• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 476
Tháng 07 : 11.373
Tháng trước : 184.131
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống vẻ vang 64 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, ngành Hậu cần Học viện Lục quân thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Cách đây 70 năm, đứng trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các tổ chức tiền thân của hoạt động tiếp tế hậu cần đã ra đời và ngày càng phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hậu cần: Là khâu nối liền giữa hậu phương với tiền tuyến và là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của các cuộc đấu tranh. Đối với ngành Hậu cần Quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ bảo ân cần với tư tưởng rộng lớn và sâu sắc, nhằm xây dựng nên một ngành cung cấp vững mạnh, đảm bảo những yêu cầu cần và đủ cho các lực lượng vũ trang, cho quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Người nhấn mạnh: “Cán bộ cung cấp phải như người mẹ, người chị của bộ đội”, “Phải thấy trước, lo trước, phải có sáng kiến và phải tháo vát, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính”.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của những ngày tháng 5 lịch sử. Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Hậu cần tự hào với truyền thống 64 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân qua các thời kỳ. Phòng Hậu cần đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Hậu cần đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp “trồng người” của Học viện.

Quá trình hình thành, phát triển, trưởng thành của Phòng Hậu cần gắn liền với sự phát triển của Học viện Lục quân. Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 7 năm 1946 đến năm 1954 công tác bảo đảm hậu cần (BĐHC) chủ yếu là tự cung tự cấp, dựa vào dân là chính; với phương châm hậu cần quần chúng, hậu cần nhân dân, mọi người cùng lo; phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX) để bảo đảm. Về tổ chức, biên chế chưa thành lập riêng mà được tổ chức thành một bộ phận nằm trong các ban (phòng) quân sự của Nhà trường.

Ngày 31 tháng 5 năm 1955, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội ký Quyết định số 301/BQP –TTL về việc thành lập Trường bổ túc Quân sự Trung, Cao cấp (tiền thân của HVLQ ngày nay); các cơ quan của Nhà trường tổ chức thành 3 phòng: Phòng quân sự, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần. Đó là mốc son đánh dấu sự ra đời, phát triển của Phòng Hậu cần, Học viện Lục quân ngày nay.

Hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Hậu cần qua các thời kỳ đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhất là những năm gần đây trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng Quân đội Cách mạng và nhiệm vụ GD-ĐT của Học viện; công tác bảo đảm hậu cần có sự bổ sung, phát triển cả về quy mô và phương thức bảo đảm. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác bảo đảm hậu cần đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ của Học viện, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho mọi nhiệm vụ. Trong đó, đã tập trung củng cố nơi ăn, ở, làm việc, công tác nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng cảnh quan, môi trường, cở sở hạ tầng đạt hiệu quả thiết thực; góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện công tác chính sách. Công tác xây dựng ngành luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức; cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Hậu cần đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác. Thành tích đó đã được ghi nhận: Năm học 2009 -2010, 2014-2015 được Ban Giám đốc Học viện tặng Bằng khen; tổng kết phong trào thi đua “ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” các năm 2011, 2014, 2015, 2018  được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Bước vào giai đoạn Cách mạng mới, nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng phát triển; Công tác bảo đảm hậu cần đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Để góp phần tích cực vào nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của Học viện. Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Hậu cần, quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH ; luôn bám sát các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nhiệm vụ chính trị của Học viện; nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong từng thời kỳ; không ngừng học tập, rèn luyện; đổi mới phương pháp tác phong công tác; đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo; nhiệt tình trách nhiệm của cá nhân; năng lực trí tuệ tập thể; có đức tính cần kiệm, liêm chính; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hai là: Tiếp tục phát huy truyền thống “Độc lập tự chủ, cần kiệm, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ”; Quán triệt và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; các quy định của Nhà nước, Quân đội về bảo đảm hậu cần cho các đối tượng. Làm tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác bảo đảm hậu cần; tổ chức bảo đảm tốt các mặt hậu cần cho mọi nhiệm vụ của Học viện. Ra sức lao động sản xuất góp phần nâng cao đời sống bộ đội; quản lý sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm mọi cơ sở vật chất hậu cần, không để lãng phí, tham ô, tiêu cực, vi phạm chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội.

Ba là: Ra sức xây dựng Đảng bộ Phòng Hậu cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTD; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh trong đơn vị; gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ ngành hậu cần phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức lối sống; có quan điểm, thái độ phục vụ đúng đắn; phải nhận thức sâu sắc rằng; mình là người mẹ hiền; là người dâu hiếu thảo, vì mọi người phục vụ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Tự hào về truyền thống của Phòng Hậu cần, Học viện Lục quân trong suốt chặng đường 64 năm qua. Chúng ta tin tưởng rằng cán bộ, QNCN, công nhân viên, chiến sỹ ngành Hậu cần sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ  lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đ.Đ.Đ


Tác giả: PHC. Đỗ Đức Đoàn
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?