mùa Xuân 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm ngặt tất cả những biện pháp cách ly xã hội, tích cực và kiên quyết chiến đấu để chiến thắng đại dịch và đạt hiệu quả cao. Đến nay, chưa có ca nào tử vong do nhiễm Covid-19, tốc độ lây nhiễm được kiềm chế và được cộng đồng thế giới nhận xét: “Việt Nam đã phản ứng một cách nghiêm túc với đại dịch”,  “Việt Nam là hình mẫu về cách thức kiềm chế đại dịch”, “Chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn virus SARS-CoV-2 theo cách rất nhân văn và áp dụng từng bước một về cách thức kiềm chế đại dịch”; Việt Nam “là tấm gương”, “ngọn hải đăng”, “là quốc gia đáng ca ngợi hàng đầu” trong cuộc chiến này…

Những kết quả đó đã góp phần cực kỳ quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh trong tình hình hiện nay./.

N.S.H

Tài liệu tham khảo:

(1), (3). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 623, 412.

(2). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004, tr. 95-96.

(4). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 147.


Tác giả: HSDH. Nguyễn Sỹ Họa
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?