• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 09 : 42.671
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kinh nghiệm hoạt động công tác Thông tin khoa học quân sự của Khoa Trinh sát - Học viện Lục quân

Hoạt động Thông tin khoa học quân sự có vai trò quan trọng, cập nhật những thông tin có giá trị trong thực tiễn hoạt động khoa học quân sự trong và ngoài nước góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bài viết trao đổi một số kinh nghiệm hoạt động Thông tin khoa học quân sự của Khoa Trinh sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo tại Học viện Lục quân.

Công tác Thông tin khoa học quân sự của Khoa Trinh sát bao gồm công tác nghiên cứu, biên soạn, phối hợp với Phòng Thông tin khoa học quân sự của Học viện xuất bản, phổ biến các ấn phẩm Thông tin khoa học quân sự; công tác tư liệu, thư viện; thu thập tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo chỉ huy và thu thập thông tin trong hoạt động thực tiễn cập nhật vào giảng dạy. Trong năm 2019, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa có nhiều biến động, nhiều đồng chí được cử đi học, đi thực tế, nên giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Thông tin khoa học quân sự thiếu so với nhu cầu công việc. Đứng trước những khó khăn đó, Khoa đã căn cứ vào nhiệm vụ được giao, phân công, điều hành hợp lý, linh hoạt; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các khoa bạn và cơ quan chức năng nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ Thông tin khoa học quân sự. Trong năm 2019, Khoa đã viết, đăng 05 bài báo khoa học, tổ chức được 05 buổi hội thảo khoa học. Tổ chức tốt cho giảng viên cập nhật thông tin luận văn, luận án, Tạp chí khoa học quân sự vào bài giảng. Những hoạt động trên đã trực tiếp nâng cao chất lượng bài giảng, tập bài cũng như năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên.

Từ những kết quả đạt được nêu trên bài viết xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động Thông tin khoa học quân sự.

Một là, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên về công tác Thông tin khoa học quân sự.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ giảng viên, trước hết là cấp ủy, chỉ huy Khoa về công tác Thông tin khoa học quân sự là yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác Thông tin khoa học quân sự. Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này, ngay từ đầu năm cấp ủy, chỉ huy Khoa đã chủ động quán triệt sâu sắc, cụ thể các chỉ thị, kế hoạch, quy chế, hướng dẫn của Phòng Thông tin Khoa học quân sự đến từng tổ bộ môn và cán bộ giảng viên. Phát huy cao ý thức trách nhiệm của cán bộ giảng viên trong thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác Thông tin khoa học quân sự. Coi hoạt động Thông tin khoa học quân sự là phương tiện hữu hiệu tiếp cận những tri thức khoa học quân sự và vận dụng vào công tác giảng dạy. Hoạt động Thông tin khoa học quân sự trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi cán bộ, giảng viên, thôi thúc cán bộ, giảng viên khai thác thông tin, tích lũy kiến thức, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Hai là, làm tốt công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch và công tác bảo đảm cho hoạt động Thông tin khoa học quân sự

Từ nhận thức đúng về công tác Thông tin khoa học quân sự, chỉ huy Khoa, bộ môn và từng giảng viên đã xây dựng kế hoạch Thông tin khoa học quân sự cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai, đôn đốc thực hiện nghiêm kế hoạch đã xác định. Khoa đã kết hợp với Phòng Thông tin khoa học quân sự đầu tư trang, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động Thông tin khoa học quân sự, như mua sắm máy tính mới, tăng thêm đường truyền với mạng thông tin khoa học của Học viện và Bộ Quốc phòng. Tại các phòng làm việc của giảng viên và phòng phương pháp, Khoa đều lắp đặt mạng MISTEN, kết nối trang Portal; trang bị tủ sách, báo, tài liệu và được sắp đặt ngăn nắp, khoa học thuận tiện cho cán bộ, giảng viên tra cứu, khai thác, thu thập thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, chỉ huy Khoa luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ giảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động thông tin khoa học do Học viện tổ chức; tham gia viết báo, viết các bản tin phản ánh các hoạt động thông tin khoa học quân sự đăng trên Tạp chí chiến thuật, chiến dịch; Tạp chí khoa học quân sự và trang Thông tin điện tử của Học viện.

Ba là, coi trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động Thông tin khoa học quân sự cho cán bộ giảng viên và Cộng tác viên.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động Thông tin khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và cộng tác viên là một nội dung công tác quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin khoa học, nâng cao năng lực công tác của cán bộ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xác định đội ngũ cán bộ giảng viên và Cộng tác viên là nhân tố quyết định hiệu quả hoạt động Thông tin khoa học quân sự của Khoa; cấp ủy, chỉ huy Khoa coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa hầu hết có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ có khả năng nghiên cứu khoa học và Thông tin khoa học quân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số giảng viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Thông tin khoa học chưa nhiều. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin khoa học quân sự, Khoa đã có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tin khoa học quân sự cho cán bộ, giảng viên trong Khoa và học viên chuyên ngành trinh sát sinh hoạt khoa học tại Khoa. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tin khoa học quân sự được Khoa tiến hành bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Tổ chức phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng viết bài báo khoa học, bài đăng trên trang mạng; sử dụng phần mềm ứng dụng mạng MISTEN, trang Portal ... Tổ chức thông qua bài báo của giảng viên trước khi gửi đăng. Đồng thời tổ chức cho cán bộ, giảng viên tham gia các buổi thông tin khoa học của Học viện, cập nhật các thông tin từ chuyên đề, luận văn, luận án, thông tin trên mạng MISTEN, mạng WAN, trang Portal, nghe nói chuyện chuyên đề. Qua các hoạt động thông tin khoa học quân sự, cán bộ giảng viên trong Khoa nghiên cứu, chọn lọc những tư liệu cần thiết cập nhật vào nội dung giảng dạy, truyền đạt, mở rộng kiến thức cho học viên.

Bốn là, nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp, biên tập thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy

Thu thập, tổng hợp tin tức phục vụ lãnh đạo, chỉ huy là một nhiệm vụ quan trọng được Giám đốc Học viện giao cho Khoa Trinh sát. Đó là những thông tin quan trọng về tình hình thế giới, khu vực; trong nước và địa bàn đóng quân, có giá trị về mặt quốc phòng an ninh. Xác định đúng tầm quan trọng, tính chất nhiệm vụ, Khoa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn có tính nhạy cảm về tình hình an ninh chính trị, để thu thập, tổng hợp tin tức.

Đồng thời, Khoa còn căn cứ vào sự chỉ đạo và cung cấp của cơ quan chuyên ngành cấp trên để tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Giám đốc Học viện; thông báo cho chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện theo quy định. Các thông tin thu thập của Khoa Trinh sát góp phần làm cơ sở cho việc dự báo, định hướng trong công tác huấn luyện được xây dựng thành cơ sở dữ liệu cho giảng viên khai thác, sử dụng cập nhật trong nghiên cứu giảng dạy. 

Trong thời gian tới, khoa học quân sự trong nước và thế giới liên tục phát triển mạnh mẽ, công tác Thông tin khoa học quân sự cũng ngày càng phát triển không ngừng. Hoạt động Thông tin khoa học quân sự ngày càng có vai trò quan trọng trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Lục quân nói chung và Khoa Trinh sát nói riêng. Những kết quả, kinh nghiệm chia sẻ trên đây còn rất khiêm tốn, Khoa Trinh sát tiếp tục học hỏi để thực hiện có chất lượng cao hơn nữa công tác Thông tin khoa học quân sự trong những năm tiếp theo.

T.T.T


Tác giả: KTS. Trần Trọng Tâm
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?